Ελληνική Τράπεζα: Πενταπλασιάστηκαν οι επενδύσεις για περιβάλλον και μείωση ενεργειακής κατανάλωσης

Ελληνική Τράπεζα: Πενταπλασιάστηκαν οι επενδύσεις για περιβάλλον και μείωση ενεργειακής κατανάλωσης | Newsit.com.cy

«Η Ελληνική Τράπεζα αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στις περιβαλλοντικές και ενεργειακές προκλήσεις και υιοθετεί επιλογές οι οποίες ελαχιστοποιούν το οικολογικό αποτύπωμα, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων» αναφέρεται.

Αναφέρεται επίσης ότι ο Όμιλος επαναπιστοποιήθηκε το 2018 με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001:2011 ενώ το 2017, μείωσε την ενεργειακή του κατανάλωση κατά 30% (kWh/ τμ) σε σύγκριση με το 2012, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 24% και τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματός του κατά 52%.

«Πλέον, στόχος για το 2018 είναι η περαιτέρω μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο 33% και η μείωση των εκπομπών του Co2 στο 27%» συμπληρώνεται.

Τέλος, αναφέρεται ότι η Ελληνική Τράπεζα έχει αποκτήσει το σήμα του Πράσινου Κτηρίου από τη CYMEPA για 33 από τα κτήρια της, αποδεικνύοντας έμπρακτα την εφαρμογή και τήρηση αυστηρών κριτηρίων όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και νερού, διαχείρισης απορριμμάτων, τη χρήση φιλικών προϊόντων προς το περιβάλλον, τη μετατροπή των ελεύθερων χώρων σε χώρους πρασίνου και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

MM