Εθνική Φρουρά: Αλαλούμ με μετακινήσεις και άδειες οπλιτών

Εθνική Φρουρά: Αλαλούμ με μετακινήσεις και άδειες οπλιτών | Newsit.com.cy

Στην έκθεσή του, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρει, σχετικά με τη διακίνηση των οπλιτών, ότι παρ’ όλο που το οργανωμένο σχέδιο διακίνησης των ΣΥΟΠ (από τις αρχές του έτους) θα κάλυπτε ανάγκες μεταφοράςς από και προς τους χώρους εργασίας των στελεχών και του πολιτικού προσωπικού της ΕΦ, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο ΓΕΕΦ, διαπιστώθηκε ότι το ΥΠΑΜ δεν φαίνεται να προώθησε ενέργειες για υλοποίηση των πιο πάνω, αλλά αποφάσισε όπως παρέχει στους ΣΥΟΠ τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης των λεωφορείων του σχεδίου δωρεάν διακίνησης των κληρωτών οπλιτών, για τη διακίνηση/μεταφορά τους από και προς τους χώρους εργασίας τους και τα αστικά κέντρα όπου διαμένουν.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η έκθεση του ΓΕ, «δεν έχει καθοριστεί ελάχιστος αριθμός ΣΥΟΠ για τον οποίο δύναται να γίνεται παραγγελία λεωφορείου, γεγονός που υποδηλώνει ότι, ακόμη και στην περίπτωση που αιτείται διακίνησης ένας μόνο ΣΥΟΠ, η Μονάδα να υποχρεούται να του εξασφαλίσει ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, για την καθημερινή προσέλευση και αποχώρηση προς και από την εργασία του. Συναφώς αναφέρεται ότι, από έλεγχο που διενεργήσαμε στο αντίστοιχο κονδύλι του Προϋπολογισμού, επισημάνθηκαν αρκετές περιπτώσεις όπου παραγγέλθηκαν ιδιωτικά ταξί για την παραλαβή ενός μόνο επιβάτη κάθε φορά, για τη μεταφορά του από τον τόπο διαμονής στον χώρο εργασίας του και αντίστροφα».

Παρ’ όλο ότι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, με επιστολή του ημερ. 20.12.2016, ζήτησε από το ΓΕΕΦ όπως δοθούν οδηγίες για πιστή τήρηση φακέλου αδειών για κάθε ΣΥΟΠ, όπου να περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στις άδειες ανάπαυσης/ ασθένειας, καθώς και τυχόν υπερβάσεις στη λήψη άδειας ανάπαυσης/ασθένειας που επηρεάζουν τη μισθοδοσία, αυτό δεν εφαρμόστηκε, αναφέρει η Έκθεση.

Σημειώνεται ότι η παρακολούθηση των αδειών των ΣΥΟΠ γίνεται από τις Μονάδες και στις πλείστες περιπτώσεις παραιτήσεων οπλιτών, η κατάσταση αδειών που ετοιμάζεται και υποβάλλεται στο ΓΕΕΦ για σκοπούς καθορισμού της ημερομηνίας παραίτησης, αποστέλλεται καθυστερημένα στο ΥΠΑΜ, μετά την ημερομηνία έγκρισης της παραίτησής τους από τον αρμόδιο Υπουργό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται υπερπληρωμές. Το ύψος των υπερπληρωμών λόγω παραιτήσεων μέχρι το τέλος Μαΐου του 2017, ανήλθε στις €8.419 και αφορά σε 34 περιπτώσεις.

MM