Συναγερμός στις Υγειονομικές Υπηρεσίες – Ανακαλούνται προϊόντα λόγω μόλυνσης με τον μικροοργανισμό Listeria Monocytogenes

Συναγερμός στις Υγειονομικές Υπηρεσίες – Ανακαλούνται προϊόντα λόγω μόλυνσης με τον μικροοργανισμό Listeria Monocytogenes | Newsit.com.cy

Συγκεκριμένα προϊόντα πιθανόν να είναι μολυσμένα με τον μικροοργανισμό Listeria Monocytogenes αναφέρει το Υπουργείο Υγείας και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες αφότου έλαβαν ενημέρωση τόσο μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF) όσο και από τις εταιρείες που διακινούν στην Κύπρο τα εν λόγω προϊόντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τo Yπουργείο Υγείας πρόκειται για τα ακόλουθα προϊόντα : Tesco Sweetcorn 1 kg, Tesco Farmhouse mixed vegetables 1 kg , Tesco Mixed vegetables 1 kg, Tesco Micro Veg 640 g, Freshona Καλαμπόκι 450g (BBD 5/9/18 μέχρι 11/11/18).

Τα προαναφερόμενα προϊόντα ανακαλούνται ανεξαρτήτως αριθμού παρτίδας.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν ήδη προβεί σε απόσυρση και ανάκληση των συγκεκριμένων προϊόντων, εντούτοις επειδή ορισμένα από αυτά είναι δυνατό να βρίσκονται στην κατοχή των καταναλωτών, αυτοί προτρέπονται όπως αποφύγουν να τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στους χώρους από όπου τα αγόρασαν.

Για το εν λόγω θέμα, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τις Αρμόδιες Αρχές των εμπλεκόμενων κρατών μελών μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο θα επανέλθουν με νέα ανακοίνωση.

MM