Υπουργείο Εσωτερικών: Διαψεύδει δημοσιεύματα για εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων

Υπουργείο Εσωτερικών: Διαψεύδει δημοσιεύματα για εγκλωβισμένους αγοραστές ακινήτων | Newsit.com.cy

Σημειώνει ότι μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 4,522 μεταβιβάσεις ακινήτων επ’ ονόματι των αγοραστών, δηλαδή πέραν του 50% των κατατεθειμένων αιτήσεων με τίτλο ιδιοκτησίας.

Από την ημερομηνία εφαρμογής του Νόμου στις 4 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι σήμερα, προσθέτει, έχουν κατατεθεί συνολικά 15853 αιτήσεις εγκλωβισμένων αγοραστών.  Από τις αιτήσεις αυτές, οι 7,886 αιτήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας, βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ για τις υπόλοιπες 7,967 για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί ξεχωριστός τίτλος ιδιοκτησίας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει προωθήσει τη διαδικασία αναγκαστικής έκδοσης τίτλου.

Αναφέρει επίσης ότι το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας από την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας εργάζονται για να προωθήσουν και να απεγκλωβίσουν τον μεγαλύτερο δυνατόν αριθμό εγκλωβισμένων αγοραστών.

Αναφορικά με τις αποφάσεις του δικαστηρίου οι οποίες κρίνουν ότι κάποιες πρόνοιες του νόμου είναι αντισυνταγματικές, αναφέρεται ότι τόσο το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, επεξεργάζονται τη νομοθεσία με τρόπο ώστε να αρθούν οι οποιεσδήποτε πιθανές αντισυνταγματικές πρόνοιες.

MM