Eγχειρίδιο για διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

Eγχειρίδιο για διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών | Newsit.com.cy

Το Εγχειρίδιο έχει ετοιμαστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών (είναι υπεύθυνη για όλη τη δράση του ΥΠΠ στο θέμα), με την επιστημονική καθοδήγηση και εποπτεία της Δρ Ελένης Καραγιάννη, Κλινικής Ψυχολόγου, Συντονίστριας Κλινικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο σχεδιασμός και η ηλεκτρονική επιμέλεια ανήκει στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου.

Σε χαιρετισμό του, ο Υπουργός Παιδείας εξέφρασε την ευχή το παρόν εγχειρίδιο να λειτουργήσει ως εύχρηστος, συνοπτικός οδηγός στα χέρια του εκπαιδευτικού και εργαλείο για αναγνώριση καθώς και για διαχείριση περιπτώσεων παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

«Η καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών δεν είναι ένας εύκολος στόχος. Η ενασχόληση με το θέμα εμπεριέχει έναν σημαντικό βαθμό δυσκολίας, λόγω της πολυπλοκότητας του φαινομένου και των πολλαπλών παραγόντων που επιδρούν. Απαιτείται κουράγιο και δύναμη από μέρους των εκπαιδευτικών για την αναγνώριση και τη διαχείριση των περιστατικών με κύριο μέλημα τη στήριξη των παιδιών. Απαιτείται, επίσης, συντονισμένη προσπάθεια από διάφορους φορείς και υπηρεσίες για την αποτροπή της περαιτέρω θυματοποίησης τους. Καλούμαστε, λοιπόν, όλοι, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, να καταβάλουμε την προσπάθεια που μας αναλογεί, παρακινούμενοι από τις νομικές, τις κοινωνικές μα κυρίως τις ηθικές μας υποχρεώσεις για την προστασία των παιδιών μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Καδής ανέφερε ότι η σημερινή διοργάνωση αποκτά ένα συμβολικό χαρακτήρα, αφού στις 10 Δεκεμβρίου εορτάζεται παγκόσμια η Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία ανάμεσα σε άλλα, «μας θυμίζει ότι κάθε άνθρωπος και ιδιαίτερα κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην υγεία και στην ελεύθερη από βία ζωή».

«Η έκδοση του συγκεκριμένου εγχειριδίου, που περιλαμβάνει διευρυμένες πληροφορίες για το θέμα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αναμένεται ότι θα ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς μας και θα συμβάλει στην ορθή προσέγγιση και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ευαίσθητων αυτών θεμάτων. Η σεξουαλική κακοποίηση συνιστά μια από τις πιο σοβαρές μορφές βίας εναντίον των παιδιών και η προστασία τους μια από τις πιο επιτακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες», συμπλήρωσε.

Ο κ. Καδής σημείωσε ότι ως Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και συνεργάστηκαν με την Ειδική Σύμβουλο της Κυβέρνησης, Αναστασία Παπαδοπούλου, με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, καθώς και όλες τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

«Μέσα από την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία οικοδομείται πλέον στον τόπο μας ένα ισχυρό και ευρύ νομικό πλαίσιο προστασίας των παιδιών με το Κράτος να αναλαμβάνει αυξημένες ευθύνες για πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Παράλληλα, μέσα από πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, επιβάλλεται η κινητοποίηση πολλών ομάδων της κοινωνίας των πολιτών για προστασία των παιδιών. Το σχολείο ως οργανωμένο κοινωνικό περιβάλλον μα κυρίως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις επαγγελματικές ομάδες, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην πρόληψη του φαινομένου και στην προστασία των παιδιών», πρόσθεσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι η ουσιαστική επικοινωνία και η εμπιστοσύνη που αναπτύσσουν με τους μαθητές τους μπορεί να ενδυναμώσει τα παιδιά, να τα ενισχύσει και να τα ενθαρρύνει, ώστε να μιλήσουν για σοβαρά θέματα που τα απασχολούν και τα βασανίζουν.

Όπως είπε, το ενεργητικό περιβάλλον ασφάλειας και προστασίας των παιδιών, που διαμορφώνεται στον σχολικό χώρο, δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να τα παρατηρούν και να αντιδρούν άμεσα και αποτελεσματικά, εκεί που υποπτεύονται ή αποκαλύπτουν κακοποίηση.

«Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με συναίσθηση ευθύνης προχώρησε στη σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Πρόληψης και Καταπολέμησης Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών, μέσω της οποίας προωθείται συγκεκριμένος σχεδιασμός δράσεων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Μέρος των δράσεων αυτών στοχεύει εμφαντικά στην πρόληψη και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών καθώς επίσης την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών και την κατάρτισή τους στην αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στη συλλογική αυτή προσπάθεια τόσο οι εκπαιδευτικές οργανώσεις όσο και οι οργανωμένοι γονείς έχουν εκφράσει, επανειλημμένα, την υποστήριξή τους στις δράσεις που εφαρμόζει το Υπουργείο και έχουν αποδείξει την πρόθεσή τους για συνεργασία στην υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής», συμπλήρωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι σημαντικές θεωρούνται και οι συνεργασίες που αναπτύσσουν με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς όπως ο Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού, ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια κ.ά., με τους οποίους εφαρμόζουμε από κοινού εκπαιδευτικά προγράμματα και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο κατευθύνει και στηρίζει τις προσπάθειές μας.

Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στο δικό της χαιρετισμό είπε ότι αισθάνεται συγκρατημένα αισιόδοξη όσον αφορά τις προοπτικές καταπολέμησης στην Κύπρο μιας από τις ειδεχθέστερες μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού.

«Τα τελευταία χρόνια η πολιτεία με συντονισμένες και καλά σχεδιασμένες δράσεις και επιλογές έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια επαρκή και επιστημονικά τεκμηριωμένη, γενική εκτίμηση του προβλήματος. Αν και τα αποτελέσματα της σχετικής επιδημιολογικής έρευνας του Πανεπιστήμιου Κύπρου ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά, αποτέλεσαν αφετηριακό σημείο για την μελλοντική παρακολούθηση της εξέλιξης του προβλήματος. Ενός προβλήματος το οποίο για χρόνια επιλέγαμε να κρατάμε στην σιωπή. Ο εκσυγχρονισμός της σχετικής νομοθεσίας και η κύρωση της σχετικής σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η γνωστή σύμβαση Lanzarote, έχουν ενισχύσει το νομικό μας οπλοστάσιο, ανοίγοντας το δρόμο για την ανάπτυξη μιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης η οποία υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 2016», πρόσθεσε.

Σημείωσε, επίσης, ότι για πρώτη φορά «τολμούμε για να μιλήσουμε για το πρόβλημα, έχουμε μια γενική εκτίμηση των διαστάσεων του, διαθέτουμε το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του και έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο για το πως να το πράξουμε».

«Αυτό που αναμένεται από όλους και όλες εμάς είναι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να δράσουμε. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού με την συγκεκριμένη έκδοση εμπράκτως δηλώνει έτοιμο να το πράξει. Είμαι βέβαιη ότι αυτή την προσπάθεια θα ενισχύσουν με επαγγελματικό ζήλο και οι εκπαιδευτικοί, αγκαλιάζοντας και αξιοποιώντας το εγχειρίδιο.

Παρουσιάζοντας το εγχειρίδιο εκπαιδευτικού για αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, η Δρ Ελένη Καραγιάννη, Κλινική Ψυχολόγος, Συντονίστρια Κλινικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, είπε ότι το Εγχειρίδιο στοχεύει κατά κύριο λόγο στο να γίνει κατανοητό τι συνιστά σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, ποιες είναι οι συνέπειές της στα παιδιά και ποιες οι ενδείξεις για πιθανή σεξουαλική κακοποίηση τόσο για τα παιδιά – θύματα όσο και για τους δράστες, στο να γίνουν κατανοητά τα στάδια σεξουαλικής ανάπτυξης και οι αναμενόμενες σεξουαλικές συμπεριφορές των παιδιών, συγκρινόμενες με συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως επιβλαβείς, στο να δοθούν βασικές κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να τηρούνται οι βασικές διαδικασίες (πρωτόκολλο ενεργειών) για τη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ανηλίκων, τα οποία αναφέρονται στο σχολείο ή εκδηλώνονται στον χώρο του σχολείου και στο να γίνουν κατανοητές οι βασικές προληπτικές διαδικασίες, που καλούνται να εφαρμόσουν τα σχολεία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, σε σχέση με τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.

Σημείωσε ότι στο Εγχειρίδιο καταβάλλεται σημαντική προσπάθεια να διασαφηνιστούν τα πλαίσια εντός των οποίων θα λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικοί, εάν αντιληφθούν περιστατικό πιθανής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.

Καταγράφονται, συνέχισε, οι βασικές αρχές για διαχείριση του περιστατικού και αναφορά του, ενώ καταγράφονται επίσης οι βασικές αρχές διαχείρισης των γονέων και επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν απαιτείται από τους γονείς του θύματος ή των δραστών, αν είναι ανήλικοι, η συγκατάθεση για την αναφορά της κακοποίησης.

Ανέφερε, επίσης, ότι σε ειδικό κεφάλαιο του Εγχειριδίου γίνεται αναφορά στο θέμα της πρόληψης και επισημαίνεται ιδιαιτέρως η σημασία της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παιδιών, ως βασικό μέτρο πρωτογενούς πρόληψης.

Ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Κυπριανός Λούης, σε παρέμβαση του ανέφερε ότι η ευαίσθητη ομάδα των εφήβων θα πρέπει να έχει πλήρη και ακριβή διάγνωση των διαδικασιών, αλλά και των διαφόρων επεισοδίων, να είναι έτοιμοι να μπορούν να διαχειριστούν. «Μέσα σε αυτό το πνεύμα θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή της επόμενες 15 με 20 ημέρες», συμπλήρωσε.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού, στη δική του παρέμβαση είπε ότι με το εγχειρίδιο αυτό ξέρουν ότι σε περίπτωση που συμβεί, ο κάθε εκπαιδευτικός, η κάθε σχολική μονάδα, θα ανατρέξει εδώ για τις βρεις της λύσης αντιμετώπισης της περίπτωσης που θα κληθεί να αντιμετώπιση.

MM