Απόσυρση επικίνδυνου προϊόντος – συσκευής αναρρίχησης από την αγορά

Απόσυρση επικίνδυνου προϊόντος – συσκευής αναρρίχησης από την αγορά | Newsit.com.cy

To Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ενημέρωσης (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κυκλοφορήσει στην αγορά της Ένωσης συσκευή αναρρίχησης σε βράχο – micro cam, ισπανικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Totem, ονομασίας Basic, με τύπο / αριθμό «Ref.: 0.50 (blue), 0.60HY (blue/green), 0.65 (green), 70HY (green/yellow), 0.75 (yellow), 0.85HY (yellow/red) and 0.95 (red)» και σειριακό αριθμό από 1706200 μέχρι και 1733205, η οποία δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των μέσων ατομικής προστασίας.

Ο προμηθευτής του προϊόντος το οποίο εντοπίστηκε στην Ισπανία έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες με κωδικό A12/1803/17 (50η εβδομάδα) στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.

MM