Προσοχή! Επικίνδυνα καλλυντικά στην αγορά

Προσοχή! Επικίνδυνα καλλυντικά στην αγορά | Newsit.com.cy

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) στην τελευταία γνωστοποίησή του ενημέρωσε τα κράτη μέλη ότι στην Ευρώπη έχουν εντοπισθεί και αποσυρθεί τα προϊόντα αυτά για τα οποία δεν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής τους.

Hair conditioner
Africas Best
Kids Organics Olive & Soy Oil Moisturizing Growth Lotion

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Άγνωστος

Batch number/Barcode:
Batch 39766/21 BESTBY 11/2019
Bar code 034285513085

Ηνωμένες Πολιτείες
Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει τις ουσίες Methylisothiazolinone (MI) και Μethylchloroisothiazolinone (MCI), οι οποίες απαγορεύεται να περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση.
Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.
Ιρλανδία

Hair conditioner
African Pride
DREAM KIDS Detangler MIRACLE

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: SON16576

Batch number/Barcode:
Bar code: 802535483019 EXP 5_2019

Ηνωμένες Πολιτείες
Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει τις ουσίες Methylisothiazolinone (MI) και Μethylchloroisothiazolinone (MCI), οι οποίες απαγορεύεται να περιέχονται σε καλλυντικά προϊόντα που δεν ξεπλένονται μετά τη χρήση.
Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

MM