Προσοχή! Εντοπισμός επικίνδυνων προιόντων στην αγορά [pics]

Προσοχή! Εντοπισμός επικίνδυνων προιόντων στην αγορά [pics] | Newsit.com.cy

Α. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχει κυκλοφορήσει στην αγορά όχημα πολλαπλής χρήσης, προέλευσης ΗΠΑ, εμπορικής επωνυμίας John Deere, με τύπο/αριθμό Gator XUV825, XUV825 S4, XUV855, XUV855 S4 Crossover και περίοδο κατασκευής από Μάρτιο του 2012 μέχρι Νοέμβριο του 2017, το οποίο εντοπίστηκε στη Γερμανία και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μηχανημάτων.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού λόγω πιθανής δυσλειτουργίας του κιβωτίου του συστήματος διεύθυνσης.

Η αρμόδια αρχή της Γερμανίας διέταξε την ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες.

Β. ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα RAPEX έχει κυκλοφορήσει στην αγορά γιλέκο υψηλής ορατότητας, κινεζικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Kando Plus, ονομασίας Kamizelka dla dzieci, με τύπο/αριθμό UU, UU 204, YOYO-K και γραμμικό κωδικό 5905033227590, 5905033227613, 5905033227620, το οποίο εντοπίστηκε στην Πολωνία και δεν ικανοποιεί την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων Ατομικής Προστασίας.

Το προϊόν ενέχει κίνδυνο τραυματισμού καθότι η ανακλαστικότητα του γιλέκου είναι ανεπαρκής με αποτέλεσμα ο χρήστης να μην είναι επαρκώς ορατός εκεί όπου απαιτείται.

Η αρμόδια αρχή της Πολωνίας διέταξε τον εισαγωγέα να αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με κωδικούς A12/0025/18 και A12/045/18 (3η εβδομάδα του 2018), στην ιστοσελίδα του RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safet y_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405618.

MM