What's hot? ΚΥΠΡΙΑΚΟ· ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ· ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ· VOICE·

INFO

15.01.2013 | 10:51
Τελευταία ενημέρωση: 15.01.2013 | 10:51

Οι Moodys ξαναχτυπούν με νέες υποβαθμίσεις και των 3 κυπριακών τραπεζών

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

Μετά την υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody's προχώρησε αργά χθες το βράδυ και στην υποβάθμιση των τριών κυπριακών τραπεζών, Τράπεζας Κύπρου, Λαϊκής και Ελληνικής, εκτιμώντας μάλιστα ότι για την ανακεφαλαιοποίησή τους θα χρειαστούν περισσότερα από 8 δις ευρώ.

Συγκεκριμένα η Moody’s υποβάθμισε την αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου σε Caa2 από Caa1 προηγουμένως, της Λαικής σε Caa2 από Caa1 προηγουμένως και της Ελληνικής Τράπεζας σε Caa2 από B3 προηγουμένως, θέτοντας αρνητικό "outlook" και για τις τρεις τράπεζες. 

Όπως αναφέρει ο οίκος, η υποβάθμιση των τριών κυπριακών τραπεζών είναι συνέπεια της προηγούμενης υποβάθμισης στις 10/1 της κυπριακής οικονομίας εξαιτίας της αβεβαιότητας για την εφαρμογή του πακέτου διάσωσης της χώρας.

Οι Moody’s θεωρούν ότι αυξάνεται το ενδεχόμενο κρατικής παρέμβασης – στήριξης των τραπεζών σε συνεργασία με τρίτους εννοώντας την Τρόικα. Η πλέον ανησυχητική πρόβλεψη είναι ότι και οι τρεις κυπριακές τράπεζες (Κύπρου, Λαϊκή και Ελληνική) θα χρειαστούν να ενισχύσουν τα κεφάλαια τους, λόγω αυξημένων επισφαλιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Το κεντρικό σενάριο του Οίκου ανεβάζει το κεφαλαιακό έλλειμμα στα 8 δις ευρώ.

Με την σημερινή κατάσταση της οικονομίας οι τράπεζες θα αδυνατίσουν να αντλήσουν το ποσό αυτό μόνες τους, οπόταν θεωρείται βέβαια η κρατική παρέμβαση και η αντίστοιχη αύξηση του δημόσιου χρέους. Τα 8 δις αντιστοιχούν περίπου στο 50% του ΑΕΠ. Άλλα 1,8 δις (10% του ΑΕΠ) ήδη δόθηκαν στην Λαϊκή η οποία κρατικοποιήθηκε στις αρχές του καλοκαιριού.

Ο Οίκος σημειώνει ότι τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρου μπορεί να επιβαρύνουν το δημόσιο χρέος στο 140 τοις εκατό του ΑΕΠ.  Τέλος οι Moody’s εκφράζουν την ανησυχία ότι θα πιεστεί η ρευστότητα στην αγορά, λόγω εκροής καταθέσεων από το σύστημα, εν μέσω ανησυχιών για το μέλλον της οικονομίας.

Ειδικότερα, αναφερόμενος σε κάθε μια τράπεζα χωριστά, οι Moody`s αναφέρουν ότι η υποβάθμιση της Μαρφίν Λαϊκής κατά τρεις βαθμίδες αντανακλά την εξασθένηση της πιστωτικής δύναμης της τράπεζας και σημειώνει ότι η Μαρφίν, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες δύο τράπεζες, έχει υψηλότερη έκθεση στα ελληνικά κρατικά ομόλογα (GGBs), γύρω στο 91% του δείκτη ιδίων κεφαλαίων Tier 1, που την καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτη στις ζημιές που απορρέουν από την αναθεωρημένη συμφωνία της ΕΕ για μεγαλύτερη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα (PSI), που ανακοινώθηκε στις 27 Οκτωβρίου.

Οι Moody`s εκτιμούν ότι η Μαρφίν θα χρειαστεί κεφάλαια ύψους πέραν του ενός δισ. ευρώ για να πληροί τον ελάχιστο δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1) 8% που απαιτεί η Κεντρική τράπεζα και το δείκτη για Core Tier 1 στο 9% που ζητεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.

Οσον αφορά τις άλλες δύο τράπεζες, Κύπρου και Ελληνική, ο Οίκος αναφέρει ότι θα μπορούσαν να καλύψουν χωρίς εξωτερική βοήθεια το έλλειμμα κεφαλαίων που προέκυψε από την τρέχουσα απόφαση για τα ελληνικά ομόλογα.

Αναφέρει, επίσης, ότι παρά την έκθεση της Τράπεζας Κύπρου στα ελληνικά ομόλογα που ανέρχεται στο 53% του Tier 1, η ικανότητά της για ενίσχυση των βασικών κεφαλαίων της υποστηρίζεται από την έκδοση Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου αξίας 887 εκ. ευρώ, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε Core Tier 1 capital.

Οσον αφορά την Ελληνική Τράπεζα, ο Οίκος αναφέρει ότι η έκθεσης της στα ελληνικά ομόλογα είναι περιορισμένη και ανέρχεται στο 18% του δείκτη Tier 1.

Αναφερόμενος στους παράγοντες που θα λάβει υπόψη για την αναθεώρηση της αξιολόγησης των τριών τραπεζών, ο Οίκος σημειώνει ότι η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη εξασθένηση των μακροοικονομικών συνθηκών τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα - στις δύο κύριες αγορές των τραπεζών - θα δημιουργήσει λειτουργικές προκλήσεις και για τις τρεις τράπεζες βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Οι Moody`s αναφέρουν ότι η αναθεώρηση της αξιολόγησης των τριών κυπριακών τραπεζών θα επικεντρωθεί στον αντίκτυπο της εξασθένισης του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούν οι τράπεζες σε τρία βασικά ζητήματα:

(1) Στην ικανότητα των τραπεζών να διατηρήσουν την τρέχουσα χρηματοδότηση τους και τα χαρακτηριστικά ρευστότητας τους.

Σύμφωνα με τον Οίκο, η βάση χρηματοδότησης των κυπριακών τραπεζών κατέδειξε ανθεκτικότητα από την έναρξη της ελληνικής κρίσης. Ωστόσο, σημειώνει, η σχετικά υψηλή εξάρτηση τους από τις καταθέσεις εταιρειών ξένης ιδιοκτησίας - οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των καταθέσεων για τις τρεις τράπεζες - εκθέτει τις τράπεζες σε πιθανή αρνητική μεταβολή της εμπιστοσύνης της αγοράς και σε κινδύνους εκροής καταθέσεων.

Αναφέρει, επίσης, ότι αυτές οι αρνητικές μεταβολές στην εμπιστοσύνη της αγοράς θα μπορούσαν να προκύψουν από μια σειρά παραγόντων, όπως οι τυχόν περαιτέρω αρνητικές εξελίξεις στην Ελλάδα, μια πιθανή περαιτέρω εξασθένηση της δημοσιονομικής θέσης της κυπριακής Κυβέρνησης ή ανησυχίες αναφορικά με τις ίδιες τις τράπεζες και σημειώνει ότι η αναθεώρηση θα επικεντρωθεί επίσης στην αστάθεια που χαρακτηρίζει τις καταθέσεις των τραπεζών στην Ελλάδα.

2) Η περαιτέρω επιδείνωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, που προκλήθηκε από τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της ικανότητας πληρωμής των ελληνικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων, τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος των συνολικών δανείων των τραπεζών (18% των δανείων για την Ελληνική, 35% για την Τράπεζα Κύπρου και 46% για την Μαρφίν Λαϊκή), καθώς και ο αυξανόμενος κίνδυνος της μειωμένης απόδοσης των δανείων προς τον κυπριακό ιδιωτικό τομέα, αλλά και η αναθεώρηση προς τα κάτω της αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Κύπρου το 2012 στο 0,2% από 1% προηγουμένως.

Οι Moody`s αναφέρουν ότι εκτός από αυτές τις πιέσεις, η αναθεώρηση θα αξιολογεί επίσης την ικανότητα των τραπεζών να απορροφήσουν περαιτέρω πιθανές ζημιές από την έκθεση τους σε ελληνικά ομόλογα, πέραν από την πρόσφατη απόφαση για ``κούρεμα`` 50% στο ελληνικό χρέος.

3) Η πίεση στην κερδοφορία των τραπεζών, παρά την εύρωστη κερδοφορία τους πριν από τις προβλέψεις.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
-
Αναστασιάδης και Μαλάς έπεισαν περισσότερο στη δημοσκόπηση του Newsit
-Άοσμο και με αόριστες τοποθετήσεις το ντιμπέιτ
-Σήμερα η σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής για την έκθεση της Pimco   Διαδώστε αυτό το άρθρο