Προσοχή! Επικίνδυνα γάντια εργασίας στην αγορά

Προσοχή! Επικίνδυνα γάντια εργασίας στην αγορά | Newsit.com.cy

Το προϊόν ενέχει χημικό κίνδυνο, καθότι το δέρμα που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του, περιέχει μέχρι και 9,9 mg/kg Χρώμιο (VI), το οποίο δυνατό να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση στον χρήστη.

Η αρμόδια Αρχή της Γερμανίας επέβαλε την ανάκληση του προϊόντος από τους τελικούς χρήστες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιο πάνω προϊόν είναι καταχωρημένες με τον κωδικό A12/0078/18 (4η εβδομάδα του 2018), στην ιστοσελίδα του RAPEX:http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί με την ανακοίνωσή του το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει το πιο πάνω προϊόν στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος, στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.

MM