What's hot? ENI· ΕΡΝΕΣΤΟ ΛΕΩΝΙΔΟΥ· ΦΛΟΡΙΝΤΑ· SAIPEM 12000·

INFO

Κυπριακό: Αυτή είναι η πρόταση ΔΗΚΟ - ΕΔΕΚ - Αλληλεγγύης για Ασφάλεια και Εγγυήσεις

Μέγεθος κειμένου
Τελευταία ενημέρωση: 20.06.2017 | 21:38
Πρώτη δημοσίευση: 20.06.2017 | 11:19

ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Αλληλεγγύη.κατέθεσαν κοινό έγγραφο που αποτελεί πρόταση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για κατάργηση εγγυήσεων και πλήρη αποχώρηση του κατοχικού στρατού.

Τα τρία κόμματα ζητούν από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη όπως υιοθετήσει τη συγκεκριμένη πρόταση και επιπρόσθετα να την καταθέσει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων στο Κρανς Μοντάνα της Ελβετίας, όπου θα διεξαχθεί η Διάσκεψη για την Κύπρο στις 28 Ιουνίου.

Αυτούσια η πρόταση των τριών κομμάτων:

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη συνολική συμπεριφορά της Τουρκίας καταδεικνύει ότι είναι κράτος το οποίο είναι αναξιόπιστο. Δεν έχει τηρήσει διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Αμφισβητεί τη Διεθνή Συνθήκη της Λωζάνης και δεν έχει ακόμα εφαρμόσει τη Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις πρόνοιες που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία.

Παρά το γεγονός ότι τα τρία κόμματα διαφωνούμε με την Πενταμερή Διάσκεψη για τους λόγους που πολλές φορές δημόσια αναφέραμε, λόγω της κρισιμότητας στη διαδικασία των συνομιλιών καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας θέσης και την αποφυγή κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στο ζωτικής σημασίας για την Κύπρο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων.

1. Πλήρης και μόνιμη κατάργηση οποιουδήποτε επεμβατικού ή εγγυητικού δικαιώματος τρίτης χώρας που θα αφορά είτε το σύνολο είτε τμήμα της Κυπριακής επικράτειας.

2. Τα επεμβατικά και εγγυητικά δικαιώματα πρέπει να καταργηθούν πριν από την παραπομπή της όποιας Συμφωνίας Λύσης σε δημοψήφισμα. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και με τη Συνθήκη Συμμαχίας του 1960.

3. Πλήρης αποχώρηση του συνόλου των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από το νησί πριν από την έναρξη εφαρμογής της λύσης.

4. Κατά την εφαρμογή της λύσης, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να βρίσκονται μόνο οι κοινές Κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες θα συνεπικουρούνται στο έργο τους από μια κατά το μέγιστο ισάριθμη δύναμη επιτήρησης/επιβολής της Συμφωνίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ή εναλλακτικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χωρίς τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων από τις τέως Εγγυήτριες Δυνάμεις.

5. Η εφαρμογή της Συμφωνίας σε ότι αφορά την πλήρη αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων προϋποθέτει τη σύσταση Κοινής Στρατιωτικής Επιτροπής (ΚΣΕΠ) από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας θα προεδρεύει ο ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) και στην οποία θα συμμετάσχουν ανώτεροι αξιωματικοί από την UNFICYP, την EU Military Committee του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Εθνική Φρουρά.

6. Έργο της ΚΣΕΠ θα είναι η διαπίστωση και καταγραφή (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος) του συνόλου του ενεργού στρατιωτικού προσωπικού, των εφέδρων, καθώς και του αριθμού και των τύπων του οπλισμού που διαθέτουν οι Ελληνικές δυνάμεις, η Εθνική Φρουρά, καθώς και οι Τουρκικές και Τ/Κ στρατιωτικές δυνάμεις. Ο κατάλογος των ανωτέρω στρατιωτικών δυνάμεων, θα παραδοθεί από την ΚΣΕΠ στα τρία άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη και θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., προκειμένου η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορούν να διαπραγματευθούν επί αντικειμενικών και αντικειμενικά επαληθεύσιμων δεδομένων το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των δυνάμεων και του οπλισμού τους.

7. Το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων και του οπλισμού τους όπως και η διαδικασία επαλήθευσης της αποχώρησης, θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και να αποτελέσουν ειδικό παράρτημα της Συμφωνίας Λύσης. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, δεν θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα.

8. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας το έργο της ΚΣΕΠ θα είναι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση της πλήρους αποχώρησης των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και του οπλισμού τους σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

9. Το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης πρέπει να προνοεί την έναρξη αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων πριν από το δημοψήφισμα. Η δε διαδικασία αποχώρησης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την ημέρα εφαρμογής της λύσης.

10. Στο Σχέδιο Λύσης θα πρέπει να καταγράφεται σαφώς ότι στο διάστημα που θα μεσολαβεί μεταξύ του δημοψηφίσματος και της εφαρμογής της λύσης, κατά το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί η αποχώρηση των στρατευμάτων, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ισχύ το σημερινό καθεστώς. Για αυτό ακριβώς το λόγο, στο πρώτο άρθρο της Συμφωνίας Λύσης πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει ως έχει. Το περιεχόμενο της Συμφωνίας που θα παραχωρεί εξουσίες στους Τ/Κ δεν θα εφαρμοστεί έως ότου η Τουρκία τηρήσει τις κατωτέρω υποχρεώσεις της σε σχέση με την ασφάλεια (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

α. Tην ολοκλήρωση της απόσυρσης των στρατιωτικών της δυνάμεων και του οπλισμού της από την Κύπρο.
β. Tην αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως υποχρεούται να κάνει με βάση τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Tην υπογραφή και κύρωση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία θα έχει εγκριθεί ως παράρτημα της Συμφωνίας Λύσης.

11. Ψηφίσματα υποστήριξης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Λύσης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν ούτε τη Συμφωνία, ούτε τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

12. Η εγγύηση για την εφαρμογή της Συμφωνίας πρέπει να βρίσκεται εντός της ίδιας της Συμφωνίας ως ειδικό παράρτημα που θα εγκριθεί στο δημοψήφισμα. Εάν μετά την παρέλευση εύλογα σύντομου χρονικού διαστήματος οι υποχρεώσεις της Τουρκίας δεν θα έχουν εκπληρωθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Κυπριακή Δημοκρατία, το Σχέδιο Λύσης δεν θα εφαρμοσθεί.

Αυτούσια η εισαγωγική δήλωση του Νικόλα Παπαδόπουλου

«Το βασικό πρόβλημα και η βασική αδυναμία της πρότασης Αναστασιάδη στην Ασφάλεια είναι η ακόλουθη: εμείς δίνουμε τα πάντα την πρώτη μέρα, αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε την Τουρκία σε βάθος χρόνου για να εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις. Εμείς την πρώτη μέρα καταργούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, καταργούμε τους θεσμούς της Κυπριακής δημοκρατίας, αναβαθμίζουμε τον κατοχικό ηγέτη σε συμπρόεδρο. Θα έχει βέτο σε όλες τις αποφάσεις. Οι θεσμοί του κράτους είτε θα έχουν αριθμητική ισότητα, είτε η τουρκική πλευρά θα έχει βέτο. Δεν θα μπορούμε να λάβουμε καμία απόφαση, χωρίς την έγκριση της Άγκυρας σε περίπτωση που πάει κάτι λάθος. Εμείς, όμως, πρέπει να εμπιστευτούμε το καθεστώς Ερντογάν σε βάθος χρόνου. Ν’ απομακρύνει εποίκους, ν’ αποσύρει στρατεύματα, να επιστρέψει εδάφη.
Οφείλω να ρωτήσω: υπάρχει Ελληνοκύπριος που νιώθει ασφάλεια με αυτήν την διευθέτηση; Εγώ νομίζω πως όχι, και αντίθετα με την πρόταση Αναστασιάδη σε ό,τι αφορά την πρόταση με την Ασφάλεια, η πρόταση των τριών κομμάτων, του Δημοκρατικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ και της Αλληλεγγύης, αντιμετωπίζει αυτή την βασική αδυναμία και ανησυχία των Ε/κ. Με τη δική μας πρόταση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της νέας στρατηγικής για το Κυπριακό αντιμετωπίζουμε το μεγάλο κίνδυνο της αναξιοπιστίας της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι αναξιόπιστη. Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύουν οι εμπειρίες δεκαετιών. Με τη δική μας πρόταση, θεωρούμε ότι διασφαλίζουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, διαφυλάσσουμε τους Ε/κ. Εμείς αυτό που εισηγούμαστε σε γενικές γραμμές, είναι ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί η όποια συμφωνία, εκτός εάν πρώτα η Τουρκία εκπληρώσει τις δικές της υποχρεώσεις. Και μια από τις πιο βασικές υποχρεώσεις της Τουρκίας φυσικά είναι η αποχώρηση των στρατευμάτων».

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί οι βρετανικές δυνάμεις έχουν μείνει εκτός της πρότασης, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως η πρόταση αφορά μόνο τις κατοχικές δυνάμεις και πως θα υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής, για τις Βάσεις σε μελλοντικό στάδιο.

Ερωτηθείς πώς θα υπάρξει εφαρμογή πτυχών της λύσης πριν τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως αν η Τουρκία θέλει να δείξει πως έχει καλή θέληση για λύση, θα πρέπει να προχωρήσει σε μέτρα καλής θέλησης, όπως η έναρξη της αποχώρησης των στρατευμάτων, πριν το δημοψήφισμα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πρόταση για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως αν δεν ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με την ΑΟΖ μπορεί να καταστεί το ζήτημα εστία έντασης που να οδηγήσει στην κατάργηση της λύσης και γι’ αυτό θα πρέπει να αποφασιστεί από πριν τη λύση.

Ερωτηθείς ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές των τριών κομμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόταση, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως ελπίζουν ότι ο Πρόεδρος θα υιοθετήσει το σύνολο των προτάσεων. «Το τι θα κάνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα θα το δούμε στην πορεία και το πώς εμείς θα τοποθετηθούμε θα το δούμε με βάση την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει το δημοσίευμα του «Φιλελευθέρου», είπε πως αυτό έχει να κάνει με πληροφορίες για κάτι άλλο που ετοιμάζει ο κ. Έιντε και αφορά μια νέα συνθήκη εγκαθίδρυσης και εφαρμογής της λύσης, η οποία προνοεί και το τι θα γίνει σε περίπτωση που θα καταρρεύσει η όποια συμφωνία. «Αν κατάλαβα καλά και θα πρέπει να το επιβεβαιώσει ή να το διαψεύσει ο ίδιος ο κ. Έιντε, η εισήγηση είναι να επιστρέψουμε εμείς πίσω στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά να αναγνωριστεί το ψευδοκράτος», είπε και σημείωσε πως αυτό που εισηγείται είναι να πάμε σε διχοτόμηση με χειρότερα δεδομένα από τα σημερινά.


   Διαδώστε αυτό το άρθροΣχετικά άρθρα

  1. Ισχυρός σεισμός 7,2 Ρίχτερ ταρακούνησε το Μεξικό: Συνετρίβη ελικόπτερο που επέβαινε ο υπουργός Εσωτερικών [vids]
  2. Το αλκοτέστ έφερε μπελάδες! Γυναίκα οδηγός έβριζε αστυνομικούς στη Λάρνακα
  3. Καιρός: Έτσι θα είναι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας [αναλυτική πρόγνωση]
  4. Κορυφώνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για άρση του τουρκικού αποκλεισμού στο «3» - Το καλό και το κακό σενάριο
  5. Μογκερίνι: Οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό πρέπει να ξαναρχίσουν σε μια δεδομένη στιγμή
  6. Το συγχαρητήριο μήνυμα Γκουτέρες σε Αναστασιάδη για την επανεκλογή του