Προσοχή! Ανακαλείται μαγειρικό εργαλείο από την αγορά [pic]

Προσοχή! Ανακαλείται μαγειρικό εργαλείο από την αγορά [pic] | Newsit.com.cy

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, στο πλαίσιο της διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων στην αγορά, έχουν προβεί σε δειγματοληψία του πιο κάτω προϊόντος, το οποίο μετά από εργαστηριακές εξετάσεις στα διαπιστευμένα εργαστήρια του Γενικού Χημείου του κράτους έχει διαπιστωθεί ότι δεν συνάδει με τη νομοθεσία για τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, καθότι η απελευθερούμενη ποσότητα Πρωτοταγών Αρωματικών Αμινών (ΠΑΑ) υπερβαίνει αυτήν που καθορίζεται από την εν λόγω νομοθεσία.

Είδος: Πλαστική τρυπητή σπάτουλα μαύρου χρώματος(IAN 285557)

Εμπορική επωνυμία: ERNESTO

Αριθμός παρτίδας: Batch No: 280417

Barcode 4333991000237

Χώρα προέλευσης: Κίνα

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση απόσυρση / ανάκληση.

Επειδή, όμως, ενδέχεται κάποια τεμάχια του συγκεκριμένου προϊόντος να βρίσκονται ήδη στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως παύσουν να τα χρησιμοποιούν και τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα έχουν αγοράσει.

MM