Καταναλωτές ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσύρεται από την αγορά ακατάλληλος πολλαπλός προσαρμογέας [pics]

Καταναλωτές ΠΡΟΣΟΧΗ! Αποσύρεται από την αγορά ακατάλληλος πολλαπλός προσαρμογέας [pics] | Newsit.com.cy

Προσθέτει ότι το εν λόγω προϊόν «δεν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας της οδηγίας για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Χαμηλής Τάσης (LVD) και εκ τούτου, ο διανομέας έχει προβεί σε εθελοντική απόσυρσή του από την αγορά.

Tο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει «σημείο πώλησης τέτοιου προϊόντος ή χρειάζεται επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις όπως επικοινωνεί με το Τμήμα  στο τηλέφωνο 22800522, ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: director@ems.mcw.gov.cy, ή στο τηλεομοιότυπο 2234820».

Προτρέπονται επίσης οι καταναλωτές που έχουν στην κατοχή τους το εν λόγω προϊόν να μην το χρησιμοποιούν και να το επιστρέψουν άμεσα στον πωλητή, δηλαδή από το κατάστημα από το  οποίο το έχουν προμηθευτεί.

Περισσότερα; στοιχεία για πληροφόρηση του κοινού καθώς και φωτογραφία του προϊόντος παρατίθενται πιο κάτω :

Προϊόν
Κατηγορία: Μετατροπείς, προσαρμογείς και φορτιστές
Είδος: Πολλαπλός προσαρμογέας με λαμπάκι
Μοντέλο: GT-6133
Χαρακτηριστικά: 13 Α, 250 V, 50/60 Hz
Διανομέας: Smart Discount Shops
Κίνδυνος: Ηλεκτροπληξία


MM