Φάκελος Κύπρου: Οι επιτροπές εξήτασαν θέματα ουσίας και τεχνικού χαρακτήρα

Φάκελος Κύπρου: Οι επιτροπές εξήτασαν θέματα ουσίας και τεχνικού χαρακτήρα | Newsit.com.cy

Ολοκληρώθηκαν χθες οι διήμερες εργασίες των κοινών συνεδριάσεων της Διευρυμένης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Υπηρεσιακών Παραγόντων της Βουλής των Αντιπροσώπων για το Φάκελο της Κύπρου με την αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, με αποκλειστικό θέμα την από κοινού προγραμματιζόμενη έκδοση του υλικού του Φακέλου της Κύπρου, σε πρώτο στάδιο των πρώτων τριών τόμων.

Όπως σημειώνεται, η εν λόγω έκδοση αποτελεί υλοποίηση της εξαγγελθείσας δέσμευσης των Προέδρων των δύο Κοινοβουλίων όπως το υλικό του Φακέλου της Κύπρου έρθει στο φως και χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για κοινοβουλευτικούς ή επιστημονικούς/ιστορικούς σκοπούς, με την έγκριση των εκάστοτε Προέδρων των δύο Κοινοβουλίων, ώστε να παραδοθεί στην κοινωνία των πολιτών η ιστορική αλήθεια γύρω από την τραγωδία του 1974, και να τερματισθεί με ιστορική εκκρεμότητα.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών των δύο επιτροπών εξετάστηκε τόσο η πορεία μελέτης και επεξεργασίας του σχετικού υλικού όσο και ο τρόπος περαιτέρω χειρισμού του θέματος, λαμβανομένου υπόψη του τεθέντος κοινού στόχου για έκδοση των πρώτων τριών τόμων του υλικού του Φακέλου της Κύπρου, αν είναι δυνατό, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018.

MM