What's hot? ΣΕΝΕΡ ΛΕΒΕΝΤ· ΧΙΟΝΙΑ· AFRIKA· SURVIVOR·

INFO

Τελευταία ενημέρωση: 08.02.2013 | 23:50

Ανοικτό το ενδεχόμενο παράτασης μέχρι το 2014 για αύξηση ίδιων κεφαλαίων των τραπεζών

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας


Παράταση χρόνου ακόμα και μέχρι το 2014 για αύξηση στο 9% του δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών ενδέχεται να ζητηθεί από την Τρόικα, ενώ σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν βρουν τα κεφάλαια από ιδιωτικούς πόρους, τότε θα κρατικοποιηθούν, δήλωσε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή.

Στόχος, μας δήλωσε, είναι να επιδιωχθεί η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με βάση το βασικό σενάριο της Pimco και όχι με βάση το ακραίο σενάριο και επεσήμανε ότι "αν και εφόσον οι τράπεζες χρειαστούν επιπλέον κεφάλαια, σε περίπτωση που αρχίσει να πραγματοποιείται το ακραίο σενάριο, τότε μόνο να αντλήσουν το υπόλοιπο ποσό", που τους αναλογεί από την οικονομική βοήθεια που θα δοθεί στην Κύπρο.
Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με το βασικό σενάριο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, συζητείται με την Τρόικα, αλλά δεν έχει ακόμη καταλήξει το θέμα.
Ταυτόχρονα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι το νωρίτερο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2013 θα έχει αρχίσει, με βάση το βασικό σενάριο, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, διαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013, σύμφωνα και με τους όρους του μνημονίου συναντίληψης. Επί του προκειμένου, η πηγή δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζητηθεί από την Τρόικα να δοθεί στα πιστωτικά ιδρύματα επιπλέον χρονικό περιθώριο, πέραν του 2013, για να αυξήσουν στο 9% το δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio).
Μέχρι τέλη Απριλίου, σύμφωνα με την πηγή, θα πρέπει να είναι έτοιμα τα σχέδια αναδιάρθρωσης των τραπεζών και να έχουν υποβληθεί στην Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ σε περίπτωση που οι τράπεζες, όπως σημείωσε, δεν καταφέρουν να εξεύρουν κεφάλαια από ιδιωτικούς πόρους, τότε θα κρατικοποιηθούν.
Επίσης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι "μέχρι το Μάρτιο" θα έχουν ληφθεί οι αναγκαίες αποφάσεις για το θέμα της δημιουργίας ή όχι της Asset Management Company (AMC), η οποία θα αναλάβει τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού των τραπεζών.
Ειδικότερα, η πηγή είπε στο ΚΥΠΕ ότι οι τράπεζες που έχουν υποστεί το διαγνωστικό έλεγχο της Pimco θα πρέπει να υποβάλουν η κάθε μια χωριστά στην Κεντρική Τράπεζα σχέδια αναδιάρθρωσης, αφού τους δοθεί πρώτα το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης όπως το έχει καθορίσει στην έκθεσή της η Pimco.
Ανέφερε ότι κατά την ετοιμασία των σχεδίων αναδιάρθρωσης, "η κάθε μια τράπεζα θα πρέπει να προβληματιστεί για το ύψος του κεφαλαιακού ελλείμματος της, πώς θα καλύψει αυτό το έλλειμμα και τι μέτρα πρέπει να λάβει τα επόμενα τρία χρόνια είτε με απομόχλευση είτε με πώληση ενεργητικού είτε με άλλα μέτρα για να αντλήσει τα κεφάλαια που χρειάζεται, κατά προτίμηση από ιδιωτικούς πόρους".
"Στόχος δεν είναι να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες, αλλά να τους δοθεί η ευκαιρία να καταρτίσουν τα σχέδια αναδιάρθρωσης και μετά να αναζητήσουν κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να βρουν κεφάλαια από ιδιωτικούς πόρους τότε θα εισέλθει στο μετοχικό τους κεφάλαιο το κράτος και θα κρατικοποιηθούν", επεσήμανε.
Ανέφερε, επίσης, ότι δόθηκε χρονική παράταση στις τράπεζες για κατάθεση σχεδίων αναδιάρθρωσης διότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη το μνημόνιο και σημείωσε ότι η Λαϊκή Τράπεζα έχει χρονικό περιθώριο για να καταθέσει το σχέδιο αναδιάρθρωσης της μέχρι τα μέσα Μαρτίου επειδή ήδη βρίσκεται κάτω από κρατικό έλεγχο, ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες μέχρι τα τέλη Απριλίου.
Μέχρι τέλη Απριλίου πρέπει να είναι έτοιμα όλα τα σχέδια και να έχουν υποβληθεί στην Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα σχέδια των τραπεζών θα πρέπει να εγκριθούν αρχικά από την ΚΤ και το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ η τελική έγκριση θα δοθεί από την Τρόικα και από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στο παρελθόν είχε εγκρίνει και τα σχέδια αναδιάρθρωσης της Eurocypria και των Κυπριακών Αερογραμμών.
"Εκείνο που θα φέρει την εμπιστοσύνη και θα εξαλείψει την αβεβαιότητα είναι η υπογραφή του μνημονίου", που θα καταδείξει ότι "υπάρχει λύση" στο πρόβλημα, πρόσθεσε.
Τα κεφάλαια που αφορούν το βασικό σενάριο "θα πρέπει να εισρεύσουν στις τράπεζες μέχρι το τέλος του 2013 ούτως ώστε, σύμφωνα με τις πρόνοιες του μνημονίου, να διαθέτουν δείκτη Core Tier 1 στο 9%".
Σε σχέση με την παραχώρηση στις τράπεζες όλου του ποσού που ενδεχομένως θα χρειαστούν με βάση το ακραίο σενάριο, η ίδια πηγή είπε στο ΚΥΠΕ ότι "αν δεν είχαμε πρόβλημα βιωσιμότητας του χρέους ένας θα μπορούσε να πει ότι είναι καλό οι τράπεζες να έχουν περισσότερα κεφάλαια από ό,τι χρειάζονται, καθώς γίνονται και πιο ισχυρές".
Ανέφερε ότι η ιδιαιτερότητα της Κύπρου είναι το μεγάλο μέγεθος του τραπεζικού τομέα που είναι εννιά φορές το κυπριακό ΑΕΠ, κάτι που δεν συγκρίνεται ούτε με την Ελλάδα ούτε με την Ισπανία.
Οι τράπεζες θα μπορούν παραχωρούν δάνεια μετά την ανακεφαλαιοποίηση
--------------------------------
Η ίδια πηγή είπε στο ΚΥΠΕ ότι μετά την ανακεφαλαιοποίηση οι τράπεζες θα μπορούν πλέον να παραχωρούν δάνεια. Εξήγησε ότι σήμερα οι τράπεζες είναι διστακτικές να δανείσουν γιατί πρώτο δεν έχουν την ρευστότητα, κάτι που σπρώχνει προς τα πάνω τα καταθετικά επιτόκια και κατ’ επέκταση τα δανειστικά και δεύτερο λόγω της κατάστασης της κυπριακής οικονομίας.
"Με την ανακεφαλαιοποίηση, οι τράπεζες θα λάβουν κεφάλαια τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν με σοβαρότητα για την έκδοση νέων δανείων", ανέφερε, σημειώνοντας ότι από τη στιγμή που θα διαθέτουν τον απαραίτητο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας "θα έχουν περιθώριο να εκδώσουν νέα δάνεια".
Επαναδιαπραγμάτευση θεμάτων του μνημονίου
-------------------
Εξάλλου, η ίδια πηγή είπε ότι υπάρχει πάντοτε ένα παράθυρο για επαναδιαπραγμάτευση κάποιων θεμάτων του μνημονίου, καθώς αρκετοί παράγραφοι αναφέρονται και στην περίπτωση που "οι μακροοικονομικές συνθήκες το επιτρέπουν", προσθέτοντας ότι δουλειά της Τρόικας είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή του μνημονίου, "αλλά παράλληλα έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τις μακροοικονομικές συνθήκες και αν χρειάζεται κάποια προσαρμογή να μπορεί να γίνει".
Σημείωσε ότι "υπάρχει το ενδεχόμενο" να ζητηθεί στο μέλλον από την Τρόικα να δοθεί μια παράταση στις τράπεζες, πέρα του 2013, για αύξηση στο 9% του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.
Δημιουργία AMC
-----------------
Οσον αφορά τη δημιουργία της AMC, η πηγή είπε στο ΚΥΠΕ ότι "είναι ένα από τα σενάρια και μελετάται, αλλά δεν έχει ακόμη καταλήξει το θέμα", εκφράζοντας την εκτίμηση ότι "μέχρι το Μάρτιο" θα ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις επί του θέματος της AMC.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Oι Εργολάβοι δίπλα στις άπορες οικογένειες
Κύπριοι συρρέουν στα Δημοτικά Παντοπωλείο για ένα πιάτο φαγητό
Δήμος, εκκλησία και επιχειρηματίες δίπλα στους άπορους

   Διαδώστε αυτό το άρθρο

 


Σχετικά άρθρα

  1. Βundesbank: Η Γερμανία εξοικονόμησε 290 δισ. ευρώ από την κρίση
  2. Σε εκκρεμότητα οι υποθέσεις καταχρηστικών ρητρών
  3. Γιωρκάτζη: Χρειάζονται πιο ριζοσπαστικές λύσεις από τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα