«Χρυσάφι» θα πληρωθεί η πτώση ενός κουβά! Με €180.000 αποζημιώνουν εργαζόμενο

«Χρυσάφι» θα πληρωθεί η πτώση ενός κουβά! Με €180.000 αποζημιώνουν εργαζόμενο | Newsit.com.cy

Το ποσό των 180 χιλιάδων ευρώ επιδικάσθηκε ως αποζημίωση στον οικοδόμο, για την οδύνη, την ταλαιπωρία την οποία βίωσε όλο αυτό το διάστημα, καθώς και για αναπλήρωση των χρηματικών απωλειών από μελλοντικές απολαβές.

Βάσει συγκεκριμένων ευρημάτων του πρωτόδικου Δικαστηρίου, αναφορικά με τις συνθήκες του εργατικού ατυχήματος, ο συγκεκριμένος οικοδόμος, τον Ιούλιο του 2002, ενώ στεκόταν πάνω σε μεταλλικό κουβά και εκτελούσε εργασίες σοβατίσματος, σε ανώφλι πόρτας στον πρώτο όροφο της αναγειρόμενης οικοδομής, κοντά στο κλιμακοστασίου, ο κουβάς υποχώρησε λόγω του σωματικού του βάρους. Το αποτέλεσμα ήταν ο οικοδόμος να απωλέσει την ισορροπία του, πέφτοντας στον κενό και καταλήγοντας εν τέλει στον χώρο του ισογείου. Ούτε στον διάδρομο όπου εργαζόταν, αλλά ούτε και στο κλιμακοστάσιο που συνέδεε το ισόγειο με τον πρώτο όροφο δεν είχε τοποθετηθεί προληπτικά κάποια ξύλινη περίφραξη ή άλλη προστατευτική κατασκευή, προκειμένου να αποτραπεί η πτώση του οποιουδήποτε στο έδαφος.

Σύμφωνα με την απόφαση του πρωτόδικου Δικαστηρίου κρίνεται πως η εναγόμενη εργοδότρια εταιρεία δεν παρείχε ένα ασφαλές σύστημα εργασίας το οποίο θα παρείχε μια στοιχειώδη προστασία. Σύμφωνα με το άρθρο του Γιάννη Νεάρχου για την εφημερίδα «Φιλελεύθερος», το δικαστήριο έκρινε όμως ότι ευθύνη, συντρέχουσα, είχε και ο τραυματισθείς οικοδόμος, σε κατ’ αναλογίαν ποσοστό 30 τοις εκατό. Από την πτώση ο εργάτης υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Μεταξύ άλλων, υπέστη κάκωση κεφαλής με εγκεφαλική διάσειση, κάκωση αυχένος και τύφλωση δεξιού οφθαλμού.

Το 2012, η εργοδότρια εταιρεία υπέβαλε έφεση επί της πρωτόδικης αποφάσεως, ωστόσο δεν πέτυχε την ανατροπή της.

Το Εφετείο απέρριψε όλους του προβληθέντες λόγους έφεσης υποδεικνύοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το πρωτόδικο Δικαστήριο έχει ενδιατρίψει, με περισσή μάλιστα λεπτομέρεια, στη μαρτυρία του κάθε ενός μάρτυρα που κλήθηκε από πλευράς διαδίκων, την οποία αντιπαρέθεσε με το υπόλοιπο μαρτυρικό υλικό και κατέληξε στα ευρήματά του τα οποία κρίνουμε ευλόγως επιτρεπτά».

Το αποτέλεσμα ήταν να επικυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση του Δικαστηρίου στο σύνολό της.

MM