«Βόμβα« Μιχαηλίδη: Πρώην ΠτΔ οφείλει €48.087 στο κράτος

«Βόμβα« Μιχαηλίδη: Πρώην ΠτΔ οφείλει €48.087 στο κράτος | Newsit.com.cy

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τον «περί Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Περί του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου 38(I)/2014», οι ελέγχοντες λειτουργοί… λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων.

Ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει πως «οι προκαταβολές €48.087 αφορούν σε έξοδα διαμονής στο Λονδίνο κατά το 2000 πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας (εκτός περιόδου θητείας του στο προεδρικό αξίωμα), ενώ το ποσό ύψους €6.738 αφορά σε έξοδα διαμονής στο εξωτερικό από το 1995 μέχρι και το 2003 πρώην Προέδρου Κοινοβουλευτικού Κόμματος».

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εισηγείται ότι «τα ποσά αυτά θα πρέπει να ερευνηθούν και αν αφορούν σε οφειλές να απαιτηθεί αμέσως η ανάκτησή τους».

MM