Προσοχή! 35 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά

Προσοχή! 35 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά | Newsit.com.cy

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού την οποία δημοσιοποιεί το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών αναφέρει ότι 35 αυτά προϊόντα είτε παρόμοια, είναι πιθανόν να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων. Στην περίπτωση που εντοπισθούν τέτοια προϊόντα θα προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή τους.

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές ή καταναλωτές που τυχόν κατέχουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεση ή τη χρήση τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy

Τα 35 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως:

Δώδεκα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.
Δέκα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Οχτώ στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
Πέντε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Τα προϊόντα που αφορούν στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Επισημαίνεται ότι το προϊόν με αύξων αριθμό 12 έχει αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόν χαμηλού κινδύνου.

1
Μουσικό παιχνίδι δραστηριοτήτων, μάρκας ENJOY, μοντέλο Ref HK8080, με γραμμοκώδικα 8421692780803 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από το παιχνίδι.

2
Σετ παιχνίδια θαλάσσης, μάρκας Huabiao Toys, μοντέλο Ref 4588, με γραμμοκώδικα 8435114945886 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από τα παιχνίδια.

3
Κουνιστό αλογάκι, μάρκας A.B., μοντέλο GS090-S-W, κωδικό 2014-10, με γραμμοκώδικα 8429462976685 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του παιδιού λόγω αστάθειας και κοψιμάτων από την παρουσία αιχμηρών ακμών στο παιχνίδι.

4
Γενειάδα αμφίεσης, μάρκας PARTY FIESTA, μοντέλο ref. 80901, JAP2305, με γραμμοκώδικα 8090100100009 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλής ευφλεκτότητας της αμφίεσης.

5
Παιχνίδι κουδουνίστρα, μάρκας Zheng he Toys /PH. KRIS-TAEM, μοντέλο No. 00-12749, με γραμμοκώδικα 5906160212749 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής της κουδουνίστρας, με αποτέλεσμα να σπάει εύκολα και να απελευθερώνει μικρά κομμάτια τα οποία δύναται να καταποθούν εύκολα από μικρά παιδιά.

6
Κουνιστό αλογάκι, μάρκας Happy Walk, μοντέλο Zebra, με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του παιχνιδιού.

7
Σετ παιχνίδια θαλάσσης, μάρκας YF – Yong Feng, μοντέλο Ref 4584, με γραμμοκώδικα 8435114945848 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από τα παιχνίδια.

8
Προσαρμογέας γενικής χρήσης, μάρκας GSC EVOLUTION, μοντέλο 0200244, με γραμμοκώδικα 8436021942449 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από πιθανή επαφή του χρήστη με μεταλλικά αγώγιμα μέρη.

9
Παιχνίδι ξυλόφωνο, μάρκας ZHIBAOLE TOYS, μοντέλα 16708 (9388-74) και 16701 (9388-75), με γραμμοκώδικες 8413419167080 και 8413419167011αντίστοιχα και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού από πιθανή κατάποση μικρών κομματιών που αποσπώνται εύκολα από τα παιχνίδια.

10
Βρεφικό κρεβατάκι άγνωστης μάρκας με χώρα κατασκευής την Βουλγαρία. Κίνδυνος τραυματισμού από πιθανή πτώση του μωρού λόγω ελαττωματικής κατασκευής του κρεβατιού και μη συμμόρφωσης με το σχετικό πρότυπο ασφάλειας.

11
Βρεφική κουδουνίστρα μάρκας XKKO® ECO, μοντέλο No. 8009, με γραμμοκώδικα 8594161570929 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης μηχανικής αντοχής, με αποτέλεσμα να σπάνε εύκολα και να απελευθερώνουν μικρά κομμάτια τα οποία δύνανται εύκολα να καταποθούν από μικρά παιδιά.

12
Μαλακό παραγεμισμένο παιχνίδι σε μορφή βατράχου, άγνωστης μάρκας, μοντέλο 38356, με γραμμοκώδικα 7521890383569 και με χώρα κατασκευής την Κίνα. Κίνδυνος πνιγμού λόγω μειωμένης αντοχής των ραφών, με πιθανή κατάποση του υλικού που φέρει στο εσωτερικό του το παιχνίδι.

Ενότητες
MM