What's hot? ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ· ΤΡΙΜΕΡΗΣ· FREZYLAC· ΙΟΡΔΑΝΙΑ·

INFO

23.01.2014 | 21:14
Τελευταία ενημέρωση: 24.01.2014 | 07:18

Ηφαίστειο στη δημόσια υγεία – Απειλές γιατρών για υπερωριακή απασχόληση

Μέγεθος κειμένου

Επιλογή κατηγορίας

- Οι κυβερνητικοί γιατροί δεν δέχονται τις προτάσεις για μείωση της υπερωριακής αποζημίωσης
- Απειλούν ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα σταματήσουν να εργάζονται υπερωριακά με εξαίρεση τα επείγοντα περιστατικά

Σε ανακοίνωση της η ΠΑΣΥΚΙ (Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών), κατηγορεί τη στάση του Υπουργείου Υγείας και κάνει λόγο για ισοπεδωτική πολιτική που αγνοεί «τη βαρύνουσα σημασία της προσφοράς των κυβερνητικών ιατρών», εξισώνοντας «τους ιατρούς με λειτουργούς με γραφειακά καθήκοντα οποιουδήποτε άλλου οργανισμού δημοσίου δικαίου».

Ο υπουργός Υγείας, Πέτρος Πετρίδης, επισημαίνοντας τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος υπερωριακής αποζημίωσης των ιατρών του Δημοσίου που εντοπίζουν διαχρονικά οι ετήσιες εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας, τονίζει ότι οι εκθέσεις εισηγούνται την επαναξιολόγηση του συστήματος των υπερωριών.

Την ίδια στιγμή, αποκαλύπτει ότι εν μέσω διαπραγματεύσεων για το συγκεκριμένο θέμα μεταξύ του Υπουργείου Υγείας με τις Συντεχνίες των κυβερνητικών ιατρών, η ΠΑΣΥΚΙ «προσκόμιζε σε κάθε συνεδρία και νέα αιτήματα/προτάσεις οι οποίες κατά την πλειοψηφία υιοθετούνταν από το Υπουργείο», ενώ κατηγόρησε την ηγεσία της Συντεχνίας ότι «προβαίνει σε δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν αρνητικό κλίμα και λανθασμένες εντυπώσεις».

Στη διάρκεια διάσκεψης Τύπου και με αφορμή σχετικές δηλώσεις της προέδρου της ΠΑΣΥΚΙ, σε ΜΜΕ, ο κ. Πετρίδης παρουσίασε τα όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τις Συντεχνίες των Ιατρών του Δημοσίου κατά τους τελευταίους τρείς μήνες, σημειώνοντας ότι στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπογράφηκε με την Τρόικα, υπάρχει σχετική πρόνοια για επαναξιολόγηση όλων των υφιστάμενων συστημάτων υπερωριακής αποζημίωσης του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας.

Αρχικά ο υπουργός Υγείας παρέπεμψε στις εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας όπου μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

● Το όλο σύστημα υπερωριακής αποζημίωσης παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες και κενά, με αποτέλεσμα η υπερωριακή αποζημίωση που καταβάλλεται, να μην είναι δυνατό να τεκμηριώνεται σε όλες τις περιπτώσεις, παρέχοντας την ευχέρεια για εκμετάλλευση. Συνεπώς το σύστημα δεν διασφαλίζει την επιβεβαίωση της αναγκαιότητας για υπερωριακή απασχόληση του ιατρικού προσωπικού.

● Αδυναμία επιβεβαίωσης του χρόνου υπερωριακής απασχόλησης. Παρατηρήθηκε ότι δεν τυγχάνουν εφαρμογής από το ιατρικό προσωπικό οι Διατάξεις του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Προσωπικού που διέπουν τον έλεγχο του ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας (Χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης από την εργασία).

● Υποβολή αιτημάτων για υπερωριακή αποζημίωση μεγάλου αριθμού ωρών. Παρατηρούνται περιπτώσεις όπου ιατροί υποβάλλουν αίτημα για υπερωριακή αποζημίωση για μεγάλο αριθμό ωρών, που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει μέχρι και τις 14 ώρες πραγματικής εργασίας την ημέρα, πέραν του κανονικού ωραρίου.

● Πειθαρχική έρευνα για διαπίστωση του ενδεχόμενου διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος, μετά από καταγγελίες για κατάχρηση συστήματος. Οι καταγγελίες αυτές διερευνήθηκαν από τη Γενική Εισαγγελία, η οποία αποφάσισε τη διακοπή της έρευνας λόγω κενών των πρακτικών/διαδικασιών του συστήματος.

Αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις με τις Συντεχνίες των κυβερνητικών ιατρών ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι αυτές άρχισαν αρχές Νοεμβρίου 2013, με στόχο «την επαναξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος με σκοπό την εισαγωγή ενός συστήματος το οποίο να εξυπηρετεί πρωτίστως τους ασθενείς, να είναι δίκαιο προς το ιατρικό προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίες του και να εξαλείψει τυχόν αδυναμίες ελέγχου που υπήρχαν στο υφιστάμενο σύστημα».

«Με την έναρξη των διαπραγματεύσεων», συνέχισε ο υπουργός Υγείας, «είχε συμφωνηθεί το κατ´ αρχήν πλαίσιο εργασίας, το οποίο συμπεριλάμβανε την μέθοδο αποζημίωσης και την ομαδοποίηση/κατηγοριοποίηση των διαφόρων ειδικοτήτων».

Σημείωσε ότι «το αίτημα των Συντεχνιών για πιστή εφαρμογή των προνοιών του περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας του 2002’ Νόμου έγινε αποδεκτό και λήφθηκε σοβαρά υπόψη στην διαμόρφωση, τόσο του τελικού προσχεδίου συμφωνίας όσο και κατά τον υπολογισμό του μέσου όρου ωρών αποζημίωσης».

Ο Π. Πετρίδης είπε ότι οι εκπρόσωποι των Συντεχνιών είχαν ενημερωθεί από τις πρώτες συναντήσεις ότι το ποσό που περιλαμβανόταν στους Προϋπολογισμούς του Υπουργείου Υγείας για το 2014 ήταν συγκεκριμένο και το Υπουργείο Υγείας θα κυμαινόταν σ´ αυτά τα πλαίσια. «Οι Συντεχνίες, παρά την αρχική τους ένσταση, αποδέχθηκαν την θέση του Υπουργείου Υγείας και δήλωσαν ότι σε περίπτωση μη οικονομικής σύγκλισης θα αποτείνονταν οι ίδιες οι Συντεχνίες απευθείας στο Υπουργείο Οικονομικών», ανέφερε.

Ο Υπουργός Υγείας κατηγόρησε την ΠΑΣΥΚΙ ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, «προσκόμιζε σε κάθε συνεδρία και νέα αιτήματα/προτάσεις οι οποίες κατά την πλειοψηφία υιοθετούνταν από το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνονται στο προσχέδιο συμφωνίας, το οποίο, με την σύμφωνη γνώμη των Συντεχνιών, εστάλη στο Υπουργείο Οικονομικών».

«Μετά λύπης μου όμως παρατηρώ ότι, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας έχει προωθήσει το θέμα προς το Υπουργείο Οικονομικών για συζήτηση, εντούτοις η ΠΑΣΥΚΙ προβαίνει σε δηλώσεις οι οποίες δημιουργούν αρνητικό κλίμα και λανθασμένες εντυπώσεις», ανέφερε.

Καταλήγοντας ο κ. Πετρίδης επισήμανε ότι, οι χθεσινές δηλώσεις της ηγεσίας της ΠΑΣΥΚΙ αναφορικά με προτεινόμενο σχέδιο για εξοικονομήσεις από τους άλλους τομείς Δημόσιας Υγείας, «δεν έχουν υποβληθεί γραπτώς στο Υπουργείο Υγείας. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Υγείας αναμένει τις γραπτές τους προτάσεις», κατέληξε.

Η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) εκφράζει την απογοήτευσή της, καθώς όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο Υγείας απαιτεί από αυτούς «να εργάζονται υπερωριακή απασχόληση αορίστου χρόνου με προκαθορισμένη αμοιβή, η οποία αποζημιώνει περίπου το 60% του πραγματικού χρόνου που θα αφιερώνεται».

Η Συντεχνία επαναλαμβάνει την πάγια θέση της για αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης με βάση τον πραγματικό χρόνο εργασίας λαμβάνοντας υπόψη, όπως αναφέρει τον βαθμό ευθύνης του τομέα, τον αυξημένο αριθμό περιστατικών και τις λίστες αναμονής που έχουν δημιουργηθεί «ένεκα του γεγονότος ότι ένας τεράστιος αριθμός συμπολιτών μας έχει προσέλθει στα δημόσια νοσηλευτήρια, τόσο για το ψηλό επίπεδο ποιότητας που παρέχεται, όσο και για το οικονομικό μέρος».

Η ΠΑΣΙΚΙ αντικρούοντας τις κατηγορίες του υπουργού Υγείας δηλώνει ότι ζήτησε από τον οίκο Deloitte την πραγματοποίηση εξειδικευμένη μελέτης στην οποία αποτυπώνεται ξεκάθαρα, όπως ισχυρίζεται, πιθανοί αντικειμενικοί τρόποι αποζημίωσης της υπερωριακής απασχόλησης των κυβερνητικών ιατρών. «Τα αποτελέσματα (σ.σ. της έρευνας) που με σαφήνεια έχουν παρουσιαστεί και στο Υπουργείο Υγείας, έχουν αγνοηθεί παντελώς από τους κυβερνώντες…», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επαναλαμβάνοντας τη γνωστή θέση ότι «το κράτος θα πρέπει να εξοικονομήσει χρήματα από του τομείς που δεν επηρεάζουν την κοινωνία και ιδιαίτερα τον Κύπριο ασθενή», η ΠΑΣΥΚΙ ερωτά την κυβέρνηση εάν θεωρεί αντικειμενικό και αντιπροσωπευτικά ορθό ένα ιατρός για υπερωριακή απασχόληση να αμείβεται με το ποσό των 15-18 ευρώ την ώρα ή να πρέπει να εργάζεται 10 ώρες επιπρόσθετης εργασίας για την ημέρα, αλλά να αμείβεται μόνο τις 6.

Καταλήγοντας η ΠΑΣΥΚΙ, αναφέρει: «Λυπόμαστε να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη ότι εάν δε ρυθμιστούν τα πιο πάνω, οι κυβερνητικοί ιατροί θα παύσουν να εργάζονται υπερωριακή απασχόληση. Θα ανταποκριθούμε όμως σε οποιαδήποτε επείγοντα περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κάποιοι γιατροί έστειλαν τον όρκο του Ιπποκράτη στα...αζήτητα μετά τις 11:00 το πρωί

Ανακούφιση για χιλιάδες ασθενείς - Αποδεσμεύτηκε κονδύλι για τη χορήγηση των φαρμάκων τους

Παρέμβαση Ομήρου για τα φάρμακα σε ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση

Σε απόγνωση οι ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση – Χωρίς φάρμακα για 10 μήνες!

ΕΔΕΚ: Κόλαφος για πρόεδρο της Δημοκρατίας ο επαναδιορισμός του διευθυντή Φαρμακευτικών Υπηρεσιών

Στρεβλή εικόνα για τις τιμές των φαρμάκων, υποστηρίζει η ΚΕΦΕΑ

   Διαδώστε αυτό το άρθρο

 


Σχετικά άρθρα

  1. «Συγκαλυμμένες αλλά απροκάλυπτες απειλές προς εργαζομένους στα ΚΙΕ από Υπουργείο Παιδείας»
  2. ΠΑΣΥΚΙ: Οργισμένη ανακοίνωση κατά συντάκτη και εφημερίδας για τα «Τα νοσοκομεία της Μπανανίας»
  3. Υπουργείο Εσωτερικών: Δίνει απάντηση σε σχέση με την παραχώρηση τ/κ τεμαχίου στη Λάρνακα
  4. Παμπορίδης: «Κρίνετέ με για το έργο μου και όχι για το ύφος μου»
  5. Καταναλωτές ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσύρθηκαν επικίνδυνα για την υγεία προϊόντα
  6. Κρίσιμες ώρες για την υγεία γνωστού τραγουδιστή!