Καταναλωτές προσοχή! 40 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά

Καταναλωτές προσοχή! 40 επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά | Newsit.com.cy

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της ΥΠΚ στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 40 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς είναι δώδεκα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, δώδεκα στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, επτά στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, έξι στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και τρία στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.
 
Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.  Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 11 και 12, έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα  χαμηλού κινδύνου.

Α/Α                       Περιγραφή – Κίνδυνος Φωτογραφία
1 Παιχνίδι για ανακούφιση του παιδιού κατά την περίοδο της οδοντοφυΐας, μάρκας Oli & Carol, μοντέλο L-FRT-UNIT-RABBIT, με γραμμοκώδικα 8437015928258 και με άγνωστη χώρα κατασκευής.
 
Κίνδυνος ενσφήνωσης του παιχνιδιού στο λαιμό του παιδιού λόγω του σχήματος και του μεγέθους του.
 
 

MM