What's hot? GOOGLE· ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ· ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ· ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΣ·

INFO

ΔΝΤ: Μείωση δανείων κατά 2,1 δισ ευρώ με την εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας

Μέγεθος κειμένου
Τελευταία ενημέρωση: 23.06.2015 | 20:27
Πρώτη δημοσίευση: 23.06.2015 | 18:42

Η εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση δανείων μέχρι και κατά €2.1 δισεκατομμύρια, (από ΜΕΔ €27 δισ), ήτοι 3-12% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Στην έκθεσή του για την Κύπρο, το κλιμάκιο του ΔΝΤ σημειώνει ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των κυπριακών τραπεζών, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που θα είναι επιλέξιμα να υπαχθούν στο πλαίσιο αφερεγγυότητας κυμαίνονται μεταξύ €1 δισ και €3 δισ.

Το ΔΝΤ χρησιμοποίησε τρεις παραμέτρους για σκοπούς υπολογισμού της δυνητικής μείωσης δανείων από την εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο που ενέχει τον κίνδυνο στρατηγικής χρεοκοπίας που κυμαίνεται μεταξύ €1 δισ με €3δισ, εκ του οποίου ένα ποσοστό 15% - 30% βρίσκεται σε κίνδυνο πραγματικής χρεοκοπίας και ότι ως αποτέλεσμα της αφερεγγυότητας θα χρειαστούν πρόσθετες διαγραφές δανείων της τάξης του 10% ή του 20% πέραν του υφιστάμενου δείκτη κάλυψης του 33%.

«Το εύρος των εκτιμήσεων από την άσκηση αυτή καταδεικνύει ότι η διαδικασία αφερεγγυότητας θα μπορούσε να επιφέρει μείωση χρέους στον ιδιωτικό τομέα περίπου €0,5 δισ - €2,1 δισ ήτοι 3%-12% του ΑΕΠ», αναφέρει το ΔΝΤ, προσθέτοντας ότι αυτό θα επηρεάσει τα κεφάλαια των τραπεζών κατά €0,2 - €1,1 δισ λόγω της πρόσθετης πρόβλεψης.

Το ΔΝΤ υποδεικνύει ωστόσο ότι το εύρος της επίπτωσης του πλαισίου αφερεγγυότητας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως το κατά πόσο οι δανειολήπτες θα αξιοποιήσουν το σχέδιο αποπληρωμής που παρέχεται από το πλαίσιο αφερεγγυότητας, τις λεπτομέρειες των κριτηρίων επιλεξιμότητας, την αγοραία αξία της εξασφάλισης, το ρυθμό αποπληρωμής των τροποποιημένων δανείων, τον κίνδυνο υφιστάμενοι δανειολήπτες που εξυπηρετούν τα δάνειά τους να διαπιστώσουν μεγαλύτερα κίνητρα στρατηγικής χρεοκοπίας, αλλά και το χρόνο που θα απαιτηθεί για διαχείριση μεγάλου αριθμού υποθέσεων.

Πιστωτική επέκταση 2,4% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα

Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία του ΔΝΤ από διάφορες χώρες της ευρωζώνης, η μείωση του ιδιωτικού χρέους κατά 1 ποσοστιαία μονάδα εκτιμάται ότι οδηγεί σε αύξηση της πιστωτικής επέκτασης κατά 0,2%.

Με βάση την εκτίμηση αυτή, αλλά και την υπόθεση για μείωση δανείων μεταξύ €0,5 δισ και €2,1 δισ στην Κύπρο, το ΔΝΤ υπολογίζει ότι η επίπτωση του πλαισίου αφερεγγυότητας συνοδεύεται με πιστωτική επέκταση μεταξύ 0,6% - 2,4% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Σύμφωνα με το ΔΝΤ, με δεδομένη τη ύπαρξη ψηλού επιπέδου ΜΕΔ, την αβεβαιότητα της βιωσιμότητας αναδιαρθρωμένων δανείων, η ύπαρξη δανειοληπτών με καλό μητρώο αποπληρωμής έχει μειωθεί σημαντικά.

Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από εξωτερικούς παράγοντες

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΔΝΤ, μια μείωση του τουρισμού από τη Ρωσία της τάξης του 20%, λόγω της υποτίμησης του ρουβλιού, εκτιμάται ότι θα μειώσει την ανάπτυξη κατά μισή ποσοστιαία μονάδα το ρυθμό ανάπτυξης.

Σημαντικό μερίδιο στις εξαγωγές κατέχει και η Ρωσία, αφού το 2013 απορρόφησε το 17% των συνολικών εξαγωγών, ενώ οι ξένες άμεσες επενδύσεις αντιστοιχούσε στο 150% του ΑΕΠ το 2013, εκ των οποίων το 90% μέσω εταιρειών ειδικού σκοπού που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο.

Υποδεικνύοντας πως οι Ρώσοι καταθέτες διακρατούν ένα σημαντικό ποσό των καταθέσεων των μη κατοίκων Κύπρου, το ΔΝΤ σημειώνει πως ένας ενδεχόμενος επαναπατρισμός ρωσικών καταθέσεων θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους ρευστότητας για τις εγχώριες τράπεζες, παρόλο που μέχρι τώρα υπάρχουν πολύ λίγα στοιχεία για εκροές και η ρευστότητα των τραπεζών έχει βελτιωθεί.

Σε σχέση με την Ελλάδα, το ΔΝΤ αφού υποδεικνύει πως οι εξαγωγές στη χώρα το 2013 αντιστοιχούσαν στο 6,5% των συνολικών εξαγωγών, παρουσιάζοντας μείωση 7% από την προ της κρίσης στην Ελλάδα περίοδο. Η επιβράδυνση στην Ελλάδα το 2015 (σε σχέση με το World Economic Outlook του 2014) εκτιμάται ότι θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη στην Κύπρο κατά 0,1 – 0,2%.

Για τις θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών που λειτουργούν στην Κύπρο, το ΔΝΤ σημειώνει ότι διαθέτουν το 14% των συνολικών καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα εκ των οποίων τα €2,5 είναι ασφαλισμένες καταθέσεις. Προσθέτει όμως ότι οι τέσσερις θυγατρικές χρηματοδοτούνται από εγχώριες πηγές και ότι οι έκθεσή τους στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά είναι ευαίσθητες στις εξελίξεις στην Ελλάδα.

Τα οφέλη από τη μείωση στις τιμές πετρελαίου

Με τα νοικοκυριά να πληρώνουν €8 για κάθε €100 διαθέσιμου εισοδήματος σε καύσιμα, το ΔΝΤ σημειώνει πως μια μείωση €10 στις τιμές πετρελαίου παγκοσμίως, και υπό την προϋπόθεση ότι η μείωση διατηρηθεί για όλο το τρέχον έτος και ότι το 50% της μείωσης αυτής μεταφερθεί στους καταναλωτές, θα απελευθερώσει διαθέσιμο εισόδημα της τάξης του 0,3% του ΑΕΠ, κάτι που με τη σειρά του ενδεχομένως να οδηγήσει σε ενίσχυση της ανάπτυξης κατά 0,4% σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της έκθεσης του ΔΝΤ για το 2014 υπό το κεφάλαιο 4. Παράλληλα η μείωση στις τιμές των καυσίμων θα επηρεάσει το εμπορικό ισοζύγιο, αφού οι εισαγωγές καυσίμων αντιστοιχούν στο 20% των συνολικών εισαγωγών.

Το ΔΝΤ σημειώνει πως η μείωση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι της στερλίνας, ύστερα από την υλοποίηση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, είχε ως αποτέλεσμα οι αφίξεις τουριστών από το Ηνωμένο Βασίλειο να αυξηθούν κατά 16% το πρώτο τετράμηνο του 2015, ενώ μια πιο ισχυρή ανάκαμψη στην ευρωζώνη (σε σχέση με το WEO του 2014) θα ενισχύσει τις κυπριακές εξαγωγές, εκ των οποίων το 50% είναι στην ΕΕ, κάτι που με βάση τα σενάρια του ΔΝΤ, θα ευνοήσει την ανάπτυξη κατά 0,25% - 0,50%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΔΝΤ: Ενθαρρυντικές οι οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρο – Φόβητρο η πολιτική αβεβαιότητα


ΔΝΤ: Εντυπωσιακή η πορεία της Κύπρου – «Αγκάθι» παραμένουν τα ΜΕΔ


Eurogroup: «Πράσινο» φως για την Κύπρο με εκταμίευση της επόμενης δόσης

   Διαδώστε αυτό το άρθρο