Νέο διάταγμα ΚΤ για συναλλαγές: Επαναφέρουν τη χρήση καρτών

Νέο διάταγμα με μερικές μόνο διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο για περιοριστικά μέτρα στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, για πέντε ημέρες αυτή τη φορά.

Σύμφωνα, με το διάταγμα το μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα €300 ημερησίως ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή το ισόποσο σε ξένο συνάλλαγμα.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι πληρωμές ή και μεταφορές χρημάτων εντός της Δημοκρατίας, μέσω χρεωστικής ή/και πιστωτικής ή/και προπληρωμένης κάρτας, επιτρέπονται χωρίς περιορισμό.

Επιπλέον επιτρέπεται η μεταφορά 300 ευρώ ημερησίως ανά πρόσωπο από λογαριασμό προειδοποίησης φυσικών προσώπων σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο εντός του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος.
Οι υπόλοιπες πρόνοιες παραμένουν οι ίδιες.