What's hot? SAIPEM12000· ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ· ΑΟΖ· ENI·

INFO

01.12.2013 | 12:37
Τελευταία ενημέρωση: 01.12.2013 | 14:12

Γ. Αρέστης: Πολύ σημαντικός ο ρόλος του Δικαστηρίου της ΕΕ

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

Τη σημασία και το ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, τόνισε σε διάλεξή του ο Δικαστής Γεώργιος Αρέστης, επισημαίνοντας την ικανότητα του Δικαστηρίου να επιβάλλει το ίδιο την εκτέλεση των αποφάσεων του, κάτι που το κάνει να διακρίνεται από άλλα διεθνή δικαστήρια.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Κύπριος Δικαστής του ΔΕΕ κατά τη διάρκεια ομιλίας του, χθες, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου η Κύπρος από την είσοδο της στην Ένωση το 2004 αντιμετώπισε εναντίον της ενώπιον του Δικαστηρίου εννέα υποθέσεις για παράλειψη εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου.

Καταδικάσθηκε σε τρεις περιπτώσεις ενώ μια προσφυγή εναντίον της απορρίφθηκε. Άλλες πέντε προσφυγές αποσύρθηκαν από την Επιτροπή επειδή στο μεταξύ υπήρξε συμμόρφωση.

Στην ομιλία του, με τίτλο «Το Δικαστήριο της ΕΕ μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας: Οργάνωση και Αρμοδιότητες» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασία του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κ. Αρέστης επεσήμανε ότι το Δικαστήριο ασκεί εκείνες και όσες από τις εξουσίες του παραχωρούν οι Συνθήκες όσον αφορά την έννομη προστασία της Ένωσης.

«Το υπόλοιπο αυτής της εξουσίας παραμένει στη δικαστική εξουσία των κρατών μελών. Και ενώ οι συνθήκες έχουν καταστήσει το Δικαστήριο σαν το μοναδικό όργανο που αυθεντικά ερμηνεύει το δίκαιο της Ένωσης ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την αποτελεσματική εφαρμογή και εκτέλεση παραμένει στα νομικά η δικαστικά ιδιαίτερα συστήματα των κρατών μελών. Υπό αυτήν επομένως την έννοια τα Δικαστήρια των κρατών μελών είναι δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,» είπε.

Το Δικαστήριο, εξήγησε, λειτουργεί σαν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Ένωση και τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών κατά δύο τρόπους : Πρώτον μέσα από τη διαδικασία της προδικαστικής παραπομπής δημιουργείται μια συνεχής συνεργασία μεταξύ του Δικαστηρίου και των Δικαστηρίων των κρατών μελών και δεύτερο επίσης μέσα από την ίδια διαδικασία επιτυγχάνεται κατά έμμεσο τρόπο η συνεργασία μεταξύ των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών.
Διευκρίνισε ακόμα ότι όταν για παράδειγμα ένα κυπριακό δικαστήριο ζητεί την ερμηνεία μίας πρόνοιας του Δικαίου της Ένωσης, την ίδια στιγμή είναι ως να το κάνει και για λογαριασμό των Δικαστηρίων των υπολοίπων κρατών μελών γιατί η ερμηνεία που θα δοθεί θα δεσμεύει και αυτά.

Ο κ. Αρέστης, που από το Μάιο 2004 είναι δικαστής στο Δικαστήριο της ΕΕ, αναφέρθηκε και στην ικανότητα του Δικαστηρίου να επιβάλλει το ίδιο την εκτέλεση των αποφάσεων του.

«Είναι αυτό δε κυρίως που το κάνει να διακρίνεται από άλλα διεθνή δικαστήρια, η εκτέλεση των αποφάσεων των οποίων αφήνεται σε άλλα όργανα του διεθνούς οργανισμού στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούν. Για παράδειγμα οι αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο εκτελούνται μέσα από πολιτική κυρίως πίεση που ασκείται στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και συγκεκριμένα από την εξ Υπουργών Επιτροπή,» σημείωσε.

Αναφερόμενος στον τρόπο λειτουργίας του Δικαστηρίου, είπε ότι μέσα από τη διαδικασία που καθιερώνει η Συνθήκη διαπιστώνει πρώτα την παράβαση των κρατών μελών προς το Δίκαιο της Ένωσης και στη συνέχεια μέσα από μια δεύτερη διαδικασία επιβάλλει συμμόρφωση στην περίπτωση που το καταδικασθέν κράτος δεν προχώρησε στην εφαρμογή αυτού που παρέλειψε να εκτελέσει καταδικάζοντας το σε σοβαρές χρηματικές ποινές.

Είναι αυτή κυρίως η διαδικασία της διαπίστωσης παραβίασης του νόμου της Ένωσης και της επιβολής χρηματικών ποινών που καθιστά το δίκαιο της Ένωσης διαφορετικό από το διεθνές δίκαιο, είπε. Σε αντίθεση με αυτό που είναι δυνατό να συμβεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, το κράτος μέλος που βρίσκεται υπό την κατηγορία της παραβίασης δεν μπορεί να επικαλεσθεί σαν υπεράσπιση του το γεγονός ότι άλλο κράτος μέλος επίσης παραλείπει να συμμορφωθεί με την συγκεκριμένη πρόνοια, πρόσθεσε.«Η υποχρέωση του για συμμόρφωση είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη,» τόνισε.

Το Δικαστήριο, ως το υπέρτατο δικαιοδοτικό όργανο της Ένωσης, λειτουργεί σαν Συνταγματικό Δικαστήριο, σαν θεματοφύλακας δηλαδή των στόχων και των κανόνων δικαίου που έταξαν οι ιδρυτικές συνθήκες όταν αποφαίνεται επί υποθέσεων που σχετίζονται με την οριζόντια διαίρεση εξουσιών μεταξύ των διαφόρων οργάνων της Ένωσης ή την διαίρεση εξουσιών μεταξύ της Ένωσης και των Κρατών μελών αλλά και όταν κρίνει υποθέσεις σχετικές με την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Από την άλλη, σύμφωνα με τον κ. Αρέτση, λειτουργεί κυρίως σαν Ανώτατο Δικαστήριο όταν εκδίδει αποφάσεις ύστερα από αίτημα των εθνικών δικαστηρίων στο πλαίσιο της διαδικασίας για έκδοση προδικαστικής απόφασης διασφαλίζοντας την ομοιόμορφη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

Η πιο πρόσφατη καταδίκη της Κύπρου αφορούσε υπόθεση σχετική με παραβιάσεις της οδηγίας για τον έλεγχο των τόπων απόρριψης σκυβάλων. Μια άλλη περίπτωση στην οποία η Κύπρος καταδικάσθηκε αφορούσε αίτημα της Επιτροπής για διαπίστωση της παράλειψης να συμπεριληφθεί η περιοχή της λίμνης Παραλιμνίου στον εθνικό κατάλογο προτεινόμενων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας και της ανοχής δραστηριοτήτων που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά της λίμνης και ιδιαίτερα επειδή δεν λήφθηκαν τα αναγκαία μέτρα προστασίας του νερόφιδου της Κύπρου που αποτελεί το οικολογικό ενδιαφέρον της λίμνης Παραλιμνίου.

Στη διάλεξή του ο κ. Αρέστης αναφέρθηκε και στο ρόλο του Προέδρου του Δικαστηρίου, λέγοντας ότι κατέχει μια πολύ κεντρική θέση στην οργάνωση και λειτουργία του και η ευθύνη του για το έργο που παράγεται στο Δικαστήριο είναι τεράστια. Σημείωσε ότι ο σημερινός Πρόεδρος του Δικαστηρίου είναι ο Έλληνας δικαστής ο οποίος εξελέγη τον Οκτώβριο του 2012 για τέταρτη συνεχή τριετή θητεία.

Σήμερα στο Δικαστήριο υπάρχουν πέντε πενταμελή τμήματα, απαρτιζόμενα το καθένα από πέντε δικαστές, των οποίων οι πρόεδροι εκλέγονται για τρία χρόνια όπως και ο πρόεδρος του Δικαστηρίου. Υπάρχουν επίσης πέντε τριμελή τμήματα που το καθένα έχει τον δικό του πρόεδρο.

Το τμήμα μείζονος σύνθεσης αποτελείται από δεκαπέντε δικαστές. Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν εκτός από τον Πρόεδρο απαραίτητα ο αντιπρόεδρος, οι τρεις από τους προέδρους των πενταμελών τμημάτων, ο εισηγητής δικαστής καθώς και άλλοι εννέα δικαστές, που ορίζονται μ` ένα σύστημα υπόδειξης εκ περιτροπής.

Καταλήγοντας ο κ. Αρέστης είπε ότι δεν πρέπει να συγχέεται το Δικαστήριο της ΕΕ με το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο έχει την έδρα του στο Στρασβούργο στη Γαλλία. Ίσως, είπε, όχι αδικαιολόγητα αφού το Δικαστήριο αυτό διαδραματίζει κάποιο ρόλο στα νομικά πράγματα της Κύπρου εδώ και πολλά χρόνια σε αντίθεση με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο άρχισε να έχει τη σημασία του για την Κύπρο από τον Μάιο του 2004 όταν η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθύμισε τέλος ότι από το Δεκέμβρη του 2009 όταν τέθηκε σ` εφαρμογή η νέα Συνθήκη της Λισσαβόνας ονομάζεται πλέον Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Γιατί η Κύπρος κινδυνεύει να πληρώνει πρόστιμο 11,4 χιλιάδες ευρώ ημερησίως !

Η περίπτωση της Κύπρου δεν αποτελεί πρότυπο για το μέλλον, τονίζει ο αντιπρόεδρος του ΕΚ

   Διαδώστε αυτό το άρθρο

 


Σχετικά άρθρα

  1. Λακκοτρύπης: Αρνητική εξέλιξη η νέα παρεμπόδιση του SAIPEM1200 – Συνεχίζουμε τον ενεργειακό μας σχεδιασμό
  2. Αυτός είναι ο λόγος που ο Γιώργος Αγγελόπουλος εγκατέλειψε τον ΣΚΑΪ
  3. Χιλιάδες πρόσφυγες εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες στα ελληνικά νησιά
  4. Χριστιάνα Αριστοτέλους: Αποκάλυψε on air σε ποιον μοιάζει η μικρή Μελίνα! [vid]
  5. Πρόσφυγες τα έβαλαν με τις Αρχές στην Κοφίνου – Συλλήψεις και ζημιές από την «εξέγερση»! [vids]
  6. Στα κατεχόμενα παιδιά μεικτών γάμων προετοιμάζουν μαζικές προσφυγές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας