What's hot? ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ALPHA· ΧΙΟΝΙΑ· ΕΥΔΟΚΙΑ ΛΟΪΖΟΥ· ΙΟΡΔΑΝΙΑ·

INFO

Με την Χρυστάλλα Γιωρκάτζη τα βάζουν οι 5 μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι της Κεντρικής

Μέγεθος κειμένου
Τελευταία ενημέρωση: 17.03.2015 | 15:19
Πρώτη δημοσίευση: 17.03.2015 | 12:15

Βολές κατά της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλας Γιωρκάτζη, εξαπολύουν τα πέντε μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Κεντρικής, την κατηγορούν για διαρροή εγγράφων ενώ κάνουν λόγο για «σύγκρουση συμφερόντων της Διοικητού» που «δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας στην Αρχή Εξυγίανσης και υποσκάπτει την αξιοπιστία της Αρχής».

Στην ανακοίνωση, που υπογράφουν οι Σταύρος Ζένιος, Νίκος Κωνσταντίνου, Φίλλιπος Μαννάρης, Ανδρέας Περσιάνης και Μιχάλης Πολυδρίδης, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «σεβόμενοι τον Όρκο Πίστης και Απορρήτου ως προβλέπεται στον Περί Κεντρικής Τράπεζας Νόμο» απέφυγαν να προβούν μέχρι τώρα σε δημόσιες δηλώσεις.

Ωστόσο, μετά και τα τελευταία γεγονότα στο χώρο της Κεντρικής, θεωρούν «επιτακτική ανάγκη όπως γίνουν ενέργειες που να αποκαθιστούν την αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας που είναι απαραίτητη για την πορεία ανασυγκρότησης της οικονομίας της χώρας».

Αυτούσια η ανακοίνωση των Μη Εκτελεστικών Μελών του ΔΣ της Κεντρικής

Έχουμε αποφύγει μέχρι τώρα οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις σεβόμενοι τον Όρκο Πίστης και Απορρήτου ως προβλέπεται στον Περί Κεντρικής Τράπεζας Νόμο. Επιπρόσθετα αποφύγαμε να απευθυνθούμε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, σεβόμενοι την ανεξαρτησία μας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας. Τα πρόσφατα γεγονότα όμως, επέβαλαν όπως παραθέσουμε τις απόψεις μας στον Πρόεδρο.

Οι πρωτοβουλίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους τελευταίους 18 μήνες, συνιστούν στο σύνολο τους προσπάθεια αλλαγής της κουλτούρας της Κεντρικής Τράπεζας από ρόλο πυροσβέστη σε ρόλο μονάδας πρόληψης επερχομένων οικονομικών κρίσεων και διασφάλισης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας. Είναι πεποίθηση μας ότι μια τέτοια κουλτούρα θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την καταστροφή του 2012-2013.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αθόρυβα επιτελεί το έργο για το οποίο διορίστηκε, επιτυγχάνοντας μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1. Ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Κύπρου.
2. Επιτυχής έκβαση των τεστ αντοχής όλων των συστημικών τραπεζών της Κύπρου.

Πιο πρόσφατα με πρωτοβουλίες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ολοκλήρωσε ή τροχιοδρόμησε τα ακόλουθα μείζονα θέματα για τη χώρα και την Κεντρική Τράπεζα:

1. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2014, πριν ακόμη προκηρυχθούν εκλογές στην Ελλάδα, αναλύθηκαν οι πιθανές επιπτώσεις ρευστότητας και λήφθηκαν προληπτικά μέτρα προς διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας μας.

2. Μείωση των δανειστικών επιτοκίων σε επίπεδα που αντιστοιχούν σε σημαντική ένεση ρευστότητας για την πραγματική οικονομία. Η προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων παρακολουθείται.

3. Αναδιοργάνωση της Κεντρικής Τράπεζας στην οργανωτική δομή, λειτουργία και διακυβέρνηση.

4. Έρευνα για την παροχή έκτακτης ρευστότητας (ELA) στη Λαϊκή τράπεζα.

5. Έρευνα για την πώληση των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα τον Μάρτιο 2013.

Μαζί με τα πιο πάνω το Διοικητικό Συμβούλιο διόρθωσε σοβαρές αδυναμίες στη διακυβέρνηση της Κεντρικής Τράπεζας με τη σύσταση Επιτροπής Κινδύνων, Επιτροπής Προϋπολογισμού και Επιτροπής Επενδύσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι πιο πάνω πρωτοβουλίες, υλοποιήθηκαν με τη σκληρή δουλειά και αφοσίωση του προσωπικού της Κεντρικής Τράπεζας και την αγαστή συνεργασία του με το Διοικητικό Συμβούλιο. Τον Ιούλιο του 2014 ανατέθηκε με νομοθετική ρύθμιση η Αρχή Εξυγίανσης στην Κεντρική Τράπεζα. Με την ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Αρχής Εξυγίανσης διαπιστώσαμε σημαντικές καθυστερήσεις στη διαχείριση νομικών υποθέσεων της Λαϊκής τράπεζας και το Συμβούλιο πήρε γρήγορα αποφάσεις.

Όσο αφορά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της Λαϊκής τράπεζας, υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο 2015 σύμβαση προς επικύρωση για διορισμό Συμβούλου για πώληση των περιουσιακών στοιχείων. Το Διοικητικό Συμβούλιο απεφάσισε την ταχεία επαναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου με σημαντικές εξοικονομήσεις.

Παρόλα τα πιο πάνω, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις για το Διοικητικό Συμβούλιο και την αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας. Οι ακόλουθες εισηγήσεις, τις οποίες θεσμικά δεν έχουμε την αρμοδιότητα να υλοποιήσουμε, πιστεύουμε ότι θα συμβάλουν θετικά στην περαιτέρω βελτίωση του θεσμού:

1. Να ανατεθούν δια Νόμου καθήκοντα στους Εκτελεστικούς Συμβούλους.
2. Να μετέχουν στην Αρχή Εξυγίανσης ως παρατηρητές εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι των πιστωτών της Λαϊκής και του ευρωπαϊκού Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism).

Εν κατακλείδι, μετά από τα πρόσφατα γεγονότα, επιθυμούμε διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:

1. Είχαμε εγείρει στη Διοικητή προφορικά τον Οκτώβριο και γραπτώς το Νοέμβριο, τα θέματα που αφορούσαν τη σύγκρουση συμφερόντων της, που επηρεάζει την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. Η Διοικητής μας διαβεβαίωσε γραπτώς στις 14 Νοεμβρίου ότι είχε επιλύσει το θέμα. Η σύγκρουση συμφερόντων της Διοικητού δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας στην Αρχή Εξυγίανσης και υποσκάπτει την αξιοπιστία της Αρχής.

2. Το θέμα που προέκυψε με την λίστα δανείων Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) αφορά αποκλειστικά πρωτοβουλία της Διοικητού για την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο δεν ήταν ενήμερο. Αυτή η ενέργεια υπόσκαψε την εμπιστοσύνη προς την Τράπεζα και την αξιοπιστία του θεσμού.

Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη όπως γίνουν ενέργειες που να αποκαθιστούν την αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας που είναι απαραίτητη για την πορεία ανασυγκρότησης της οικονομίας της χώρας. Η διεκπεραίωση των πρωτοβουλιών που έχουν τροχιοδρομηθεί είναι απαραίτητη και θα συνεισφέρει στην πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη αλλά και την διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της χώρας μας.

Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΚ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΕΝΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΊΝΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΝΑΡΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΣΙΑΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΙΔΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αν. Βγενόπουλος: Όλοι γνώριζαν για τη συνεργασία μου με Αν. Γιωρκάτζη – Ξεκίνησε δύο χρόνια πριν το διορισμό Χρυστάλλας   Διαδώστε αυτό το άρθροΣχετικά άρθρα

  1. Κατεχόμενα: Προς τετρακομματική «κυβέρνηση» - Τα σενάρια για «πρωθυπουργό» και «υπουργεία»
  2. Μειώνεται το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ΕΕ και Κύπρο
  3. Κατεχόμενα: Αύριο παραιτείται η «κυβέρνηση» Οζγκιουργκιούν
  4. Έτσι της έδωσε η τράπεζα επιπλέον 40.000 ευρώ και τώρα δεν τους τα επιστρέφει!
  5. Κατεχόμενα: Μισόλογα Ακιντζί για νέα «κυβέρνηση» - Σενάριο για τετρακομματική
  6. «Πέρασε» από την ελληνική Βουλή το πολυνομοσχέδιο