17.05.2018 | 20:35

Πρόστιμο-φωτιά στη Lidl Cyprus

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους €80.000 στον ομόρρυθμο συνεταιρισμό “Lidl Cyprus” για άσκηση αθέμιτων...