Επιτακτική ανάγκη η δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης

Επιτακτική ανάγκη η δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης | Newsit.com.cy

Οι συνεχόμενες θετικές αξιολογήσεις που λαμβάνει το τελευταίο διάστημα η κυπριακή οικονομία την έχουν φέρει πολύ κοντά στην επενδυτική βαθμίδα. Η Κύπρος ξανακερδίζει θέση αξιοπιστίας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, αφού σύμφωνα και με τα στοιχεία του CIPA, μόνο το 2016, οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 9,1%, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μετά την Ιρλανδία.

Ωστόσο, την ίδια ώρα που οι προοπτικές της οικονομίας φαντάζουν ευοίωνες, σημαντικός αριθμός μεγάλων αναπτυξιακών έργων παραμένουν στάσιμα ή και ξεχασμένα στα συρτάρια της Πολεοδομίας και του Υπουργείου Εσωτερικών. Παρόλο που αρκετά από αυτά διαθέτουν επαρκές επίπεδο ωριμότητας, που επιτρέπει την ολοκλήρωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν αυτά αδειοδοτηθούν.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων γήπεδα γκολφ, μαρίνες, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα, κέντρα υγείας και ευεξίας, πολυθεματικά πάρκα, κέντρα έρευνας και ανάπτυξης, οργανωμένα αθλητικά κέντρα, σχολεία και πανεπιστήμια, εμπορικές και οικιστικές αναπτύξεις και άλλα. Πρόκειται για έργα αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, με προοπτική δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας, τόσο κατά την κατασκευή τους όσο και μετά την ολοκλήρωση τους. Αναπτυξιακά έργα που έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν πολλαπλά οφέλη στην οικονομία.

Για να προχωρήσουν τα έργα αυτά θα πρέπει να επέλθει απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών που ακολουθούνται για αδειοδότηση των Ενοποιημένων Αναπτύξεων και να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντονισμός μεταξύ των πολυάριθμων εμπλεκομένων Φορέων. Θα πρέπει να απαλειφθούν οι αχρείαστες ή και επαναληπτικές διαδικασίες και ο περιορισμός των χρονικών προθεσμιών για διαβουλεύσεις. Στην προσπάθεια αυτή σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή του υπό μελέτη υφυπουργείου Ανάπτυξης. Πρόκειται για μια διαρθρωτική αλλαγή που θα προσθέσει τα στοιχεία που λείπουν: ταχύτητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα, μακριά από γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες.

Ως Σύνδεσμος, είχαμε εξ αρχής χαιρετίσει την πρόθεση της κυβέρνησης για δημιουργία υφυπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Ανάπτυξης, θεωρώντας πως η δημιουργία τους αποτελεί ουσιώδη διαρθρωτική αλλαγή, που θα ενισχύσει κλάδους ζωτικής σημασίας για την οικονομία.

Η δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί μεταρρύθμιση προς τη σωστή κατεύθυνση. Μια μεταρρύθμιση, η οποία θα βοηθήσει στη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την προώθησή της Κύπρου ως ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, προσδίδοντας επιπρόσθετη δυναμική στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, οι προσπάθειες για επιτυχή ολοκλήρωση του διαλόγου ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να εντατικοποιηθούν, καθώς η όποια καθυστέρηση παρατηρείται λειτουργεί σε βάρος της κυπριακής οικονομίας.

Ανδρέας Δημητριάδης
Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων

MM