Ξεκίνησε η εκποίηση του Συνεργατισμού – Ποια τα νέα δεδομένα και η επόμενη μέρα

Ξεκίνησε η εκποίηση του Συνεργατισμού – Ποια τα νέα δεδομένα και η επόμενη μέρα | Newsit.com.cy

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ) άνοιξε και επίσημα σήμερα εικονικό δωμάτιο δεδομένων (Virtual Data Room) για την προσέλκυση επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, υλοποιώντας την τελευταία δέσμευση που είχε αναλάβει, δηλαδή τη μείωση του ποσοστού του κράτους στην ιδιοκτησιακή του δομή.

Η διαφορά από την προηγούμενη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, είναι ότι η διαδικασία έχει δύο σκέλη, δηλαδή προσφέρεται η επιλογή της αγοράς του συνόλου της τράπεζας, είτε μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων.

Η διαδικασία ξεκινά από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 29 Μαρτίου στις 12:00. Τη διαδικασία θα την τρέξει η Citygroup global markets. Μετά την περίοδο αυτή θα δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους επενδυτές να καταχωρίσουν δεσμευτικές προσφορές.

«Εκκινεί σήμερα η διαδικασία. Επανεκκινούμε τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2017 με τη Citygroup», δήλωσε αξιωματούχος της τράπεζας.

Στόχος ο επενδυτής πριν το καλοκαίρι

Έπειτα από το κλείσιμο του εικονικού δωματίου θα δοθεί χρόνος στους επενδυτές για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών με τον υποψήφιο επενδυτή να αναμένεται πριν το καλοκαίρι.

«Στόχος είναι πριν το καλοκαίρι», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

Επίσης, δήλωσε ότι η χρονική συγκυρία της έναρξης της διαδικασίας θεωρείται ορθή και γίνεται μετά τις συναντήσεις που είχε η τράπεζα και η Citygroup με δυνητικούς επενδυτές τον περασμένο Δεκέμβριο.

«Όλα τα συστατικά στοιχεία μια συναλλαγής βρίσκονται στη θέση τους. Έχουμε εξωτερικό συνεργάτη διαχείρισης δανείων (servicer, την Altamira), που επενεργεί ως ένα επιπλέον κίνητρο για την απόκτηση δανείων και έχουμε πλέον μία ενιαία οντότητα μετά την συγχώνευση των διαφορετικών ΣΠΙ το 2017», συμπλήρωσε.

Η μία επιλογή βοηθά την άλλη

Η πρώτη επιλογή αφορά στη συμμετοχή της έκδοσης κεφαλαίου, δηλαδή ο επενδυτής θα αποκτήσει μέρος ή το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, με το μερίδιο του κράτους ως αποτέλεσμα να μειώνεται.

Η δεύτερη επιλογή, δηλαδή της επιλογής για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, θεωρείται ότι βοηθά την πρώτη επιλογή της συμμετοχής στο επενδυτικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Αν ένας επενδυτής αγοράσει μέρος των περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατισμού, ειδικότερα από το χαρτοφυλάκιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τότε η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ θα είναι πιο εύκολη, αφού ισολογισμός της τράπεζας απελευθερώνεται από τα βαρίδια των ΜΕΔ και των προβλέψεων που συνεπάγονται.

Να σημειωθεί πως στη διαδικασία όσον αφορά τη δεύτερη επιλογή μπορούν να συμμετάσχουν και κυπριακές εμπορικές τράπεζες, οι οποίες όμως θα εξετάσουν τα δεδομένα στο εικονικό δωμάτιο μέσω επενδυτικών τραπεζών, οι οποίες θα αναλύσουν τα στοιχεία.

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από την ΕΚΤ

Εξάλλου, ερωτηθείς σχετικά, ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε πως δεν είναι άσκηση αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων (Asset Quality Review) αλλά  ένας συνήθης έλεγχος και συμπλήρωσε με νόημα: Ο έλεγχος «ανέδειξε ότι ένα χαρτοφυλάκιο με τόσες πολλές πρώτες κατοικίες, το οποίο με το υφιστάμενο σύστημα δημιουργεί ένα περαιτέρω βάρος στο θέμα της επίλυσης των ΜΕΔ ή χρειάζεται προβλέψεις».

Σημείωσε δε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για αντιμετώπιση των ΜΕΔ (αφερεγγυότητα, εκποιήσεις) δημιουργεί πιέσεις για επιμήκυνση του χρόνου ανάκτησης της εξασφάλισης πέραν των 7 χρόνων.

Να σημειωθεί ότι το 2017 ο Συνεργατισμός επέκτεινε την περίοδο ανάκτησης των εξασφαλίσεων στα 7 χρόνια, που στοίχισε €150 εκατ. απορροφώντας τη οργανική του κερδοφορία.

MM