04.06.2018 | 23:00

Προσοχή! Επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχουν κυκλοφορήσει στην...