Στα χέρια του Γεν. Εισαγγελέα ο στρατιωτικός ακόλουθος που «έφαγε» 100.000€ σε μασάζ και καλλωπισμό!

Στα χέρια του Γεν. Εισαγγελέα ο στρατιωτικός ακόλουθος που «έφαγε» 100.000€ σε μασάζ και καλλωπισμό! | Newsit.com.cy

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι θα διαβιβάσει η ίδια στον Γενικό Εισαγγελέα το θέμα των εξόδων της ιατρικής περίθαλψης στρατιωτικού ακόλουθου στη Ρωσία, που περιλήφθηκε στην Ειδική Έκθεση, για διερεύνηση του ενδεχομένου ύπαρξης ποινικών ευθυνών από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή, μετά από σχετικές δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας το Σάββατο, ό,τι το θέμα είχε εντοπιστεί από το ίδιο το ΥΠΑΜ, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι στην έκθεσή της καταγράφεται ότι η διερεύνηση του θέματος από την Υπηρεσία έγινε κατόπιν σχετικής καταγγελίας.

«Είναι γεγονός ότι η σχετική πληροφορία δόθηκε προφορικά σε ανώτερο λειτουργό της Υπηρεσίας μας, υπό μορφή καταγγελίας, από το διευθυντή του επιτελικού γραφείου του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είχε αναφέρει ότι κάποια στοιχεία που είχε δει σε σχέση με τις πληρωμές αυτές του φαίνονταν ύποπτα», προστίθεται από την Ελεγκτική Υπηρεσία, που διευκρινίζει ότι η ίδια, δεν ερευνά θέματα κατ’ εντολή οποιοδήποτε Υπουργείου.

Ατασθαλίες και φαινόμενα κατάχρησης κανονικά θα πρέπει να ερευνώνται από τα ίδια τα Υπουργεία μέσω των δικών τους ελεγκτικών μηχανισμών. Προφανώς σε αυτή την περίπτωση, είτε υπήρχε απροθυμία διερεύνησης του θέματος από το Υπουργείο Άμυνας, επειδή αφορούσε ευθύνες άλλων δύο Υπουργείων τα οποία αρνούνταν να συνεργαστούν, είτε υπήρχε προθυμία για διερεύνηση, αλλά απροθυμία να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους τα άλλα δύο Υπουργεία, συνεχίζει.

Επισημαίνει επίσης ότι, «αν το θέμα μας είχε σταλεί επίσημα από το Υπουργείο Άμυνας δεν θα το διερευνούσαμε αλλά θα υποδεικνύαμε την υποχρέωση αποτελεσματικής διερεύνησης του από εσωτερικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο δικός μας έλεγχος θα ακολουθούσε και ουσιαστικά θα περιοριζόταν στην διαπίστωση της πληρότητας του πρωτοβάθμιου ελέγχου που θα είχε προηγηθεί».

Τέλος η Ελεγκτική Υπηρεσία δηλώνει πως επειδή από ενημέρωση που είχε μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην αναζήτηση ευθυνών για τον υπό αναφορά αξιωματικό ή και άλλους εμπλεκόμενους, η Υπηρεσία θα διαβιβάσει η ίδια το θέμα στον Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση του ενδεχομένου ύπαρξης ποινικών ευθυνών από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

Αναλυτικά η υπόθεση

Καταβολή σημαντικού ποσού, ύψους €101.375, για κάλυψη εξόδων ιατρικής περίθαλψης Στρατιωτικού Ακόλουθου στη Ρωσία διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, η Ελεγκτική Υπηρεσία, σε έκθεση που ετοίμασε στο πλαίσιο ελέγχου στο Υπουργείου Άμυνας για το 2016.

Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση, κατόπιν καταγγελίας, ιατρικών εξόδων Ακόλουθου Άμυνας (ΑΚΑΜ) και μελών της οικογένειας του, στη Ρωσία, συνολικού ύψους €101.375, για τη χρονική περίοδο Αύγουστος 2012 – Ιούνιος 2016, σημειώνεται πως για σκοπούς ελέγχου των επιμέρους εξόδων ιατρικής περίθαλψης του υπό αναφορά Στρατιωτικού Ακόλουθου, καθώς και των υπολοίπων δικαιούχων της οικογένειάς του, επιλέγηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα ενταλμάτων πληρωμής, που αφορούν στη χρονική περίοδο Αύγουστο 2015 μέχρι Ιούλιο 2016. Το σύνολο του δείγματος ελέγχου ανήλθε στις €38.257 εκ των οποίων, ποσό €20.513 αφορούσε τον ΑΚΑΜ, €11.298 τη γυναίκα του και €6.446 το παιδί του.

Το 1/3 περίπου των συνολικών εξόδων της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, αφορούν στις επισκέψεις των εν λόγω δικαιούχων σε ειδικούς ιατρούς, για τις οποίες καταβλήθηκαν συνολικά €10.511. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σε χρονικό διάστημα ενός έτους, είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 79 ιατρικές επισκέψεις, χωρίς ωστόσο να καθίσταται εφικτός, με βάση τα στοιχεία και δικαιολογητικά που τηρούνται στο ΥΠΕΞ, ο προσδιορισμός, αφενός του εκάστοτε ιατρικού προβλήματος λόγω του οποίου ο ασθενής επισκέφθηκε τον ειδικό ιατρό, ούτε της αντίστοιχης ιατρικής γνωμάτευσης κατόπιν εξέτασής του, σημειώνεται στην έκθεση.

Ακόμη αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως ο εν λόγω αξιωματικός ουδέποτε έλαβε άδεια ασθενείας από την ημερομηνία τοποθέτησής του ως Ακόλουθος Άμυνας (17.8.2012), μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ωστόσο, με βάση τα υπό εξέταση στοιχεία διαπιστώνεται ότι, σε διάστημα μόλις ενός έτους, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Επιπρόσθετα, του χορηγήθηκε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις αναισθητικό για διενέργεια μικροεπεμβάσεων, σε επτά διαφορετικές διαγνωστικές εξετάσεις με υπερηχογράφημα και σε διάφορες θεραπείες με χορήγηση φαρμάκων κ.ά. συνολικού κόστους €3.211, καθώς επίσης επισκέφθηκε επανειλημμένα ειδικούς ιατρούς, συνολικά 14 διαφορετικών ιατρικών ειδικοτήτων.

Συναφώς επισημαίνει ότι, σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Άμυνας, μετά τις ημερομηνίες υποβολής του ασθενή στις παραπάνω επεμβάσεις – εξετάσεις, δεν είχε προγραμματισθεί οποιαδήποτε άδεια ανάπαυσής του, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο ΑΚΑΜ προσερχόταν ανελλιπώς στα υπηρεσιακά του καθήκοντα, ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες όπου του χορηγήθηκε γενική αναισθησία και ακολουθούσε εργάσιμη ημέρα.

Ακόμη αναφέρεται πως σε χρονικό διάστημα έξι μηνών ο ΑΚΑΜ υποβλήθηκε συνολικά σε 22 θεραπείες μασάζ μαζί με ηλεκτροθεραπεία, συνολικού κόστους €3.234. Επιπλέον των θεραπειών μασάζ, είχε υποβληθεί προηγουμένως σε 13 εργασιοθεραπείες και ηλεκτροθεραπείες, συνολικής χρέωσης €1.825. Στη σύζυγό του διενεργήθηκε, σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, συγκεκριμένη εξέταση με υπερηχογράφημα συνολικά εννέα φορές. Το κόστος κάθε εξέτασης συμπεριλαμβανομένης της επίσκεψης στο γιατρό ανερχόταν στα €306.

Επιπρόσθετα όλα τα μέλη της οικογένειας, διαφαίνεται ότι, ανά τακτά χρονικά διαστήματα υποβάλλονταν σε διάφορες οδοντιατρικές εργασίες συνολικού κόστους περίπου €490 ανά επίσκεψη. Επίσης τόσο ο ΑΚΑΜ, όσο και η σύζυγός του υποβλήθηκαν σε θεραπείες με φαρμακευτική αγωγή συνολικού κόστους €4.795, χωρίς ωστόσο να καθίσταται εφικτός ο προσδιορισμός της εκάστοτε θεραπείας που τους παρασχέθηκε.Επιπρόσθετα, σε μία περίπτωση, επισκέφθηκαν καθηγητή ιατρικής για γνωμάτευση, καταβάλλοντας συνολικά €500, χωρίς ωστόσο να παρατίθενται οποιεσδήποτε πληροφορίες αναφορικά με την αναγκαιότητα υποβολής στη συγκεκριμένη εξέταση και θεραπεία, σύμφωνα με την έκθεση.

Σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη κατάχρηση άδειας ασθενείας από αξιωματικό, στην έκθεση αναφέρεται πως αυτός ενδεχομένως για να αποφύγει μετάθεσή του λάμβανε εκτεταμένη αναρρωτική άδεια από τις 13.8.2015 μέχρι και τις 6.11.2015.

MM