Απάντηση ΤΑΘΕ σε Μιχαηλίδη για άδειες γρι-γρι: «Παραπληροφόρηση!»

Απάντηση ΤΑΘΕ σε Μιχαηλίδη για άδειες γρι-γρι: «Παραπληροφόρηση!» | Newsit.com.cy

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, το ΤΑΘΕ διευκρινίζει ότι η άδεια γρι-γρι έχει παραχωρηθεί από το Τμήμα κατόπιν λήψης έγκρισης από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκο Κουγιάλη σε σχετική εισήγηση του Τμήματος με ημερομηνία 11 Ιουνίου 2013.

Επί του προκειμένου αναφέρεται ότι η έγκριση που λήφθηκε αφορούσε στην παραχώρηση δύο αδειών γρι-γρι με αυστηρούς όρους αλιείας. Ο ένας ενδιαφερόμενος προχώρησε με την άμεση έκδοση της άδειας, ενώ ο άλλος ενδιαφερόμενος προχώρησε με την έκδοση της άδειας μετά παρέλευση χρόνου.

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αναφορά σε σχέση με την έγκριση για την άδεια γρι-γρι που παραχωρήθηκε από τον Υπουργό Γεωργίας στο σχόλιο του Τμήματος που περιλαμβάνεται στην Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, εντούτοις, με το εν λόγω δημοσίευμα αναπαράγεται πληροφόρηση που δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, προσθέτει το ΤΑΘΕ.

Το ΤΑΘΕ συμφωνεί με τις πλείστες των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή και λαμβάνει τις απαιτούμενες καθ’ υπόδειξη διορθωτικές ενέργειες για να αντιμετωπίσει τις οποιεσδήποτε παραλείψεις, αδυναμίες και κενά που ενδεχομένως παρατηρούνται σε διαδικαστικά θέματα και οφείλονται κυρίως στην υποστελέχωση του Τμήματος σε σχέση με το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και υποχρεώσεων που έχει υπό την αρμοδιότητά του.

Όσον αφορά στο δημοσίευμα σε σχέση με την καταστροφή φωλεών χελωνών στην παραλία Πόλις-Γιαλιά και με τις χωματουργικές εργασίες και κατασκευή εξέδρας στην παραλία Ασπρόκρεμμου, το ΤΑΘΕ εκφράζει έκπληξη στην αναφορά ότι δεν απάντησε την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή ημερ. 8 Σεπτεμβρίου 2017, καθότι το Τμήμα είχε αποστείλει εμπρόθεσμα απαντητική επιστολή με ημερ. 6 Οκτωβρίου, 2017 στην οποία ανέφερε ότι «για την καταστροφή φωλεών χελωνών, προσωπικό του ΤΑΘΕ επισκέφτηκε την παραλία της Λίμνης και διαπίστωσε το πρωτοφανές αυτό περιστατικό το οποίο δεν φαίνεται να ήταν τυχαίο και καταγγέλθηκε στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση.

Για αποτροπή παρομοίων περιστατικών στο μέλλον, το ΤΑΘΕ σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος θα προχωρήσει στην αποκοπή πρόσβασης μηχανοκίνητων οχημάτων στην παραλία πριν την επόμενη περίοδο ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών. Παράλληλα το ΤΑΘΕ θα καταβάλλει προσπάθειες για ενίσχυσή του σε προσωπικό για να μπορεί να διασφαλίζει επιτήρηση και παρακολούθηση των Προστατευόμενων Περιοχών. Είναι όμως σημαντικό να σημειωθεί ότι η οποιαδήποτε τυχόν στελέχωση του ΤΑΘΕ για τον πιο πάνω σκοπό θα πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

Αναφορικά με τις χωματουργικές εργασίες και κατασκευή εξέδρας στην παραλία Ασπρόκρεμμου αναφέρεται πως δεν είχε γίνει οποιαδήποτε ενημέρωση ή και διαβούλευση με το ΤΑΘΕ προτού γίνουν τα οποιαδήποτε έργα. Εντούτοις, το ΤΑΘΕ μόλις είχε ενημερωθεί για τις επεμβάσεις στην παραλία Ασπρόκρεμμου, απέστειλε άμεσα επιστολή στην Έπαρχο Πάφου για άμεση ακύρωση της εκδήλωσης και αποκατάσταση της παραλίας.

Σημειώνεται πως με την ανάκληση της άδειας και τον τερματισμό των δραστηριοτήτων που προγραμματίζονταν, αποφεύχθηκε η δημιουργία μη αναστρέψιμης περιβαλλοντικής ζημιάς. Με την συνεργασία και των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Δασών διενεργήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι κατά τη διάρκεια της αποξήλωσης της εξέδρας και η παραλία αποκαταστάθηκε με εργασίες με χειρωνακτικά μέσα και πάντα υπό την επίβλεψη των Τμημάτων και του Επάρχου.

Τονίζεται ότι μετά από έλεγχο και αξιολόγηση της κατάστασης τόσο από το προσωπικό του ΤΑΘΕ, όσο και από τους εμπειρογνώμονες που διενεργούν το πρόγραμμα παρακολούθησης των θαλάσσιων χελώνων, διαπιστώθηκε πως το εν λόγω περιστατικό δεν δημιούργησε οποιαδήποτε επίπτωση στις φωλιές που υπήρχαν στην παραλία και που ήταν πλησίον της εξέδρας. Σημειώνεται πως δεν υπήρχαν φωλιές θαλάσσιων χελωνών κάτω από την εξέδρα ή που να καταστράφηκαν από εργασίες που έγιναν στην παραλία».

MM