Γ. Ελεγκτής: Πρόσφατα η προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης βιωσιμότητας για αφαλάτωση Πάφου

Γ. Ελεγκτής: Πρόσφατα η προκήρυξη διαγωνισμού μελέτης βιωσιμότητας για αφαλάτωση Πάφου | Newsit.com.cy

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρεται στο θέμα της μονάδας αφαλάτωσης Πάφου, επισημαίνοντας ότι όπως πληροφορήθηκε πρόσφατα η Ελεγκτική Υπηρεσία, το ΤΑΥ έχει πρόσφατα προκηρύξει διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας για το έργο και κάνει αναφορά στις διαβεβαιώσεις ότι υπήρχε μελέτη βιωσιμότητας.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει ότι στις 29.8.2017, κατά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στην οποία συζητήθηκε το θέμα της ανάγκης κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης για κάλυψη των αναγκών της Πάφου σε περιόδους ανομβρίας, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ) πληροφόρησε την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ότι για την εν λόγω κατασκευή έχει ετοιμαστεί μελέτη βιωσιμότητας.

Στην έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής προσθέτει ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε αντίγραφο της υπό αναφορά μελέτης από το ΤΑΥ, το οποίο, απάντησε, ότι το μόνο σχετικό έγγραφο που είχε στη διάθεσή του, είναι το Σημείωμα Έργου (Project Concept Note) για το Έργο Ανέγερσης Μονάδας Αφαλάτωσης στα Κούκλια της Πάφου, μαζί με τον σχετικό Πίνακα Κριτηρίων Προεπιλογής και τα σχόλια της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ), τα οποία όμως δεν μπορούν να αποτελέσουν σε καμία περίπτωση μελέτη βιωσιμότητας.

Συνεχίζοντας, ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει περαιτέρω ότι με επιστολή της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ημερ. 12.9.2017, ζητήθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας όπως πληροφορήσει την Υπηρεσία, εάν το Υπουργείο έχει στη διάθεσή του τη μελέτη βιωσιμότητας για το υπό αναφορά έργο και σε περίπτωση που την έχει, να της προωθήσει αντίγραφό της το συντομότερο.

«Μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της Έκθεσης μας, εκκρεμούσε η απάντηση του Υπουργού Γεωργίας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα», συνεχίζει στην Έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής, επισημαίνοντας «ωστόσο ότι, όπως έχουμε πρόσφατα πληροφορηθεί, το ΤΑΥ έχει πρόσφατα προκηρύξει διαγωνισμό για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, γεγονός που δεικνύει ότι η εν λόγω μελέτη δεν είχε ετοιμαστεί σε προγενέστερο στάδιο».

MM