ΟΑΥ : Μετρώντας αντίστροφα έναν χρόνο πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ

ΟΑΥ : Μετρώντας αντίστροφα έναν χρόνο πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ | Newsit.com.cy

Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη με αφορμή την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), σε λιγότερο από ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 2019, και την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης για τα προσχέδια των Κανονισμών για τους Προσωπικούς και  Ειδικούς Ιατρούς, ο κ. Αντωνίου σημείωσε ότι «εμείς στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο μας, όπως καθορίζεται στο Νόμο του ΓεΣΥ, δηλαδή την διασφάλιση πρόσβασης σε υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας σε όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μας, όταν και όποτε την χρειάζονται».

Απέχουμε, ανέφερε, μόνο 340 μέρες πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ του οποίου  η φιλοσοφία, οι αρχές, η αρχιτεκτονική, το οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο καθώς και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης καθορίστηκαν στο Νόμο που ομόφωνα ψηφίστηκε από την Βουλή πριν από ένα χρόνο.

Η εφαρμογή του ΓεΣΥ, σημείωσε, αποτελεί τη διασφάλιση και υλοποίηση του  δικαιώματος στην υγεία για όλους χωρίς δυσμενείς διακρίσεις ή περιορισμούς στη βάση των θεμελιωδών αρχών της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ισότητας στην πρόσβαση και του δικαιώματος επιλογής.

«Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ, όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στη βάση των αναγκών τους και όχι στη βάση των οικονομικών δυνατοτήτων τους, χωρίς να κινδυνεύουν να περιπέσουν σε οικονομική δυσπραγία. Ο κάθε συμπολίτης μας γίνεται δικαιούχος από την στιγμή της γέννησης του και καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας, προϋπάρχουσων ή χρόνιων παθήσεων.  Αυτό το Νόμο, αυτές τις αρχές και αυτούς τους στόχους υπηρετούμε», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά την ψήφιση του Νόμου, σημείωσε ο κ. Αντωνίου, ο Οργανισμός ετοίμασε λεπτομερή καταγραφή των δράσεων που απαιτούνται για την έγκαιρη εφαρμογή του ΓεΣΥ.

Σύστημα Πληροφορικής (Σ.Π)

Όπως είπε ο Πρόεδρος του ΟΑΥ, το Σ.Π. αποτελεί το βασικότερο προαπαιτούμενο και το μεγαλύτερο έργο προετοιμασίας του ΓεΣΥ. 15 μήνες μετά την υπογραφή των συμβολαίων έχει αρχίσει η παραλαβή των παραδοτέων και το έργο βρίσκεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν εξαρχής καθοριστεί.

Κανονιστικό πλαίσιο

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για τα προσχέδια κανονισμών που αφορούν στις  συμπληρωμές και στον τρόπο είσπραξης των εισφορών.

Την περασμένη βδομάδα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η δημοσίευση των προσχεδίων κανονισμών που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των Προσωπικών Ιατρών και των Ειδικών Ιατρών στα πλαίσια του ΓεΣΥ, και ξεκίνησε η σχετική δημόσια διαβούλευση.

Μέσα στο επόμενο δίμηνο  θα οδηγηθούν σε δημόσια διαβούλευση τα προσχέδια κανονισμών για τα φάρμακα, τους φαρμακοποιούς, τα εργαστήρια και τους δικαιούχους.

Έτσι, το Σεπτέμβριο αναμένεται να αρχίσει η συζήτηση των προσχεδίων στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής με στόχο να  ολοκληρωθεί η δευτερογενής νομοθεσία που αφορά στην 1η φάση του ΓεΣΥ μέχρι το τέλος του έτους.

Διαβουλεύσεις με παρόχους υπηρεσιών υγείας

Τον Οκτώβριο του 2017, είπε ο κ. Αντωνίου, ο Οργανισμός ξεκίνησε τις διαβουλεύσεις με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) για τους σφαιρικούς προϋπολογισμούς των Προσωπικών και των Ειδικών  Ιατρών.

Ταυτόχρονα, τροχοδρομήθηκαν οι διαβουλεύσεις για τους σφαιρικούς προϋπολογισμούς με τους φαρμακοποιούς και τις φαρμακευτικές εταιρείες, ενώ πολύ σύντομα θα αρχίσουν και οι διαβουλεύσεις με τα εργαστήρια.

Ενημέρωση των πολιτών και Παρόχων Υπηρεσιών- Επικοινωνιακή στρατηγική

Ο Πρόεδρος του ΟΑΥ, είπε πως ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της στρατηγικής επικοινωνίας για την ενημέρωση των πολιτών και των παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Τον επόμενο μήνα θα προκηρυχθεί  η  προσφορά για την υλοποίηση της στρατηγικής με στόχο τον Οκτώβριο να αρχίσει η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και των παρόχων υπηρεσιών υγείας για όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν για το ΓεΣΥ.

Εγγραφή  παρόχων υπηρεσιών υγείας και δικαιούχων

Μέχρι τον ερχόμενο Δεκέμβριο θα αρχίσει  η εγγραφή των Προσωπικών Ιατρών

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής των Προσωπικών Ιατρών θα αρχίσει η εγγραφή των δικαιούχων στους καταλόγους τους

Αρχές του 2019 θα αρχίσει  η εγγραφή των Ειδικών Ιατρών, των Φαρμακοποιών και των εργαστηρίων

Σύσταση συμβουλευτικών σωμάτων

Μέχρι τις αρχές του ερχόμενου έτους θα έχουν συσταθεί όλες οι επιτροπές που προβλέπονται από το Νόμο όπως η Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων, το Αναθεωρητικό Συμβούλιο Φαρμάκων, η Συμβουλευτική Επιτροπή Αποζημίωσης Φαρμάκων και η Επιτροπή Ελέγχου. Επίσης από την 1η Μαρτίου 2019 θα διοριστεί ο Επίτροπος Εποπτείας.

Κατάληξη

Τον Μάρτιο του 2019 θα αρχίσει η καταβολή εισφορών, οι οποίες θα εισπράττονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Φορολογίας και το Γενικό Λογιστήριο.

Την 1η Ιουνίου 2019 θα αρχίσει η παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του ΓεΣΥ: Συγκεκριμένα η 1η φάση του ΓεΣΥ αφορά στις εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες που παρέχονται από: Προσωπικούς Ιατρούς, Ειδικούς Ιατρούς, Φαρμακεία και Εργαστήρια.

Την 1η Ιουνίου 2020 τίθεται σε εφαρμογή ολόκληρο το ΓεΣΥ με πιο σημαντική την ένταξη της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας.

MM