Παραδόθηκαν τα κλειδιά 18 νέων διαμερισμάτων σε δικαιούχους πρόσφυγες

Παραδόθηκαν τα κλειδιά 18 νέων διαμερισμάτων σε δικαιούχους πρόσφυγες | Newsit.com.cy

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ οι δύο πολυκατοικίες, η κάθε μία εκ των οποίων αποτελείται από 9 διαμερίσματα, κατασκευάστηκαν όταν μετά από  τεχνοοικονομική μελέτη, αποφασίστηκε ότι οι υφιστάμενες πολυκατοικίες ήταν οικονομικά ασύμφορες να επισκευαστούν.

«Στις πολυκατοικίες έχουν τοποθετηθεί σύγχρονα υλικά ανώτερης ποιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα υλικών, διαθέτουν ανελκυστήρες και έχει κατασκευαστεί χώρος στάθμευσης που καλύπτει τις ανάγκες των δικαιούχων, συμπεριλαμβανομένων και χώρων στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες», αναφέρεται. Το κόστος ανέγερσης των πολυκατοικιών και του χώρου στάθμευσης ανήλθε στο €1,4 εκ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος, πολύ σύντομα θα παραδοθούν σε δικαιούχους ακόμη 18 διαμερίσματα, αφού ολοκληρώνονται οι εργασίες ανέγερσης τριών πολυκατοικιών στον κυβερνητικό οικισμό Άγιος Ελευθέριος, στα Λατσιά, με κόστος της τάξης του €1,7εκ.

Ταυτόχρονα, συνεχίζει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, «έχει ολοκληρωθεί η οπτική έρευνα και η εξαγωγή κυλινδρικών δοκιμίων από 351 υφιστάμενες πολυκατοικίες, για τις οποίες έχουν αρχίσει σταδιακά μελέτες για αποτίμηση της στατικής τους επάρκειας».

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη ακόμη δύο προγράμματα, μετά από σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού σε σχέση με τα κτήρια σε κυβερνητικούς οικισμούς.

Το ένα πρόγραμμα αφορά την αναδόμηση, επιδιόρθωση ή ενίσχυση κτηρίων 8 κυβερνητικών οικισμών και αφορά τους οικισμούς Πάνω Λακατάμεια, Στρόβολος ΙΙ, Άγιος Παύλος και Άγιος Μάμας στη Λευκωσία, Άγιοι Ανάργυροι Ι στη Λάρνακα, και Άγιος Αθανάσιος, Μακάριος ΙΙΙ και Λινόπετρα στη Λεμεσό.

Μέχρι σήμερα, αναφέρεται, «υλοποιήθηκαν έργα της τάξης των €140,0 εκ., με την ανέγερση 45 πολυκατοικιών και 187 κατοικιών, την ενίσχυση/επιδιόρθωση 50 πολυκατοικιών και 2.200 κατοικιών».

Στο παρόν στάδιο, προστίθεται, «προγραμματίζεται η ανέγερση δύο πολυκατοικιών και η επιδιόρθωση 96 κατοικιών στον κυβερνητικό οικισμό Στρόβολος ΙΙ, η ανέγερση δύο πολυκατοικιών στον κυβερνητικό οικισμό Άγιοι Ανάργυροι Ι και η ανέγερση τεσσάρων πολυκατοικιών στον κυβερνητικό οικισμό Άγιος Μάμας στη Λακατάμεια, με συνολικό κόστος που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €6,6 εκ».

Το άλλο πρόγραμμα αφορά την προσθήκη ανελκυστήρων σε 380 υφιστάμενες πολυκατοικίες κυβερνητικών οικισμών, παγκύπρια, με προτεραιότητα σε πολυκατοικίες στις οποίες διαμένουν ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με κινητικά προβλήματα.

«Μέχρι σήμερα, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε 109 υφιστάμενες πολυκατοικίες, με κόστος της τάξης των  €11,0 εκ», αναφέρεται.

Επίσης, συμπληρώνεται, βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε έξι πολυκατοικίες στον κυβερνητικό οικισμό Άγιος Ιωάννης στη Λάρνακα και προγραμματίζεται η εγκατάσταση ανελκυστήρων σε πέντε πολυκατοικίες στον κυβερνητικό οικισμό Μακάριος ΙΙΙ στη Λεμεσό και σε εννέα πολυκατοικίες στον κυβερνητικό οικισμό Κόκκινες στη Λευκωσία, με συνολικό κόστος που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα €2,5 εκ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει περιλάβει στον προϋπολογισμό του 2018 κονδύλι της τάξης των €11,0 εκ., καθώς και κονδύλι της τάξης των €34 εκ. για την τριετία 2019-2021, για θέματα που αφορούν στους κυβερνητικούς οικισμούς στέγασης εκτοπισθέντων, γεγονός που αποδεικνύει την έγνοια και την ευαισθησία της Κυβέρνησης σε θέματα στέγασης των εκτοπισθέντων, καταλήγει η ανακοίνωση.

MM