Στο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στις 29 Δεκεμβρίου 2017 οι υποψηφιότητες για τις Προεδρικές

Στο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» στις 29 Δεκεμβρίου 2017 οι υποψηφιότητες για τις Προεδρικές | Newsit.com.cy

Έγγραφα υποβολής υποψηφιοτήτων παραδίδονται, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από το Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών και την Κεντρική Υπηρεσία Εκλογών, στη Λευκωσία.

Συναφώς αναφέρεται ότι για κάθε υποψηφιότητα απαιτείται η κατάθεση ποσού €2.000 ως παράβολο και η υπογραφή των εγγράφων από εκατόν ένα εκλογείς, ο ένας ως προτείνων και οι εκατό ως υποστηρίζοντες την υποψηφιότητα.

MM