Αποκάλυψη-φωτιά! Στρατιωτικός ακόλουθος «έφαγε» €100.000 σε μασάζ και καλλωπισμό

Αποκάλυψη-φωτιά! Στρατιωτικός ακόλουθος «έφαγε» €100.000 σε μασάζ και καλλωπισμό | Newsit.com.cy

Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται πως, στα πλαίσια διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, προέκυψε ότι τρεις ιατροί της Διεύθυνσης του Υγειονομικού απασχολούνται και ως ιδιώτες και αναγράφονται στους καταλόγους των συμβεβλημένων ιατρών της ΣΕΚ, ενώ σύμφωνα με την νομοθεσία δεν επιτρέπεται σε μέλος του στρατού να ασκεί, με ή χωρίς αμοιβή, οποιοδήποτε επάγγελμα ή επιτήδευμα ή να ασχολείται ή να μετέχει σε οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση, εκτός από την εργασία του στον στρατό. Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε όπως δοθούν οδηγίες για πειθαρχική διερεύνηση.

Ακόμη σημειώνεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, επισκέφτηκε Μονάδα Υγειονομικού, με σκοπό τον έλεγχο και επιβεβαίωση των ωρών εργασίας ιατρού, ο οποίος εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου με μερική απασχόληση. Ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν, αφού δεν τηρείται οποιοδήποτε έντυπο στο οποίο να αναγράφεται η ώρα προσέλευσης και αναχώρησης, όπως συνηθίζεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες όπου δεν χρησιμοποιείται το σύστημα ηλεκτρονικής κάρτας.

Αναφέρεται ακόμη ότι ο υπό διερεύνηση ιατρός διατηρεί ιδιωτική κλινική στη Λευκωσία και πως έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, επιβεβαιώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση εκ μέρους του εν λόγω ιατρού για παροχή έγκρισης για ιδιωτική απασχόληση. Όπως προκύπτει, παραβιάζονται οι όροι της σύμβασης, τόσο όσο αφορά στην τήρηση του ωραρίου του όσο και παράβαση του άρθρου 65 των περί των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990-2009, αναφέρεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως φαίνεται να προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες για το υπό αναφορά άτομο και ζήτησε όπως δοθούν οδηγίες για διενέργεια πειθαρχικής έρευνας.

Για τη νέα πτέρυγα του Στρατιωτικού Νοσοκομείου, στην έκθεση αναφέρεται πως ενώ το έργο παραλήφθηκε στις 17.11.2016, δεν έχει γίνει κατορθωτή η χρήση του κτιρίου από τη Μονάδα, επ’ ωφελεία της οποίας έχει κατασκευαστεί, με ενδεχόμενο τυχόν βλάβες ή/και κακοτεχνίες να μην καταστεί δυνατό να εντοπιστούν έγκαιρα και εντός του χρόνου που καλύπτει η εγγυητική πιστής εκτέλεσης του έργου.

Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση, κατόπιν καταγγελίας, ιατρικών εξόδων Ακόλουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ) και μελών της οικογένειας του, στη Ρωσία, συνολικού ύψους €101.375, για τη χρονική περίοδο Αύγουστος 2012 – Ιούνιος 2016, σημειώνεται πως για σκοπούς ελέγχου των επιμέρους εξόδων ιατρικής περίθαλψης του υπό αναφορά Στρατιωτικού Ακόλουθου, καθώς και των υπολοίπων δικαιούχων της οικογένειάς του, επιλέγηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ενταλμάτων πληρωμής, που αφορούν στη χρονική περίοδο Αύγουστο 2015 μέχρι Ιούλιο 2016. Το σύνολο του δείγματος ελέγχου ανήλθε στις €38.257 εκ των οποίων, ποσό €20.513 αφορούσε τον ΑΚΑΜ, €11.298 τη γυναίκα του και €6.446 το παιδί του.

Το 1/3 περίπου των συνολικών εξόδων της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, αφορούν στις επισκέψεις των εν λόγω δικαιούχων σε ειδικούς ιατρούς, για τις οποίες καταβλήθηκαν συνολικά €10.511. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σε χρονικό διάστημα ενός έτους, είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 79 ιατρικές επισκέψεις, χωρίς ωστόσο να καθίσταται εφικτός, με βάση τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τηρούνται στο ΥΠΕΞ, ο προσδιορισμός, αφενός του εκάστοτε ιατρικού προβλήματος λόγω του οποίου ο ασθενής επισκέφθηκε τον ειδικό ιατρό, ούτε της αντίστοιχης ιατρικής γνωμάτευσης κατόπιν εξέτασής του, σημειώνεται στην έκθεση.

Ακόμη αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως ο εν λόγω αξιωματικός ουδέποτε έλαβε άδεια ασθενείας από την ημερομηνία τοποθέτησής του ως Ακόλουθος Άμυνας (17.8.2012), μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ωστόσο, με βάση τα υπό εξέταση στοιχεία διαπιστώνεται ότι, σε διάστημα μόλις ενός έτους, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, του χορηγήθηκε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις αναισθητικό για διενέργεια μικροεπεμβάσεων, σε επτά διαφορετικές διαγνωστικές εξετάσεις με υπερηχογράφημα και σε διάφορες θεραπείες με χορήγηση φαρμάκων κ.ά. συνολικού κόστους €3.211, καθώς επίσης επισκέφθηκε επανειλημμένα ειδικούς ιατρούς, συνολικά 14 διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων.

Συναφώς επισημαίνει ότι, σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Άμυνας, μετά τις ημερομηνίες υποβολής του ασθενή στις παραπάνω επεμβάσεις – εξετάσεις, δεν είχε προγραμματισθεί οποιαδήποτε άδεια ανάπαυσής του, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ΑΚΑΜ προσερχόταν ανελλιπώς στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες όπου του χορηγήθηκε γενική αναισθησία και ακολουθούσε εργάσιμη ημέρα.

Ακόμη αναφέρεται πως σε χρονικό διάστημα έξι μηνών ο ΑΚΑΜ υποβλήθηκε συνολικά σε 22 θεραπείες μασάζ μαζί με ηλεκτροθεραπεία, συνολικού κόστους €3.234. Επιπλέον των θεραπειών μασάζ, είχε υποβληθεί προηγουμένως σε 13 εργασιοθεραπείες και ηλεκτροθεραπείες, συνολικής χρέωσης €1.825. Στη σύζυγό του διενεργήθηκε, σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, συγκεκριμένη εξέταση με υπερηχογράφημα συνολικά εννέα φορές. Το κόστος κάθε εξέτασης συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης στο γιατρό ανερχόταν στα €306.

Επιπρόσθετα όλα τα μέλη της οικογένειας, διαφαίνεται ότι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα υποβάλλονταν σε διάφορες οδοντιατρικές εργασίες συνολικού κόστους περίπου €490 ανά επίσκεψη. Επίσης τόσο ο ΑΚΑΜ, όσο και η σύζυγός του υποβλήθηκαν σε θεραπείες με φαρμακευτική αγωγή συνολικού κόστους €4.795, χωρίς ωστόσο να καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός της εκάστοτε θεραπείας που τους παρασχέθηκε.Επιπρόσθετα, σε μία περίπτωση, επισκέφθηκαν καθηγητή ιατρικής για γνωμάτευση, καταβάλλοντας συνολικά €500, χωρίς ωστόσο να παρατίθενται οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την αναγκαιότητα υποβολής στη συγκεκριμένη εξέταση και θεραπεία, σύμφωνα με την έκθεση.

Σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη κατάχρηση άδειας ασθενείας από αξιωματικό, στην έκθεση αναφέρεται πως αυτός ενδεχομένως για να αποφύγει μετάθεσή του λάμβανε εκτεταμένη αναρρωτική άδεια από τις 13.8.2015 μέχρι και τις 6.11.2015.

Αγορά εξοπλισμού

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει προβληματισμό της για τη διαδικασία που ακολουθείται από το Υπουργείο Άμυνας για την αγορά εξοπλισμού δεκάδων εκατομμυρίων, λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις προγραμμάτων που δεν ολοκληρώθηκαν, όσον αφορά την ανάθεση της διαδικασίας αγοράς εξοπλισμού εξ ολοκλήρου στο ΓΕΕΦ, παρόλον ότι το Υπουργείο Άμυνας διαθέτει Τεχνικές Υπηρεσίες, οι οποίες με την κατάλληλη στελέχωση θα μπορούσαν, αφού το ΓΕΕΦ υποβάλλει τις ανάγκες του και τις προδιαγραφές που εισηγείται, να διεκπεραιώνει τη διαδικασία προκήρυξης/ανάθεσης των διαγωνισμών.

Επίσης αναφέρει πως η επαρκής έρευνα αγοράς πριν την προκήρυξη των διαγωνισμών προμήθειας εξοπλισμών, καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή, σε ένα τομέα όπου η υποβολή προσφορών εξαρτάται και από πολλούς άλλους αστάθμητους παράγοντες. Η Υπηρεσία κατανοεί τις δυσκολίες εξεύρεσης τιμών για αγορές παρόμοιου εξοπλισμού από άλλες χώρες, ωστόσο θεωρεί ότι δεν ενδείκνυται η αγορά τέτοιας μεγάλης αξίας εξοπλισμών, χωρίς να είναι γνωστό – έστω και κατά προσέγγιση – το κόστος, αναφέρεται.

ΣΥΟΠ

Σε ότι αφορά τους Συμβασιούχους Οπλίτες, γίνεται, μεταξύ άλλων, λόγος για υπερπληρωμές λόγω παραιτήσεων μέχρι το τέλος Μαΐου 2017 που ανήλθαν στα 8.419 ευρώ και αφορούν 34 περιπτώσεις και γίνεται σύσταση να δημιουργηθούν άμεσα φάκελοι αδειών για όλους τους οπλίτες και να ληφθούν μέτρα για ανάκτηση υπερπληρωμών το συντομότερο δυνατόν.

Σε ό,τι αφορά τη διακίνηση των ΣΥΟΠ επισημαίνεται πως ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ολοκληρωμένο σχέδιο διακίνησης, το οποίο από τις αρχές του τρέχοντος έτους αναμενόταν να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς προς και από τους χώρους εργασίας, τόσο των στελεχών και του πολιτικού προσωπικού της ΕΦ, όσο και των ΣΥΟΠ, μέσω της καθιέρωσης ειδικού τέλους, παρόλα αυτά διαπιστώθηκε ότι το ΥΠΑΜ αποφάσισε όπως παρέχει στους ΣΥΟΠ τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης των λεωφορείων για τη διακίνηση/μεταφορά τους από και προς τους χώρους εργασίας τους και τα αστικά κέντρα όπου διαμένουν.

`Οπως αναφέρεται, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας πληροφόρησε την Υπηρεσία ότι, με τις αλλαγές που έχουν επέλθει σχετικά με την τοποθέτηση των ΣΥΟΠ όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις εστίες τους, τις βελτιώσεις στο ωράριο και στις υπηρεσίες των ΣΥΟΠ και με βάση των προγραμματισμό που έχει εκπονηθεί, αναμένεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, θα υπάρξει σημαντική μείωση ως προς τις ανάγκες δρομολόγησης λεωφορείων για την μετακίνηση των ΣΥΟΠ.

Επίσης, ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας προωθεί σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τροποποίηση της ΚΔΠ 504/2014, προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση υπηρεσιακών οχημάτων από τα στελέχη της ΕΦ και το ωρομίσθιο πολιτικό προσωπικό για τη μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας, έναντι της καταβολής ειδικού τέλους, καθώς και η δωρεάν χρήση από τους ΣΥΟΠ. Η Ελεγκτική Υπηρεσία, σημειώνεται, διαφωνεί με τη χρήση υπηρεσιακών οχημάτων, αφού η μετάβαση προς και από την οικία, αποτελεί ευθύνη του κάθε εργαζόμενου.

MM