What's hot? ΚΥΠΡΙΑΚΟ· ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ· ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ· VOICE·

INFO

Υπόθεση Aristo: Με τον 6ο μάρτυρα υπεράσπισης του ζεύγους Αριστοδήμου συνεχίστηκε η δίκη

Μέγεθος κειμένου
Τελευταία ενημέρωση: 09.06.2015 | 19:17
Πρώτη δημοσίευση: 09.06.2015 | 17:23

Με την κατάθεση του 6ου μάρτυρα υπεράσπισης εκ μέρους του ζεύγους Αριστοδήμου, του εκτιμητή ακινήτων Ιωάννη Πολυβίου σχετικά με τις παραχωρήσεις τις οποίες έκανε η Εταιρεία στο επίδικο διαχωρισμό συνεχίστηκε σήμερα η υπόθεση διαχωρισμού οικοπέδων στην περιοχή Σκαλί από την εταιρεία Aristo, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο.

Ο κ. Πολυβίου εξετάστηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του ζεύγους Αριστοδήμου ποινικολόγο Γιώργο Παπαϊωάννου αλλά και αντεξετάστηκε από την Κατηγορούσα Αρχή που εκπροσωπείται από τον Δικηγόρο της Δημοκρατίας Α’ Νίνο Κέκκο

Αρχικά ο κ. Πολυβίου κατέθεσε το βιογραφικό του σημείωμα, σύμφωνα με το οποίο εξασκεί το επάγγελμα του εκτιμητή ακινήτων μέσω της εταιρείας του PPM VALUTIONS LLC από το 2002 . Είναι επίσης μέλος των επαγγελματικών σωμάτων RICS( Royal Institute of Chartered Surveyors) από το 2002 με αριθμό Μητρώου 1133539 και του ΕΤΕΚ από το 2000 με αριθμό μητρώου Α079789 .Επίσης διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στις εκτιμήσεις ακινήτων και ανάλυση επενδύσεων, εκτιμήσεις απαλλοτριώσεων, εκτιμήσεις πολεοδομικών περιορισμών, διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων , μελέτες βιωσιμότητας και συμβουλές για επενδυτικά ακίνητα.

Η πελατειακή του βάση περιλαμβάνει σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας όπως τράπεζες, συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, δικηγορικές εταιρείες, ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες , ιδιώτες και τα λοιπά.

Ο κ. Πολυβίου αναφέρθηκε στο πίνακα των συγκριτικών πωλήσεων και ανέφερε πως βασικό εργαλείο για να γίνει η εκτίμηση είναι οι συγκριτικές πωλήσεις που χρησιμοποιείς.

Κατά την κυρίως εξέτασή του, ο μάρτυρας κατέθεσε ως Τεκμήριο «Έκθεση Εκτίμησης» σε σχέση με τα υπό διαχωρισμό οικόπεδα, μαζί με συνοδευτικά επεξηγηματικά έγγραφα και σχετικούς χάρτες. Αφού ανέλυσε την μέθοδο την οποία χρησιμοποίησε και εξήγησε τα διάφορα συνοδευτικά στην έκθεση του έγγραφα, παρουσίασε τα συμπεράσματά του.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης πρώτον με βάση τους εν ισχύ τίτλους κατά την ημερομηνία υποβολής της επίδικης Πολεοδομικής Αίτησης η Εταιρεία έδωσε περισσότερο χώρο πρασίνου στην Πολεοδομική Ζώνη Κα7, με το ψηλό συντελεστή Δόμησης, 80%, συνολικού εμβαδού 7.397 τετραγωνικών μέτρων από ότι αναλογούσε και λαμβάνοντας υπόψη την διαφορά της αξίας των δυο Πολεοδομικών Ζωνών, προκύπτει ότι η Εταιρεία απώλεσε σύμφωνα με τη πιο πάνω παραχώρηση προς το Δημόσιο, γη της οποίας η αξία ανέρχεται σε 961.610,00 ευρώ.

Δεύτερον με βάση τα αποτελέσματα της τελικής χωρομετρικής, η Εταιρεία έδωσε περισσότερο χώρο πρασίνου στην Πολεοδομική Ζώνη Κα7, με το ψηλό συντελεστή Δόμησης, 80%, συνολικού εμβαδού 6.983 τετραγωνικών μέτρων από ότι αναλογούσε και λαμβάνοντας υπόψη την διαφορά της αξίας των δυο Πολεοδομικών Ζωνών, προκύπτει ότι η Εταιρεία απώλεσε σύμφωνα με τη πιο πάνω παραχώρηση προς το Δημόσιο, γη της οποίας η αξία ανέρχεται σε 907.790,00 ευρώ.

Περαιτέρω, ο μάρτυρας επεκτάθηκε και στο ότι η Εταιρεία απώλεσε όσον αφορά την αξία γης που παραχώρησε προς το Δημόσιο για την διαπλάτυνση της οδού Σωτηράκη Μαρκίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε σχετικά, ότι εφόσον τα 1.518 τετραφωνικά που χρειάστηκε να παραχωρηθούν από την Εταιρεία για την εν λόγω διαπλάτυνση, εμπίπτουν στην Πολεοδομική Ζώνη Κα7, η αξία της απολεσθείσας γης ανέρχεται σε 683.100 ευρώ.

Περαιτέρω, ο μάρτυρας σχολίασε προηγούμενη έκθεση εμπειρογνώμονα/εκτιμητή που παρουσιάστηκε από την Κατηγορούσα Αρχή. Ο μάρτυρας, σχολιάζοντας σχετικώς, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι ο μάρτυρας/εκτιμητής της Κατηγορούσας Αρχής, κ. Ρουσιάς πέραν του ότι αγνόησε πωλητήρια έγγραφα που είναι κατατεθειμένα στο Κτηματολόγιο και είναι αυτονόητο ότι χρησιμοποιούνται για σκοπούς εκτίμησης ακινήτων, δεν σύγκρινε όμοια με όμοια.

Αντεξεταζόμενος από τον δικηγόρο της Κατηγορούσας Αρχής, Νίνο Κέκκο, ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να αποδεχτεί ότι η αξία πώλησης δυο ακινήτων που βρίσκονται σε διαφορετικές Πολεοδομικές Ζώνες, η μια με χαμηλό και η άλλη με ψηλό Συντελεστή Δόμησης, είναι η ίδια.

Ο κ. Κέκκος ωστόσο είπε πως η Έκθεση Εκτίμησης που ετοίμασε ο μάρτυρας στο Δικαστήριο έγινε με σκοπό να βοηθηθεί η υπεράσπιση στο να στηρίξει τη θέση της ότι η εταιρεία έχει υποστεί ζημιά από τη παραχώρηση μεγαλύτερου ποσοστού πρασίνου στη ζώνη Κα7.

Ο μάρτυρας από την πλευρά του απήντησε πως σκοπός του ήταν με την ετοιμασία της Έκθεσης Εκτίμησης να βοηθήσει το Δικαστήριο να καταλήξει αν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ζωνών.

Ο κ. Κέκκος εξέφρασε μάλιστα την θέση πως μπορεί η εταιρεία να παραπονείται ότι υπέστη ζημιά από την παραχώρηση χώρου πρασίνου στην ζώνη Κα7 την στιγμή που η ίδια εισηγήθηκε τη ρύθμιση και παραχώρηση αυτή.

Ο μάρτυρας απήντησε επίσης θετικά όταν ρωτήθηκε από την Κατηγορούσα Αρχή κατά πόσο η τιμή πώλησης ενός ακινήτου που τίθεται σε ένα αγοραπωλητήριο έγγραφο αντικατοπτρίζει και την τιμή της συγκεκριμένης περιόδου αγοράς .

Ο κ. Κέκκος κατέθεσε επίσης ως τεκμήριο στο Δικαστήριο διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών που συνοδεύεται με κάποιους χάρτες σημειώνοντας πως αυτό το διάταγμα αποτελεί απόσπασμα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με την οποία σύμφωνα με την δική του θέση αποδεικνύεται ότι δύο από τις συγκριτικές πωλήσεις που είχε παραθέσει ο μάρτυρας υπεράσπισης η μία ήταν ζώνη Κα7 και η άλλη σε ζώνη Κα8 και η τιμή πώλησης τους ήταν γύρω στα 260 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο .

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του ο κ. Κέκκος είπε πως με αυτό το δεδομένο αποδεικνύετο ότι οι δύο ζώνες Κα7 και Κα8 είχαν την ίδια αξία και συνεπώς ήταν λανθασμένη η θέση του εμπειρογνώμονα για μεγαλύτερη αξία στα τεμάχια της ζώνης Κα7.

Ο μάρτυρας συμφώνησε με την Κατηγορούσα Αρχή ότι τα οικόπεδα που έχουν απρόσκοπτη θέα στην θάλασσα πωλούνται πιο ακριβά . Ακολούθως ο κ. Κέκκος υποστήριξε πως ο μάρτυρας στην έκθεση του δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει οικόπεδο με αυξημένη τιμή λόγω πλεονεκτημάτων και πως αυτή η σύγκριση δεν είναι αντιπροσωπευτική.

Η Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δώρα Σωκράτους διέταξε όπως οι κατηγορούμενοι αφεθούν ελεύθεροι με τους ίδιους περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί αύριο στις 09:00 ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Υπόθεση Aristo: Καμία συνωμοσία για αλλαγή σχεδίου

Υπόθεση Aristo: Με τον μάρτυρα υπεράσπισης Α. Νικολάου σήμερα στο Κακουργιοδικείο

Υπόθεση Aristo: Δύο μάρτυρες υπεράσπισης ενώπιον του Κακουργιοδικείου σήμερα

   Διαδώστε αυτό το άρθροΣχετικά άρθρα

  1. Αθώοι και οι «5» της Τρ. Κύπρου για χειραγώγηση της αγοράς - Ενοχή Ηλιάδη για παραπληροφόρηση [vid]
  2. Στα άκρα ΗΠΑ – Τουρκία! Στην αστυνομία αξιωματούχος του FBI
  3. Η ώρα της Δικαιοσύνης για τους «5» της Τρ. Κύπρου για χειραγώγηση της αγοράς και απόκρυψη στοιχείων
  4. Δίκη Λαϊκής Τράπεζας: Η αντεξέταση του διευθύνοντα σύμβουλου της Grant Thornton
  5. Ανώτατο: Άκυρη η ενδιάμεση απόφαση για δεύτερη υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου
  6. Τσουχτερά πρόστιμα σε Τράπεζα Κύπρου, Ηλιάδη, Αριστοδήμου και άλλους από Επ. Κεφαλαιαγοράς