What's hot? ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΡΙΚ· ΧΙΟΝΙΑ· ΛΟΥΪΣ ΚΑΡΛΟΣ· CYTA HELLAS·

INFO

14.03.2013 | 17:27
Τελευταία ενημέρωση: 14.03.2013 | 17:30

Η διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος πρώτιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο Γεωργίας

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

Την ευκαιρία να παρουσιάσει τους στόχους του, ως Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είχε ο Νίκος Κουγιάλης, ο οποίος πραγματοποίησε συνάντηση στη βουλή, για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, με τα μέλη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Γεωργίας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην κοινή συνεδρία των δύο Επιτροπών, ο Υπουργός Γεωργίας ανέπτυξε εκτενώς στους Βουλευτές τις προτεραιότητες και τους στόχους που έχουν τεθεί από τη νέα Κυβέρνηση στους τομείς που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου του, όπως η γεωργία-αγροτική ανάπτυξη, η γεωργική έρευνα, η αλιεία, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και το περιβάλλον.
Σε ό,τι αφορά τη γεωργία-αγροτική ανάπτυξη, ο Υπουργός Γεωργίας επεσήμανε πως δεδομένου του ότι ο πρωτογενής αγροτικός τομέας αποτελεί τη βάση της πραγματικής οικονομίας της Κύπρου, «τότε αυτός θα πρέπει και μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία από όπου θα επιτευχθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας».
Τόνισε πως στόχος είναι να δοθεί έμφαση στους τομείς και κλάδους παραγωγής στους οποίους η Κύπρος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, υποδεικνύοντας ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού άρχισε ήδη η αποτύπωση του κάθε κλάδου παραγωγής, των προοπτικών και των απειλών του, έτσι ώστε τα μέτρα που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι στοχευμένα, και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κλάδων με καλές προοπτικές.
Σημείωσε ακόμη πως θα πρέπει να μειωθεί το κόστος εμπορίας μέσω καλύτερης οργάνωσης των παραγωγών σε ομάδες και πως η παραγωγή θα πρέπει να επικεντρωθεί σε διαφοροποιημένα ή και καινοτόμα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, τα οποία να μπορούν να προωθηθούν ευκολότερα εξασφαλίζοντας και υψηλότερο εισόδημα στους παραγωγούς.
Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η διασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα για το Υπουργείο και εξήγησε πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των διαφόρων κινδύνων στον τομέα, έτσι ώστε το αγροτικό εισόδημα να μην αυξομειώνεται σημαντικά λόγω εξωγενών παραγόντων.
Ο Νίκος Κουγιάλης ενημέρωσε τα μέλη των Επιτροπών Γεωργίας και Περιβάλλοντος ότι το Τμήμα Γεωργίας, που έχει την ευθύνη προετοιμασίας και εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, έχει ήδη αρχίσει ευρεία διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε η ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα και στην ύπαιθρο να είναι στοχευμένη και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα προβλήματα της σύγχρονης αγροτικής οικονομίας της Κύπρου, καθώς επίσης και να ενθαρρύνει τους τομείς όπου πραγματικά μπορεί να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη.
Σημείωσε δε πως η διεξαγωγή διαβούλευσης, ως διαδικασία πριν την τελική επιλογή των κατάλληλων εργαλείων άσκησης πολιτικής, υιοθετείται για πρώτη φορά και διεξάγεται στα πλαίσια τεσσάρων θεματικών: ανταγωνιστικότητα στη γεωργία, αειφόρος διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, τοπική ανάπτυξη και μεταφορά γνώσεων και προώθηση της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα.
Σε σχέση με τη γεωργική έρευνα, ο Υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι «θα επιδιωχθεί στροφή της στους τομείς της γεωργίας και των φυσικών πόρων, προς την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών της αγροτικής οικονομίας».
Για τον τομέα της αλιείας, είπε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί για την επόμενη πενταετία αφορούν, μεταξύ άλλων, την προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, σε πλήρη εναρμόνιση με τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην επαγγελματική αλιεία, τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας και τη βελτίωση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων, τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος του ψαρά και την εφαρμογή νέων μεθόδων αλιείας, φιλικότερων προς το περιβάλλον, τη στήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα υδατοκαλλιέργειας, με τον εκσυγχρονισμό και επέκταση των μονάδων και τη δημιουργία υποστηρικτικής υποδομής.
Αφορούν επίσης τη βελτίωση και αναβάθμιση των αλιευτικών υποδομών, όπως είναι τα αλιευτικά καταφύγια, την εφαρμογή της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας που αφορά τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, περιλαμβανομένης και της κατασκευής τεχνητών υφάλων, την προστασία και διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλασσίου περιβάλλοντος, την ολοκλήρωση της υλοποίησης των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 και την έγκαιρη έναρξη υλοποίησης των νέων προγραμματικών εγγράφων 2014-2020, για την πλήρη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ο κ. Κουγιάλης ανέφερε προς τους Βουλευτές ότι η πολιτική του Υπουργείου είναι, όσον αφορά την ύδρευση να παρέχει ένα αξιόπιστο σύστημα ύδρευσης μέσω βέλτιστου συνδυασμού των διυλιστηρίων και των αφαλατώσεων. Πρόσθεσε πως σε σχέση με την άρδευση, στόχος της υδατικής πολιτικής είναι η εξασφάλιση σταθερών ποσοτήτων νερού άρδευσης για τη διατήρηση της γεωργίας και την παραμονή του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές.
Τέλος σε ό,τι αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος στον οποίο αφιέρωσε και το μεγαλύτερο μέρος της τοποθέτησής του, ο Υπουργός Γεωργίας διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα ενισχύσει τους θεσμούς για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής με την περαιτέρω στήριξη και αναβάθμιση του ρόλου του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Σημείωσε ότι ήδη άρχισε από το Τμήμα Περιβάλλοντος η μελέτη και αξιολόγηση του τρόπου της δημιουργίας του εξαγγελθέντος «Ταμείου Πράσινης Ανάπτυξης» με τη μορφή «Ιδρύματος» ως Νομικού Προσώπου το οποίο θα έχει ως στόχους τη χρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων πράσινης ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον τομέα της μείωσης αερίων του θερμοκηπίου, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σχετική νομοθεσία, αναφέροντας πως θα υποβληθεί σχετική πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Μίλησε ακόμη για την ανάγκη προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας, κάνοντας λόγο για την ανάγκη σωστού προγραμματισμού και αποφασιστικότητας για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και ιδιαίτερα των περιοχών NATURA2000.
Ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε και στο φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών. Σημείωσε πως οι επιπτώσεις του στην οικονομία, στην κοινωνία, και στο περιβάλλον είναι καταιγιστικές, υποδεικνύοντας ότι η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αναμένεται να έχει δραματικές επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές και πως ως εκ τούτου, απαιτείται μια ολοκληρωμένη πολιτική για αντιμετώπισή τους.
Ο Υπουργός Γεωργίας διαβεβαίωσε τέλος για την πρόθεσή του για πλήρη συνεργασία με τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Γεωργίας και Περιβάλλοντος, ώστε, όπως είπε, «να επιτευχθούν οι κοινοί μας στόχοι προς όφελος του αγροτικού μας κόσμου και της αγροτικής οικονομίας».
Από την πλευρά τους οι Βουλευτές, τόσο δια των Προέδρων των δυο Επιτροπών Αδάμου Αδάμου (Περιβάλλοντος) και Γιαννάκη Γαβριήλ (Γεωργίας) αλλά και εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών ομάδων ευχαρίστησαν τον κ. Κουγιάλη για τη σημερινή παρουσία του στη Βουλή και του ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως Υπουργός Γεωργίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Βέβαιος για την έγκριση του πακέτου βοήθειας στην Κύπρο δήλωσε ο Σόιμπλε

Είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε όλους τους όρους διαβεβαιώνει ο Αναστασιάδης   Διαδώστε αυτό το άρθρο

 


Σχετικά άρθρα

  1. Επ. Περιβάλλοντος: Η Κύπρος έχει ακόμα αρκετά στοιχήματα να κερδίσει
  2. Βαρύτατη παρασπονδία από «Freedom House»: «Ασφαλής και ελεύθερη χώρα η ΤΔΒΚ»
  3. Κατεχόμενα: Προς τετρακομματική «κυβέρνηση» - Τα σενάρια για «πρωθυπουργό» και «υπουργεία»
  4. Κατόπιν εορτής κινητοποίηση και... τροχοκάθισμα για την ΑμεΑ μαθήτρια - Τι καταγγέλλει η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών
  5. Αύξηση για τέταρτο έτος στις αιτήσεις εγγραφής νέας εταιρείας και ρεκόρ 4ετίας οι εγγραφές το 2017
  6. Παμπορίδης για την Έκθεση-«κόλαφο» από Μιχαηλίδη για το ΓΝΛ: «Καταδεικνύεται η ανεπάρκεια του συστήματος» [vid]