Ο Ευριπίδης Ευρυβιάδης Α’ Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης του ΔΝΟ

Ο Ευριπίδης Ευρυβιάδης Α’ Αντιπρόεδρος της Συνέλευσης του ΔΝΟ | Newsit.com.cy

Η Κύπρος αναδείχθηκε εκ νέου μέλος του Συμβουλίου στην Κατηγορία Γ’, στην οποία υπάγονται 20 από τα συνολικά 40 μέλη.

Στην Κατηγορία Γ’ υπάγονται χώρες που έχουν ιδιαίτερα συμφέροντα στις θαλάσσιες μεταφορές ή την πλοήγηση και των οποίων η εκλογή στο Συμβούλιο διασφαλίζει την αντιπροσώπευση όλων των κύριων γεωγραφικών περιοχών του κόσμου.

Η Κύπρος κατέλαβε την τιμητική τρίτη θέση μεταξύ 24 υποψηφίων με 136 ψήφους (επί συνόλου 159 χωρών που ψήφισαν).

Η συμμετοχή της Κύπρου στο Συμβούλιο του Οργανισμού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, αφού παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής της χώρας στις διεργασίες για λήψη στρατηγικών αποφάσεων που επηρεάζουν τη ναυτιλία. Ταυτόχρονα ενισχύεται η εικόνα της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακής δύναμης.

Η Κύπρος εξελέγη για πρώτη φορά μέλος του Συμβουλίου του ΔΝΟ στην Κατηγορία Γ’ το 1987 και έκτοτε επανεκλέγεται συνεχώς στην ίδια κατηγορία. Λόγω του επιτυχούς έργου της Κύπρου, στα πλαίσια των εργασιών του Συμβουλίου και των άλλων οργάνων του Οργανισμού, καθώς και των έντονων προσπαθειών που καταβάλλονται πριν και κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, την τελευταία δεκαετία η Κύπρος επανεκλέγεται μεταξύ των τεσσάρων πρώτων στην κατάταξη των ψήφων και η υποψηφιότητα της υποστηρίζεται κατά μέσο όρο από πέραν του 82% των κρατών μελών.

Παρών στην έναρξη της φετινής Γενικής Συνέλευσης ήταν και ο Υπουργός Μεταφορών Μάριος Δημητριάδης, ο οποίος απηύθυνε ομιλία στην ολομέλεια ,εκφράζοντας τη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ρόλο και στον προγραμματισμό δράσεων του ΔΝΟ.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των δέκα μελών της Κατηγορίας Α’ που εξελέγησαν στο Συμβούλιο βρίσκεται ξανά η Ελλάδα.

MM