Προσοχή! 50 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά

Προσοχή! 50 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά | Newsit.com.cy

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy. 
 
Τα 50 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς είναι δεκαπέντε (15) στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, είκοσι τέσσερα (24) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, δέκα (10) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών και ένα (1) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών.
 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  Σημειώνεται ότι έξι (6) από τα δεκαπέντε (15) προϊόντα, έχουν εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχουν προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα Gras-Rapex.
 

MM