Καταναλωτές προσοχή! Εντοπίστηκε «επικίνδυνος» φορτιστής κινητού τηλεφώνου στην αγορά

Καταναλωτές προσοχή! Εντοπίστηκε «επικίνδυνος» φορτιστής κινητού τηλεφώνου στην αγορά | Newsit.com.cy

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το προϊόν: Φορτιστής κινητού τηλεφώνου, με εμπορική επωνυμία: CYPRUS, Μοντέλο: NE310

Χώρα κατασκευής: Κίνα, Χαρακτηριστικά: AC 100-240 V, 50-60 Hz, 100 mA και Εισαγωγέας: XlineParts.com.

Οι καταναλωτές που τυχόν γνωρίζουν σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις προτρέπονται να επικοινωνούν με το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στo τηλέφωνo 22800522, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: director@ems.mcw.gov.cy, ή στο τηλεομοιότυπο 22348202.

Προτρέπονται επίσης όσοι έχουν στην κατοχή τους το πιο πάνω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από το οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυήσεων Νόμο, σε περίπτωση αγοράς μη ασφαλούς προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε. Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση όπου ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή: www.consumer.gov.cy

MM