Προσοχή! Ανακαλείται σολωμός από την κυπριακή αγορά [pic]

Προσοχή! Ανακαλείται σολωμός από την κυπριακή αγορά [pic] | Newsit.com.cy

Είδος Δείγματος: ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ ΣΟΛΟΜΟΣ ΦΕΤΕΣ

Εμπορικό Όνομα: 5 Oceans

Εισαγωγέας/ Επεξεργαστής: 5 OCEANS FOOD LTD (CY CYF 18 ΕΚ)

Ποσότητα: ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ 0.100 g

Συστατικά: – Ελληνική Γλώσσα: ΣΟΛΟΜΟΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΑΛΑΤΙ – Αγγλική Γλώσσα: SALMON (Salmo salar), Salt

Γραμμικός κωδικός: 5291002000364

Ενδείξεις τελικής ημερ. ανάλωσης: 1ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 13-12-2017

2ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 14-12-2017

3ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 17-12-2017

4ο δείγμα: ΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 21-12-2017

Συγκεκριμένα, στα προαναφερόμενα δείγματα δεν έχει ανιχνευθεί το είδος Salmo salar, το οποίο αναγράφεται στην επισήμανσή τους, αλλά το είδος Oncorhynchus mykiss, του οποίου η οικονομική αξία είναι μικρότερη από αυτή του είδους Salmo salar.

Ενόψει των πιο πάνω, διερευνάται υπόθεση απάτης ή/και παραπλάνησης των καταναλωτών και ως εκ τούτου, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, προβαίνουν σε περαιτέρω διερεύνηση του περιστατικού αυτού.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη ενημερώσει σχετικά την εταιρεία που εισάγει, επεξεργάζεται και διακινεί το εν λόγω προϊόν στην κυπριακή αγορά, με οδηγίες για άμεση απόσυρσή του.

Σημειώνεται πως το εν λόγω περιστατικό αφορά σε εξαπάτηση ως προς το είδος του ψαριού και όχι κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών.

MM