ΥΠΟΙΚ: Κατά των αντισταθμιστικών μέτρων στην εφαρμογή ΦΠΑ στη μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη

ΥΠΟΙΚ: Κατά των αντισταθμιστικών μέτρων στην εφαρμογή ΦΠΑ στη μη ανεπτυγμένη οικοδομήσιμη γη | Newsit.com.cy

Για άλλη μια συνεδρία της Επιτροπής συζητήθηκε ο ορισμός που θα υιοθετηθεί για να καθοριστεί η γη στην οποία θα επιβάλλεται ΦΠΑ και κατά πόσον θα πρέπει να υιοθετεί ο ορισμός της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης που τυγχάνει εφαρμογής στο εθνικό δίκαιο της Ολλανδίας ο οποίος εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πάντως, μιλώντας ενώπιον των μελών της Επιτροπής ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελής τόνισε πως ο νέος ορισμός για την οικοδομήσιμη γη ο οποίος είναι αυτός που υιοθέτησε η Ολλανδία «χρήζει επεξηγήσεις», σημειώνοντας, ωστόσο, ότι ο Έφορος Φορολογίας με την ψήφιση του νόμου θα μπορεί να προχωρήσει στην ετοιμασία εγκυκλίου για να καθορίζει την γη που θα υπόκειται σε ΦΠΑ, η οποία θα κυκλοφορήσει για διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο ορισμός της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης, σύμφωνα με τον ολλανδικό ορισμό, είναι η γη η οποία ξεκάθαρα προορίζεται για την ανέγερση ενός ή περισσότερων σταθερών κατασκευών.

Παράλληλα, ο κ. Παντελή ξεκαθάρισε ότι «όπως είναι ο ορισμός σήμερα ενώπιον μας δεν πρέπει να μιλούμε ούτε για αντισταθμιστικά μέτρα διότι δεν αναμένουμε να έχουμε έσοδα με τον ορισμό αυτό».

Υπενθύμισε ότι αντισταθμιστικά μέτρα δόθηκαν το 2016 «πολύ πέρα από όσα υπολογίζαμε, όπως είναι μεταξύ άλλων η κατάργηση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας και μειώθηκαν τα μεταβιβαστικά τέλη, με σημαντικές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα και άρα δεν πρέπει να συζητούμε για αντισταθμιστικά μέτρα».

Επιπλέον, ο κ. Παντελή εξέφρασε την ανάγκη να είναι άμεση η εφαρμογή του νόμου όταν αυτός ψηφιστεί από την Βουλή διότι το νομοσχέδιο, όπως είπε, βρίσκεται ενώπιον της Βουλής από τον Ιούνιο του 2016 και πέρα του γεγονότος ότι έπρεπε η Κύπρος να είχε εναρμονιστεί από το 2008, ελλοχεύει κινδύνους για επιβολή προστίμου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) προτείνει τον ορισμό της μη ανεπτυγμένης οικοδομήσιμης γης να είναι αυτός που αναφέρεται σε γη για την οποία υπάρχει σε ισχύ, κατά την ημερομηνία σύμβασης πώλησης της, πολεοδομική άδεια για ανάπτυξη της, ή για την οποία έχει κατατεθεί, πριν ή κατά την ημερομηνία σύμβασης πώλησης της, δεόντως συμπληρωμένη αίτηση για έκδοση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη της».

Σε σχέση με την φορολόγηση μίσθωσης ακινήτων, ο κ. Παντελή είπε ότι η μόνη διαφορά που παραμένει με τον ΣΕΛΚ είναι ότι η Κυβέρνηση εμμένει στη θέση της ότι σε αυτό το σχέδιο θα πρέπει να εμπίπτουν οι μισθώσεις που σχετίζονται με φορολογητέες συναλλαγές.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος δεν μπορεί να δίνει περισσότερη ερμηνεία ή να αλλοιώνει ή να διευρύνει από ότι ο νόμος καθορίζει, πρόσθεσε.

Δηλαδή, όπως εξήγησε, δικαίωμα έκπτωσης από το ΦΠΑ θα έχουν οι μισθωτές οι οποίοι μισθώνουν για φορολογητέες εταιρείες οι οποίες συναλλάσσονται σε φορολογητέες πράξεις (εγγεγραμμένες στο ΦΠΑ).

Σημείωσε ότι θέση του ΣΕΛΚ είναι να δοθεί το δικαίωμα να έχουν έκπτωση όλοι ανεξάρτητα αν συναλλάσσονται με φορολογητέες πράξεις.

Αναφορικά με το ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία, ο κ. Παντελή είπε ότι με τον υφιστάμενο ορισμό εξαιρείται πάρα πολλή οικοδομήσιμη γη που δεν θα εμπίπτει στην φορολογία και ως εκ τούτου δεν βλέπουμε λόγο να μιλούμε για μειωμένο ΦΠΑ στην πρώτη κατοικία.

Σε σχέση με την υπαγωγή των μισθώσεων και των ενοικιάσεων στο νομοσχέδιο για ΦΠΑ, ο κ. Παντελή είπε ότι αυτό είναι αντισταθμιστικό μέτρο διότι το κράτος θα έρχεται να επιστρέφει πίσω το ΦΠΑ που επωμίζεται οποιοσδήποτε εκμισθωτής.

Ο εκπρόσωπος του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως είπε ότι όπως είναι ο ορισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί και χρειάζεται διευκρίνισης, προσθέτοντας ότι αν αυτό θα γίνει με εγκύκλιο, κανονισμό ή διάταγμα, πρέπει να είναι σαφής η θεσμική βάση.

Ο Εκπρόσωπος του ΣΕΛΚ είπε ότι ο ορισμός που καταγράφεται στο νομοσχέδιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ως έχει αν δεν ετοιμαστεί και η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος, σημειώνοντας ότι «ο ΣΕΛΚ συμφωνεί με την προσέγγιση για το ολλανδικό μοντέλο υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι η εγκύκλιος αυτή θα ετοιμαστεί πριν την εφαρμογή του νόμου, θα συμφωνηθεί και θα είναι στα πλαίσια αυτών που συζητούμε».

Ανέφερε ότι «όπως είναι τώρα το νομοσχέδιο, η εγκύκλιος καθίσταται πιο σημαντική από το νομοσχέδιο καθώς είναι αυτή που θα δώσει τις λεπτομέρειες και τις κατευθυντήριες γραμμές για εφαρμογή του νόμου».

Ανέφερε επίσης την πάγια θέση του Συνδέσμου για να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος εφαρμογής του νόμου από την ημέρα που θα δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασίας Πολιτών Γιώργος Περδίκης είπε ότι το Κίνημα θεωρεί ότι η πρόταση στην οποία κατέληξε η Κυβέρνηση και η πλειοψηφία της Επιτροπής Οικονομικών είναι προβληματική, είναι στοχευμένη, δημιουργεί ανισότητες ανάμεσα στους αγοραστές οικοπεδοποιήσιμης γης και αφήνει ένα επικίνδυνο υπόλοιπο γιατί ο πλήρης καθορισμός εκείνων των οικοπέδων στα οποία θα επιβάλλεται ο ΦΠΑ αφήνεται να καθοριστεί σε εγκύκλιο που θα εκδώσει ο Έφορος Φορολογίας.

Πρόσθεσε ότι αυτή η εγκύκλιος πρέπει να είναι μέρος του νόμου, να μην έχει την εξουσία ο εκάστοτε έφορος να τροποποιεί και να καθορίζει ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για αυτό και η δική μας τοποθέτηση, όπως είπε, «θα είναι να καθορίζεται μέσω νόμου με ακρίβεια ποια είναι εκείνα τα οικόπεδα τα οποία θα υποβάλλονται σε ΦΠΑ κατά τη διαδικασία της αγοραπωλησίας».

Ανέφερε ότι η φόρμουλα λέει ότι είναι αντιγραφή επί λέξη του ορισμού που χρησιμοποιεί η Ολλανδία και δεν είναι καλό να αντιγράφεις.

«Το να πάρουμε εμπειρία από την Ολλανδία είναι μια λογική αλλά δεν σημαίνει πως ότι κάνουν στην Ολλανδία μπορεί να εφαρμοστεί και στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Ο κ. Περδίκης είπε ότι «αντιγράφοντας επί λέξη τη σχετική ολλανδική πρόνοια η οποία δοκιμάστηκε και ενώπιον Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου καταλήγουν σε ένα ορισμό ο οποίος θα επιβάλλεται ΦΠΑ μόνο σε εκείνη την οικοπεδοποιήσιμη γη, η οποία δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί και προβλέπεται σε αυτή να κτιστεί οικοδομή ή οικοδομές».

«Είναι ένας αόριστος ορισμός και όλοι έχουν συμφωνήσει ότι η ερμηνεία αυτού του ορισμού θα προκύψει από εγκύκλιο του Εφόρου Φορολογίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παραδίδει η Βουλή στην κρίση του ΕΦ τον καθορισμό του πιο σημαντικού ζητήματος που έχει αυτή η πολυσυζητημένη νομοθεσία»

«Αυτό δεν είναι σωστό και θα πρέπει να επιλέξουμε τον ορισμό που έχει υποβάλει ο ΣΕΛΚ που είναι πολύ πιο συγκεκριμένος και καθορίζει με ακρίβεια ποια είναι εκείνα τα οικόπεδα τα οποία θα υποβάλλονται στο ΦΠΑ», πρόσθεσε.

MM