Καταναλωτές ΠΡΟΣΟΧΗ! Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά [pics]

Καταναλωτές ΠΡΟΣΟΧΗ! Εντοπίστηκαν επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά [pics] | Newsit.com.cy

1. Προστατευτικά γάντια ινδικής προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Keron, ονομασίας 10 Weldex, με τύπο / αριθμό μοντέλου Article No 29737 EB-0021962 και σειριακό αριθμό παρτίδας 4018653297377, τα οποία εντοπίστηκαν στην Γερμανία και δεν ικανοποιούσαν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων Ατομικής Προστασίας και της νομοθεσίας REACH.Το προϊόν ενέχει κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων καθότι το επίπεδο μόλυβδου (ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον) που εντοπίστηκε σε αυτό είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο (3mg/Kg). Η ποσότητα που μετρήθηκε ήταν 9,2 mg/Kg.

Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

2. Προστατευτικά γάντια κινέζικης προέλευσης, εμπορικής επωνυμίας Active Keron, ονομασίας Gaucho, με τύπο / αριθμό μοντέλου Model No 297234, size 10 και σειριακό αριθμό παρτίδας 4018653332070, τα οποία εντοπίστηκαν στην Γερμανία και δεν ικανοποιούσαν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μέσων Ατομικής Προστασίας και της νομοθεσίας REACH.Το προϊόν ενέχει κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων καθότι το επίπεδο μολύβδου, η ουσία η οποία είναι τοξική και επικίνδυνη για το περιβάλλον και εντοπίστηκε σ’ αυτό, είναι σε ποσοστό μεγαλύτερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία όριο (3mg/Kg). Η ποσότητα που μετρήθηκε ήταν 15,3 mg/Kg.

Ο προμηθευτής έχει εθελούσια αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες για τα πιο πάνω προϊόντα είναι καταχωρημένες με κωδικούς A12/1388/18 και A12/1427/18 (39η εβδομάδα του 2018) στην ιστοσελίδα του RAPEX: http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα πιο πάνω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.

MM