Καταναλωτές προσοχή! Εντοπίσθηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κοινοτική αγορά [pdf]

Καταναλωτές προσοχή! Εντοπίσθηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην κοινοτική αγορά [pdf] | Newsit.com.cy

Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή στη διεύθυνση www.consumer.gov.cy.

Τα 31 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: Εννέα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, Έντεκα (11) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας,  Επτά (7) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Τρία (3) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Ένα (1) στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στο link: Τα προϊόντα που αφορούν την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. (PDF)

MM