Τσουχτερό πρόστιμο από ΕΠΑ σε τέσσερις εταιρείες καυσίμων!

Τσουχτερό πρόστιμο από ΕΠΑ σε τέσσερις εταιρείες καυσίμων! | Newsit.com.cy

Βαρύς ο πέλεκυς της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) στις τέσσερις εταιρείες πετρελαιοειδών ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd.

Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού διεξήγαγε αυτεπάγγελτη έρευνα για την περίοδο Οκτωβρίου 2004 και Δεκεμβρίου 2006, στην οποία υπήρχε ισχυρισμός για σύμπραξη μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων τους για καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης.

Το πρόστιμο το οποίο επέβαλε η ΕΠΑ στις τέσσερις εταιρείες καυσίμων ανέρχεται σε συνολικό ύψος 20.775.630€ για παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών μεταξύ της κάθε μιας εταιρείας πετρελαιοειδών, ξεχωριστά, με τους πρατηριούχους της, για ομοιόμορφο καθορισμό λιανικών τιμών στην αγορά λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αμόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αμόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων και του Πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, παρακωλύοντας, νοθεύοντας και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό.

Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «ΕΠΑ»), με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας και έχοντας αξιολογήσει όλα τα ενώπιον της στοιχεία, σε συνεδρία της ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2017, εξέδωσε την υπ’ αριθμό 51/2017 απόφαση της στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας της εναντίον των εταιρειών πετρελαιοειδών.

Στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας εναντίον των εταιρειών πετρελαιοειδών διατυπώθηκαν οι ακόλουθες εκ πρώτης όψεως πιθανολογούμενες παραβάσεις:

(α) Πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου Ν. 13(Ι)/2008 (στο εξής ο «Νόμος») ως αποτέλεσμα της εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, ήτοι ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, για ενιαίο, ομοιόμορφο καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αμόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αμόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων και του Πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, η οποία είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό, την παρακώλυση ή νόθευσή του ανταγωνισμού. (Οριζόντια σύμπραξη)

(β) Πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου από μέρους των εταιρειών πετρελαιοειδών, ήτοι ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, ως αποτέλεσμα των συμφωνιών μεταξύ της κάθε μιας εταιρείας πετρελαιοειδών, ξεχωριστά, με τους πρατηριούχους της, για ομοιόμορφο καθορισμό λιανικών τιμών στην αγορά λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αμόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αμόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων και του Πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, παρακωλύοντας, νοθεύοντας και περιορίζοντας τον ανταγωνισμό. (Kάθετη σύμπραξη)

Α. H ΕΠΑ ομόφωνα αποφάσισε ότι στοιχειοθετούνται παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, ως ακολούθως:

1) Η εταιρεία ExxonMobil Cyprus Ltd κατά την περίοδο 1/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, λόγω των κάθετων συμπράξεων με τους πρατηριούχους της για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή την νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται μέχρι τις 3/12/2015, δεδομένου ότι από τα ενώπιον της ΕΠΑ στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή είχε παύσει. (Kάθετη σύμπραξη)

2) Η εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ κατά την περίοδο 1/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, λόγω των κάθετων συμπράξεων με τους πρατηριούχους της για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή την νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται μέχρι τις 3/12/2015, δεδομένου ότι από τα ενώπιον της ΕΠΑ στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή είχε παύσει. (Kάθετη σύμπραξη)

3) Η εταιρεία Petrolina (Holding) Public Ltd κατά την περίοδο 1/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, λόγω των κάθετων συμπράξεων με τους πρατηριούχους της για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή την νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται μέχρι τις 3/12/2015, δεδομένου ότι από τα ενώπιον της ΕΠΑ στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή είχε παύσει. (Kάθετη σύμπραξη)

4) Η εταιρεία Lukoil Cyprus Ltd κατά την περίοδο 1/10/2004-22/12/2006 παραβίασε τις διατάξεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου, λόγω των κάθετων συμπράξεων με τους πρατηριούχους της για τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, της αμόλυβδης βενζίνης 98 οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης LS, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση, τον περιορισμό ή την νόθευση του ανταγωνισμού εντός της Δημοκρατίας. Η παράβαση της εταιρείας εκτείνεται μέχρι τις 3/12/2015, δεδομένου ότι από τα ενώπιον της ΕΠΑ στοιχεία, δεν προκύπτει ότι αυτή είχε παύσει. (Kάθετη σύμπραξη)

Β. Η ΕΠΑ ομόφωνα κατέληξε όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 24 και 42 του Νόμου στη βάση της απόφασής της αναφορικά με στοιχειοθέτηση παράβασης του Νόμου από έκαστη εταιρεία.

Η ΕΠΑ, κατά πλειοψηφία – διαφωνούντων της Προέδρου της κας Λουκίας Χριστοδούλου και του Μέλους της κας Ελένης Καραολή, των οποίων η απόφαση αφορούσε επιβολή, στη βάση αξιολόγησης των ενώπιόν τους στοιχείων και σχετικών παραγόντων, μεγαλύτερου προστίμου – έχοντας αξιολογήσει τα ενώπιόν της στοιχεία και τους σχετικούς παράγοντες για επιβολή διοικητικού προστίμου κατέληξε ότι θα πρέπει να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο σε έκαστη επιχείρηση για την οποία έχει ληφθεί απόφαση παράβασης του Νόμου, το συνολικό ύψος του οποίου ανέρχεται στα €20.775.630 (είκοσι εκατομμυρίων, επτακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων και εξακόσιων τριάντα ευρώ). Αναλυτικά, επιβλήθηκε: (α) στην εταιρεία ExxonMobil Cyprus Limited διοικητικό πρόστιμο ύψους €8.651.306, (β) στην εταιρεία Petrolina (Holdings) Public Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.707.723, (γ) στην εταιρεία Hellenic Petroleum Cyprus Ltd διοικητικό πρόστιμο ύψους €5.025.192 και (δ) στην εταιρεία Lukoil Cyprus Limited διοικητικό πρόστιμο ύψους €1.391.409.

Γ. Η ΕΠΑ ομόφωνα υποχρεώνει τις εταιρείες να παύσουν αμέσως τη διαπιστωθείσα παράβαση και να αποφύγουν στο μέλλον την επανάληψη τέτοιων πρακτικών ή/και ενεργειών που πλήττουν τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Δ. Η ΕΠΑ, κατά πλειοψηφία, διαφωνούντων της Πρόεδρου κας Λουκίας Χριστοδούλου και του Μέλους κας Ελένης Καραολή, αποφάσισε ότι δεν στοιχειοθετείται η διατυπωθείσα κατά το στάδιο της Έκθεσης Αιτιάσεων πιθανολογούμενη, εκ πρώτης όψεως, παράβαση του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου ως αποτέλεσμα της εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών, ήτοι ExxonMobil Cyprus Ltd, Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina Holdings (Public) Ltd και Lukoil Cyprus Ltd, για ενιαίο, ομοιόμορφο καθορισμό των τιμών λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών στα προϊόντα της Αμόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων, της Αμόλυβδης Βενζίνης 98 οκτανίων και του Πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο LS, η οποία είχε ως αντικείμενο τον περιορισμό, την παρακώλυση ή νόθευσή του ανταγωνισμού. (Οριζόντια σύμπραξη)

Η σχετική απόφαση της ΕΠΑ ημερομηνίας 30/10/2017 θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΑ εν ευθέτω χρόνω.

MM