Προσοχή! Επκίνδυνα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια στην αγορά [pics]

Προσοχή! Επκίνδυνα χριστουγεννιάτικα παιχνίδια στην αγορά [pics] | Newsit.com.cy

Η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 115 καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων και επικίνδυνων παιχνιδιών και τη λήψη των ανάλογων μέτρων.

Σε 12 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα και αποσύρθηκαν από την αγορά, και σε 53 περιπτώσεις εντοπίστηκαν παιχνίδια τα οποία δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, δόθηκαν οδηγίες για διορθωτικές ενέργειες. Περαιτέρω, σε άλλες 49 περιπτώσεις έγιναν προφορικές προειδοποιήσεις στους οικονομικούς φορείς. Τα παιχνίδια που έχουν αποσυρθεί από την αγορά φαίνονται στην επόμενη σελίδα.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ελέγχθηκαν επίσης 30 σημεία, στα οποία υπάρχουν τοποθετημένες αυτόματες μηχανές πώλησης παιχνιδιών, και σε 5 περιπτώσεις δόθηκαν οδηγίες για διορθωτικές ενέργειες, καθώς εντοπίστηκαν μηχανές που δεν έφεραν την απαιτούμενη προειδοποίηση ασφάλειας. Τονίζεται ότι στις πλείστες των περιπτώσεων, τα παιχνίδια που περιέχονται σε αυτές τις μηχανές είναι ακατάλληλα για παιδιά κάτω των 3 ετών. Ως εκ τούτου, προτρέπονται οι καταναλωτές να μην αγοράζουν παιχνίδια από τις μηχανές αυτές για παιδιά κάτω των 3 ετών, καθώς τα παιδιά αυτής της ηλικίας τείνουν να βάζουν τα παιχνίδια στο στόμα τους, με τον κίνδυνο να προκληθεί πνιγμονή από την κατάποση μικρών μερών.

Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή θα συνεχίσει να πραγματοποιεί ελέγχους σε καταστήματα πώλησης παιχνιδιών στο πλαίσιο των καθημερινών επιθεωρήσεων και να ενημερώνει για τυχόν παιχνίδια που εμπεριέχουν κινδύνους και αποσύρονται. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας υπάρχουν αναρτημένα ενημερωτικά έντυπα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους οικονομικούς φορείς. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας είναι αναρτημένο το νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Συμβουλές για Ασφαλή Χριστούγεννα», το οποίο ετοιμάστηκε για τις ανάγκες της εκστρατείας.


MM