Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Να κυνηγηθούν όλοι για την τρύπα στο ταμείο συντάξεως της Cyta»

Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Να κυνηγηθούν όλοι για την τρύπα στο ταμείο συντάξεως της Cyta» | Newsit.com.cy

«Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως διασφαλιστεί πλήρως η λογοδοσία όλων όσων με τις πράξεις ή παραλείψεις τους ζημίωσαν το Ταμείο, και κατ’ επέκταση την Αρχή», αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έκθεσή της για τις οικονομικές καταστάσεις της Cyta για το 2017.

Διατυπώνει την άποψη ότι «δεν μπορεί κάποιοι εκ των εμπλεκομένων αυτών προσώπων να ξεφύγουν των όποιων κυρώσεων σε μία λογική επιλεκτικής αναζήτησης ευθυνών».

Όπως υπενθυμίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, έρευνες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Cyta, κατέδειξαν ότι δεν προστατεύτηκαν τα συμφέροντα του Ταμείου, οι εμπλεκόμενοι διαχειριστές και λειτουργοί δεν εφάρμοσαν την απαραίτητη σύνεση, γνώση και επιδεξιότητα, δεν έδρασαν με την απαραίτητη προσοχή, δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Ταμείου και της Αρχής ως Χρηματοδοτούσας Αρχής και άφησαν το Ταμείο εκτεθειμένο σε οικονομική ζημιά, €201,9 εκ, εκ των οποίων τα €85,9 εκ. αφορά σε ποσό από τις επενδύσεις που σχετίζονται με ακίνητα, €48,4 εκ. από τις επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα και €67,6 εκ. από απομείωση στα μετρητά.

Στην περίπτωση της επένδυσης στο έργο «ΑΕΡΟ» στη Δρομολαξιά, όπως αναφέρεται, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε όπως κινηθεί νομικά εναντίον των προσώπων που, όπως διαφάνηκε μέσα από τις έρευνες των νομικών συμβούλων, παρέβηκαν τα καθήκοντά τους και αποκόμισαν ίδιον όφελος, καθώς και εναντίον των αντισυμβαλλόμενων.

«Η απόφαση αυτή ήταν αντίθετη με την συμβουλή των νομικών συμβούλων, αφού αριθμός εμπλεκομένων προσώπων παρέμενε στο απυρόβλητο», αναφέρεται.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως πληροφορήθηκε από Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου ότι ανατέθηκε σε νομικούς συμβούλους η διερεύνηση αριθμού επενδύσεων, ούτως ώστε να αποφασιστεί κατά ποσόν και εναντίον ποιών θα κινηθούν αστικές αγωγές.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η Cyta απάντησε ότι ενόψει του επείγοντος των υποθέσεων του Ταμείου με καταληκτικές ημερομηνίες, που ορίζονταν ως επί το πλείστον από τα δικαστήρια, η Διαχειριστική Επιτροπή προχώρησε σε κατ΄ ευθείαν ανάθεση υποθέσεων που θα τύγχαναν εκδίκασης σε δύο Νομικούς Συμβούλους με τους οποίους το ταμείο είχε ήδη συνεργασία.

Στη συνέχεια έλαβε απόφαση να συμβληθεί με τρίτο Νομικό Σύμβουλο τόσο για νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσο και για να αναλάβει τις υπόλοιπες υποθέσεις που βρίσκονταν στο Δικαστήριο.

Αναφορικά με τη θυγατρική της Cyta στην Ελλάδα (Cyta Hellas), η Ελεγκτική Υπηρεσία εκφράζει την άποψη ότι θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα από ανεξάρτητο φορέα κατά πόσο οι εκάστοτε εμπλεκόμενοι στη διαχείριση της εταιρείας ενήργησαν με γνώμονα το συμφέρον της CytaHellas και κατ’ επέκταση της Αρχής, και κατά πόσο, έχοντας πλήρη εικόνα των γεγονότων/στοιχείων που όφειλαν να γνωρίζουν εκ της θέσεώς τους, λάμβαναν τις σωστές αποφάσεις τη δεδομένη στιγμή και, ανάλογα, να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν.

«Η Υπηρεσία μας συστήνει όπως διασφαλιστεί πλήρως η λογοδοσία όλων όσων με τις πράξεις ή παραλείψεις τους ζήμιωσαν την Αρχή», αναφέρεται.

Yπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο, το ΔΣ της Cyta υπόγραψε συμφωνία για πώληση της Cyta Hellasa στην εταιρεία Vodafone – Panafon Hellenic Telecommunications S.A. H ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται το Σεπτέμβριο του 2018, τελεί υπό την αίρεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ανάθεση σε συμβούλους της διερεύνησης ενδιαφέροντος για πώληση της Cyta Hellas στοίχισε €1,07 εκατομμύριο, με όλους τους συμβουλους (επτά στον αριθμό), πλην των νομικών συμβούλων, να επιλέγονται μέσω ανάθεσης.

Πάντως, η Cyta απάντησε ότι οι ενέργειες του ΔΣ έγιναν έτσι ώστε η διαδικασία να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν, αφού η διαδικασία αποκρατικοποίησης της Cyta Hellas βρισκόταν στην αρμοδιότητα του Eφόρου Αποκρατικοποιήσεων μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, οπόταν καταργήθηκε το διάταγμα για τος φορείς υποκείμενους σε αποκρατικοποίηση.

MM