Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές €54 εκατ. με σημαντική μείωση ρίσκου 

Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές €54 εκατ. με σημαντική μείωση ρίσκου  | Newsit.com.cy

Μετά την πώληση του χαρτοφυλακίου στο Αpollo Fund LLC, oι συνολικές ΜΕΧ μειώνονται κατά €2,7 δις στα 5,2 δις, με το ποσοστό των ΜΕΧ έναντι των συνολικών δανείων να υποχωρεί κατακόρυφα από το 45%, που ήταν στο α’ τρίμηνο του έτους στο 38%. Ο δείκτης των προβλέψεων των ΜΕΧ υποχώρησε στο 49% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση δανείων και την πώληση της Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου σε σύγκριση με 51% το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) αυξήθηκε στο 13,6% (12% το πρώτο τρίμηνο) μετά την πώληση δανείων (+0,60) και την πώληση της Τράπεζας Κύπρου Ηνωμένου Βασιλείου (+0,75%). Αντίστοιχα ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 15,4%, λαμβάνοντας υπόψη την πώληση δανείων και των εργασιών της τράπεζας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία οριστικοποίησης των όρων και αναζήτησης αμετάκλητων δεσμεύσεων από επενδυτές σχετικά με την έκδοση Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (AT1) ύψους €200 εκατομμυρίων με ιδιωτική τοποθέτηση, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς.

Επιτάχυνση της βελτίωσης του ισολογισμού

Σε δήλωσή του ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της τράπεζας, Τζον Πάτρικ Χούρικαν αναφέρει πως «οι εταιρικές συναλλαγές οι οποίες ολοκληρώθηκαν μετά το τέλος του τριμήνου συμβάλλουν στην επιτάχυνση αυτής της βελτίωσης και στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας».

Όπως αναφέρει, τα αποτελέσματα μας αυτό το τρίμηνο αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο μας ως προς τον κύριο στόχο μας για βελτίωση του ισολογισμού.

«Τα σημαντικά βήματα τα οποία έχουμε κάνει από το τέλος του εξαμήνου έχουν επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε ψευδαισθήσεις, ότι παραμένουν πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα», προσθέτει ο Ιρλανδός τραπεζίτης και καταλήγει «έχουμε μια σαφή στρατηγική για τη συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας και την περαιτέρω αντιμετώπιση των υπόλοιπων ΜΕΧ ύψους περίπου €5,2 δις. Παραμένουμε όσο ποτέ άλλοτε επικεντρωμένοι στη συνεχή αναζήτηση λύσεων, τόσο οργανικών όσο και  μη, ώστε να καταστήσουμε την Τράπεζα πιο ισχυρό οργανισμό, ασφαλέστερο και επικεντρωμένο στην Κύπρο».

Η τράπεζα συνέχισε την οργανική μείωση των ΜΕΧ της, τα οποία υποχώρησαν για 13ο συνεχόμενο τρίμηνο. Η μείωση το β΄ τρίμηνο ανήλθε σε €435 εκατ, μειώνοντας (οργανικά) τα συνολικά ΜΕΧ στα €7,9 δις, ενώ μετά την προσαρμογή της πώλησης του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ, τα συνολικά ΜΕΧ μειώνονται στα €5,2 δις.

Το σύνολο των εσόδων για το β’ τρίμηνο του 2018 ανήλθε στα €201 εκατ., με τα λειτουργικά κέρδη να ανέχονται στα €89 εκατ. Τα οργανικά κέρδη μετά την κερδοφορία ανήλθαν στα €44 εκατ.

Το σύνολο των εξόδων για το ‘α εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε στα €218 εκατ., εκ των οποίων το 53%, ήτοι €116 εκατ. αφορούσε το κόστος προσωπικού, το οποίο αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση αντικατοπτρίζοντας την επίδραση από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Αυξημένη ήταν και η κατηγορία των άλλων εξόδων που ανήλθαν στα €90 εκατ., εκ των οποίων τα €49 εκατ. το β’ τρίμηνο λόγω αυξημένων εξόδων συμβούλων αναφορικά με τα stress test.

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα για το β’ τρίμηνο του έτους ανήλθε στο 56% σε σύγκριση με 46% το α’ τρίμηνο, λόγω της μείωσης των εσόδων κατά 13% σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους υποχώρησαν στα €249 εκατ. το εξάμηνο σε σύγκριση, παρουσιάζοντας μείωση 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενους έτους, αντικατοπτρίζοντας τον χαμηλότερο όγκο δανείων, την πίεση στα δανειστικά επιτόκια και το κόστος συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις προληπτικής ρευστότητας, όπως αναφέρεται.

Τα συνολικά δάνεια της τράπεζας αναπροσαρμοσμένα για την πώληση του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ και των εργασιών του Ηνωμένου Βασιλείου υποχώρησαν στα €13,7 δις, παρουσιάζοντας μείωση που ξεπερνά τα €5 δισ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2017.

Τα νέα δάνεια της τράπεζας ανήλθαν στα €1,31 δις για το α` εξάμηνο του έτους, υπερβαίνοντας τον δανεισμό του α` εξαμήνου του 2017.

Οι συνολικές καταθέσεις της τράπεζας παρουσίασαν αύξηση 2% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν στα €18,46 δις με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις να ανέρχεται στο 68% προσαρμοσμένος για την πώληση του χαρτοφυλακίου ΜΕΧ. Τα μετρητά και καταθέσεις σε κεντρικές τράπεζες ξεπέρασαν τα €4 δις σε σύγκριση με 3,4 στο τέλος του 2017.

Στα €1,52 δις τα ακίνητα

Το απόθεμα ακινήτων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ακινήτων ανήλθε στο τέλος του εξαμήνου στα €1, δις. Η ανάληψη ακινήτων το πρώτο εξάμηνο ανήλθε στα €220 εκατ., με τις πωλήσεις ανέρχονται στα €166 εκατ. Παράλληλα, ακίνητα ύψους €166 εκατ. μεταφέρθηκαν ως ακίνητα προς πώληση μετά τη σύσταση της Cyreit Variable Capital Investment Company.

MM