21.10.2018 | 20:08

Πάφος: Αθέμιτος ανταγωνισμός λόγω Airbnb

Στην θέσπιση νομοθεσίας και στην δημιουργία μητρώου  για την αποτροπή του φαινομένου του “οικονομικού διαμοιρασμού” τάσσεται  ο τοπικός ΠΑΣΥΞΕ...